ให้เงินเดือน ช่วยเลือกคอนโดของคุณ

ข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป รวมถึงงานแสดง และงานสัมมนาต่าง ๆ
pavenuch
Posts: 1076
Joined: 18 May 2017 15:38

ให้เงินเดือน ช่วยเลือกคอนโดของคุณ

Postby pavenuch » 20 Oct 2017 20:54

Image

การกู้สินเชื่อ เป็นการขอยืมเงินจากธนาคารแล้วค่อยผ่อนคืนทีหลัง บางคนสามารถกู้ได้ 100% หรือเต็มจำนวน แต่บางคนกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาขายหรือราคาประเมิน ซึ่งจะได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามสัดส่วนรายได้ หรือกำลังผ่อนของแต่ละคน รวมถึงจำนวนปีของการกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารเสนอให้ในขณะนั้นด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้วประเมินการกู้เบื้องต้นจะกู้ได้ประมาณ 50 เท่าของรายได้ทั้งหมด หรือ ตามกำลังผ่อนชำระแต่ละงวดไม่เกิน 40% ของเงินเดือน นอกจากนั้นก็เป็นรายละเอียดรายบุคคลว่า ใครจะมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มากพอ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และได้รับวงเงินกู้ได้มากขึ้นก็ได้ ดังนั้นเงินเดือนจึงเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดฯ และยื่นขอกู้สินเชื่อกับธนาคารเพื่อช่วยให้เราสามารถแบกภาระการผ่อนที่ไม่เกินตัว


เงินเดือนเท่านี้ กู้เงินได้เท่าไหร่

(คิดจากรายได้ของมนุษย์เงินเดือน + วงเงินกู้)
ในส่วนนี้จะคิดง่ายๆนะครับ โดยการเอาฐานเงินเดือนคูณ 50 ไปเลย ก็จะได้ตัวเลขถ้วนๆ ของจำนวนเงินที่กู้กับทางธนาคารได้ โดยส่วนนี้ยังไม่รวมอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละคนที่ขอสินเชื่อ รวมถึงธนาคารที่ยื่นกู้ด้วย

Image

มนุษย์เงินเดือนน้องใหม่ หรือ Junior

 • จะได้เงินเดือนโดยประมาณ 15,000 - 30,000 บาท
 • ธนาคารมีวงเงินกู้สินเชื่อให้ประมาณ 750,000 - 1,500,000 บาท
 • ทำเลที่น่าสนใจ คอนโดทำเลชานเมือง ประเภท Low-rise (ไม่เกิน 50,000 บาท/ตร.ม.)

Image

มนุษย์เงินเดือนรุ่นพี่ หรือ Senior

 • จะได้เงินเดือนโดยประมาณ 30,000 - 60,000
 • ธนาคารมีวงเงินกู้สินเชื่อให้ประมาณ 1,500,000 - 3,500,000 บาท
 • ทำเลที่น่าสนใจ คอนโดทำเลปลายรถไฟฟ้า (50,000 - 150,000 บาท/ตร.ม.)

Image

มนุษย์เงินเดือนระดับหัวหน้าหรือ Manager

 • จะได้เงินเดือนโดยประมาณ 60,000 – 100,000
 • ธนาคารมีวงเงินกู้สินเชื่อให้ประมาณ 3,500,000 – 6,000,000 บาท
 • ทำเลที่น่าสนใจ คอนโดทำเลบริเวณโดยรอบรถไฟฟ้า (150,000 – 200,000 บาท/ตร.ม.)

Image

มนุษย์เงินเดือนระดับเจ้าของหรือ CEO

 • จะได้เงินเดือนโดยประมาณ 100,000 ขึ้นไป
 • ธนาคารมีวงเงินกู้สินเชื่อให้ประมาณ 10,000,000 บาทขึ้นไป
 • ทำเลที่น่าสนใจ คอนโดทำเลใจกลางเมือง ระดับ Hi-end (มากกว่า 200,000 บาท/ตร.ม.)


