Knights Bridge Duplex Tiwanon ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ห้องมุมพิเศษมีหน้าต่างด้านข้าง ทิศเหนือ/ตะวันออก โซนอิสระ

ย่าน งามวงศ์วาน ปากเกร็ด แคราย
เจ้าจันทร์
Posts: 2444
Joined: 11 Sep 2013 03:29

Re: Knights Bridge Duplex Tiwanon ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ห้องมุมพิเศษมีหน้าต่างด้านข้าง ทิศเหนือ/ตะวันออก โซนอิสร

Postby เจ้าจันทร์ » 02 Jan 2020 06:47

คอนโด High Rise 25 ห้องที่ขายชั้น 17 จาก 25 ชั้น ห้องมุม (มีหน้าต่างด้านข้าง) (ห้อง 1701 บ้านเลขที่ 122/211) เดินจากคอนโดเพียง 90 เมตร ถึงสถานีกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เจ้าจันทร์
Posts: 2444
Joined: 11 Sep 2013 03:29

Re: Knights Bridge Duplex Tiwanon ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ห้องมุมพิเศษมีหน้าต่างด้านข้าง ทิศเหนือ/ตะวันออก โซนอิสร

Postby เจ้าจันทร์ » 08 Jan 2020 21:30

คอนโด High Rise 25 ห้องที่ขายชั้น 17 จาก 25 ชั้น ห้องมุม (มีหน้าต่างด้านข้าง) (ห้อง 1701 บ้านเลขที่ 122/211) เดินจากคอนโดเพียง 90 เมตร ถึงสถานีกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เจ้าจันทร์
Posts: 2444
Joined: 11 Sep 2013 03:29

Re: Knights Bridge Duplex Tiwanon ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ห้องมุมพิเศษมีหน้าต่างด้านข้าง ทิศเหนือ/ตะวันออก โซนอิสร

Postby เจ้าจันทร์ » 09 Jan 2020 06:22

ราคาถูกกว่าโครงการ ของแถมตามโครงการ
ราคา คุยกันได้ เจ้าของขายเอง
สนใจโทร 0818337730
ID line : add จากเบอร์มือถือ 0818337730
เจ้าจันทร์
Posts: 2444
Joined: 11 Sep 2013 03:29

Re: Knights Bridge Duplex Tiwanon ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ห้องมุมพิเศษมีหน้าต่างด้านข้าง ทิศเหนือ/ตะวันออก โซนอิสร

Postby เจ้าจันทร์ » 24 Jan 2020 20:15

คอนโด High Rise 25 ห้องที่ขายชั้น 17 จาก 25 ชั้น ห้องมุม (มีหน้าต่างด้านข้าง) (ห้อง 1701 บ้านเลขที่ 122/211) เดินจากคอนโดเพียง 90 เมตร ถึงสถานีกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เจ้าจันทร์
Posts: 2444
Joined: 11 Sep 2013 03:29

Re: Knights Bridge Duplex Tiwanon ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ห้องมุมพิเศษมีหน้าต่างด้านข้าง ทิศเหนือ/ตะวันออก โซนอิสร

Postby เจ้าจันทร์ » 23 May 2020 07:18

คอนโด High Rise 25 ห้องที่ขายชั้น 17 จาก 25 ชั้น ห้องมุม (มีหน้าต่างด้านข้าง) (ห้อง 1701 บ้านเลขที่ 122/211) เดินจากคอนโดเพียง 90 เมตร ถึงสถานีกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง

Return to “Ngamwongwan / Pakkred / Khae Rai Area”