Page 1 of 21

ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 25 Aug 2018 18:31
by phutnaree
ขายที่ดินวาละ250,000บาท
ที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม ขนาด 11-0-30ไร่
ผนังเมือง:สีส้ม ย.7 บริเวณ ย.7-25 FAR: 5 OSR: 6%
ผังเมือง: สีแดง พ.3 บริเวณ พ.3-43 FAR: 7 OSR: 4.5%

รายละเอียดที่ดิน:
ที่ดินเป็นที่ตั้งของ สวนอาหารเบิกไพร มีบ่อน้ำอยู่ตรงกลาง
ด้าน A หน้ากว้าง 33ม.ติดถนนที่เลี้ยวจากถ.คู่ขนานบางนา - ตราดไปยัง ถ.ศีนครินทร์
ด้าน B และ C หน้ากว้าง 83 ม.และ131 ม. ติดถนนซึ่งเป็นทางเข้าโครงการ ปาร์คศรีนครินทร์
ด้าน D, E และ F หน้ากว้าง 76 ม. 82 ม.และ 62 ม. ติดที่ดินว่างเปล่า
ด้าน G หน้ากว้าง 143 ม. ติดคลองเคล็ด
สถานที่ใกล้เคียง
เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา
Big C บางนา
เอสบี ดีไซน์สแควร์
สถานีตำรวจ
สำนักงานประกันสังคม
โรงแรมเมเปิล
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
โรงพยาบาลสัตว์บางนา
โรงเรียนศรีเอี่ยม
ติดต่อพัฒน์นรี 0955526994

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 06 Sep 2018 21:39
by c2chenny
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 11 Jan 2019 15:42
by phutnaree
ติดต่อพัฒน์นรี 0955526994

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 26 Mar 2019 10:30
by phutnaree
ดันประกาศ ดันประกาศ ดันประกาศ

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 27 Mar 2019 11:31
by phatland222
ดันประกาศ ดันประกาศ ดันประกาศ

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 28 Mar 2019 12:33
by phutnaree
ดันประกาศ ดันประกาศ ดันประกาศ

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 29 Mar 2019 10:04
by phutnaree
ดันประกาศ ดันประกาศ ดันประกาศ

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 31 Mar 2019 10:04
by phutnaree
ดันประกาศ ดันประกาศ ดันประกาศ

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 02 Apr 2019 10:09
by phutnaree
ดันประกาศ ดันประกาศ ดันประกาศ

Re: ขายที่ดินวาละ250,000บาท

Posted: 03 Apr 2019 10:14
by phutnaree
ดันประกาศ ดันประกาศ ดันประกาศ