เงินเดือนเรา ผ่อนได้เท่าไหร่ บอกวงเงินกู้ได้

(คิดจากรายได้ของมนุษย์เงินเดือน + ความสามารถในการผ่อน + วงเงินกู้)

วิธีนี้เป็นวิธีคิดแบบละเอียดขึ้นมาอีก โดยคำนวณจากเงินเดือนเพื่อดูว่าเงินเดือนเรามีความสามารถสูงสุดในการผ่อนได้ต่อเดือนเท่าไหร่ โดยส่วนใหญ่ แต่ละงวดจะมีความสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 40% ของเงินเดือน หรือ 1 ใน 3 ของเงินเดือน โดยหักส่วนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเงินออมออกไป ส่วนที่เหลือนี้จึงให้เป็นเงินลงทุน หรือส่วนที่ธนาคารนำมาคิดความสามารถในการผ่อนชำระ

เมื่อเรารู้จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดสูงสุดที่เรามีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนแล้ว ก็จะสามารถนำจำนวนเงินนี้ไปคำนวณต่อเป็นวงเงินกู้สูงสุดที่ผู้กู้จะสามารถกู้ได้ โดยหลักการเบื้องต้นในการประเมินวงเงินกู้จะคิดจากจำนวนเงินที่ผู้กู้มีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละงวดเป็นอัตราส่วน จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด 7,000 บาท ต่อยอดหนี้ 1 ล้านบาท หรือที่ได้ยินบ่อยๆว่า ผ่อนล้านละ 7,000 นั่นเอง


ตัวอย่าง และเงื่อนไขในการคำนวณ

Image

A เงินเดือนผู้กู้ 50,000 บาท ไม่มีภาระหนี้สินอื่น
 • ความสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 40% ของเงินเดือน
 • ผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระสูงสุด 50,000 x 40% = 20,000 บาทต่อเดือน
 • จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด 7,000 บาท : วงเงินกู้ 1,000,000 บาท
 • สามารถขอวงเงินกู้สูงสุด = (1,000,000 x 20,000) ÷ 7,000 = 2,857,000 บาท
 • สรุปแล้ว
  ผู้กู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระต่องวดสูงสุด 20,000 บาท สามารถขอวงเงินกู้ได้สูงสุด 2,857,000 บาท

Image


B เงินเดือนผู้กู้ 50,000 บาท มีภาระหนี้สินอื่นอีก 5,000 บาท

 • ความสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 40% ของเงินเดือน
 • ผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระสูงสุด (50,000 x 40%) - 5,000 = 15,000 บาทต่อเดือน
 • จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด 7,000 บาท : วงเงินกู้ 1,000,000 บาท
 • สามารถขอวงเงินกู้สูงสุด = (1,000,000 x 15,000) ÷ 7,000 = 2,143,000 บาท
 • สรุปแล้ว
  ผู้กู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระต่องวดสูงสุด 15,000 บาท สามารถขอวงเงินกู้ได้สูงสุด 2,143,000 บาท

ผ่อนล้านละ 7,000 บาทต่อเดือน มายังไง ?

ตัวเลขล้านละ 7,000 มาจากการคำนวณเบื้องต้นว่าเงินที่เราผ่อนไหวควรจะต้องเป็น 1 ใน 3 เท่าของรายได้ที่เราสามารถผ่อนชำระได้ โดยไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เราไม่ต้องมีภาระหนี้สินผ่อนเกินกำลัง แต่จริงๆแล้วตัวเลข 7,000 นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามข้อตกลงของการกู้สินเชื่อ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร เช่น ในเรื่องของจำนวนเงินที่ต้องการผ่อนชำระต่อเดือน, จำนวนปีของการกู้, จำนวนเงินที่ต้องการกู้ และที่สำคัญคืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี


สรุป

วิธีการที่เรานำมาเสนอข้างต้นนี้จะช่วยให้ผู้กู้สามารถประเมินความสามารถในการกู้ของตนเองคร่าวๆ ได้ เพื่อให้เรารู้งบประมาณของตัวเองในการซื้อหรือเลือกคอนโดตามทำเลได้ โดยวงเงินกู้และยอดผ่อนชำระแต่ละงวดที่ธนาคารคำนวณให้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยหลัก เช่น จำนวนเงินที่ต้องการผ่อนชำระต่อเดือน, จำนวนปีของการกู้, จำนวนเงินที่ต้องการกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี รวมถึงประวัติการชำระหนี้ที่ดีหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นๆ ด้วย

