ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

ย่าน ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์ พระราม 2 กรุงธนบุรี เพชรเกษม พุทธมณฑล เอกชัย บางบอน
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 25 Oct 2018 13:48

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย/ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 04 Nov 2018 13:58

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 14 Nov 2018 06:12

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 01 Dec 2018 13:57

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย/
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 16 Dec 2018 19:16

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 22 Dec 2018 20:21

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย/
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 28 Dec 2018 20:14

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 03 Jan 2019 11:27

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 11 Jan 2019 19:14

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย
nongmink
Posts: 11805
Joined: 28 Feb 2018 19:23

Re: ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2

Postby nongmink » 20 Jan 2019 17:21

ขาย ที่ดิน 810 ตรว มหาชัย ติด ถนนพระราม 2
ก.ม. ที่ 29 ขาเข้า กทม พื้นที่ 810 ตรว
เข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1 ทางติดถนนใหญ่พระราม 2 และ ทางเข้าซอยข้างธนาคารกสิกร

ที่อยู่ จ.สมุทรสาทร อ.เมืองสมุทรสาทร ต.มหาชัย ใกล้ตลาดทะเลไท ใกล้นิคมสมุทรสาคร
ห่างจาก central มหาชัย 6.8 กิโล
ห่างจาก โรงพยาบาล มหาชัย 3.3 กิโล
ตรว ละ 35,000 บาท

รวม 28.35 ลบ

contact
LINE: konkmink
Call 0956985426
More pic:http://www.thailandbestprop.com/ที่ดิน/ขาย-ที่ดิน-810-ตรว-มหาชัย/

Return to “Prachauthit / Rama 2 / Petchkasem Area”