Page 31 of 62

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 11 Jun 2019 19:37
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาทโทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 12 Jun 2019 09:00
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 12 Jun 2019 20:04
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 14 Jun 2019 16:36
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 15 Jun 2019 10:53
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 16 Jun 2019 13:27
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 17 Jun 2019 12:23
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 17 Jun 2019 18:55
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 18 Jun 2019 12:44
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740

Re: ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

Posted: 19 Jun 2019 14:40
by KooKai
ตึก 5 ชั้นใกล้รถไฟฟ้า 100 เมตร เหมาะทำ Hostelหรือสำนักงาน

ลักษณะอาคาร อาคารพาณิชย์เดี่ยว จำนวน 5 ชั้น + ดาดฟ้า แบ่งเป็น 11 ห้อง 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. หน้ากว้าง 8 ม.

ที่จอดรถ 3 คัน (สามารถปรับให้จอดได้ถึง 7 คัน ในพื้นที่ตัวเอง)

ราคา 37,000,000 บาท
โทร กุ๊กไก่ 081 987 4740