ที่ม่า Bangkok Citismart
CristinaMihaela
Posts: 2
Joined: 09 Jun 2018 18:50

เงินกู้ยืม MRS SUSAN JAMES ช่วยฉันเมื่อไม่มีความหวังสำหรับฉันติดต่อหมายเลข WHATSAPP:+1(587)206-1157

Postby CristinaMihaela » 18 Jul 2018 01:33

สวัสดีทุกคนในฟอรัมนี้ฉันเป็น Burhan Alptekin จากตุรกีฉันไม่สามารถเชื่อได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงจนกว่าฉันจะถูกไถ่ถอนและได้รับการช่วยเหลือจากการเป็นทาสทางการเงิน l เข้าสู่ภาวะวิกฤติทางการเงินและจำเป็นต้องจ่ายเงินบางส่วน ฉันพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากธนาคาร แต่ไม่มีประโยชน์อะไรฉันพยายามค้นหาความช่วยเหลือจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพบปะกับผู้หลอกลวงที่แกล้งทำเป็นผู้ให้กู้เอกชนและทำเงินดอลลาร์ 1000 ดอลลาร์ของฉันและไม่ได้รับเงินกู้จนกว่าพระเจ้าจะแนะนำฉัน Susan James Loan Company ผ่านเพื่อนที่ได้รับการช่วยเหลือจากปัญหาทางการเงินและได้รับเงินกู้ยืมจำนวน 250,000 ดอลล่าร์โดยคุณ Susan James ดังนั้นฉันได้ให้คำแนะนำและติดต่อ Susan James Loan Company และในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เงินกู้ของฉัน ฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่แสวงหาเงินกู้โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำอยู่ที่ 3% ฉันกำลังทำเช่นนี้เพราะฉันมีความสุขมากที่ได้ออกจากการเป็นทาสทางการเงินและฉันก็เต็มไปด้วยความสุขและชีวิตเป็นเรื่องง่ายขอบคุณพระเจ้าและคุณ Susan James คุณสามารถติดต่อ บริษัทได้ Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer หรือผ่าน email: susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.com หรือคุณสามารถส่ง Whats-app Massage ได้ด้วย:+1(587)206-1157
B naja
Posts: 3
Joined: 14 May 2019 10:53

Re: ให้เงินเดือน ช่วยเลือกคอนโดของคุณ

Postby B naja » 14 May 2019 16:15

ลองดูย่านคอนโดสุขุมวิทครับผมว่าตัวเลือกค่อนข้างเยอะ มีกลายเรทราคา แต่เงินเดือนก็ต้อง 2k อัพนะผมว่าจะกู้ซื้อคอนโดสมัยนี้
jira000
Posts: 5
Joined: 13 Jun 2019 12:53

Re: ให้เงินเดือน ช่วยเลือกคอนโดของคุณ

Postby jira000 » 20 Jun 2019 16:32

วิธีการหาเงินง่ายๆเเค่คลิ๊ก slotxo :P :lol:
kaokub99
Posts: 28
Joined: 02 Jul 2019 14:02

Re: ให้เงินเดือน ช่วยเลือกคอนโดของคุณ

Postby kaokub99 » 02 Jul 2019 14:07

อยากมีเงินใช้เพิ่มเราช่วยได้ ลองดูสิ สล็อต
mena456
Posts: 6
Joined: 15 Jul 2019 11:54

Re: ให้เงินเดือน ช่วยเลือกคอนโดของคุณ

Postby mena456 » 17 Jul 2019 15:09

หาเงินง่ายๆเเค่คลิ๊ก>>>> ดาวน์โหลด slotxo :D
jamesdeen2323
Posts: 1
Joined: 17 Jul 2019 18:37

Response

Postby jamesdeen2323 » 17 Jul 2019 18:39

Thanks, for sharing this junior golf camps
papa00213
Posts: 81
Joined: 30 Jul 2019 10:27

Re: ให้เงินเดือน ช่วยเลือกคอนโดของคุณ

Postby papa00213 » 01 Aug 2019 17:02

สล็อตออนไลน์ เล่นบนมือถือ
เล่นง่าย ได้เงินจริง
ลุ้นแจ็คพอตตลอดเวลา

สมัครได้ที่ : ทางเข้าslotxo

Return to “Real Estate & Property News”