[ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ออฟฟิศ ตึกแถว ร้านค้า ห้างร้าน ศูนย์การค้า โกดัง โรงงาน
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 04 Jun 2019 15:58

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 05 Jun 2019 10:03

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 06 Jun 2019 09:14

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 07 Jun 2019 14:18

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 13 Jun 2019 10:08

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 25 Jun 2019 15:51

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 04 Jul 2019 09:26

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 22 Jul 2019 15:50

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575
p_0nd
Posts: 158
Joined: 28 Mar 2010 03:39

Re: [ขาย] อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง 4.5 ชั้น เนื้อที่ 100 ตารางวา ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล)

Postby p_0nd » 08 Oct 2019 14:21

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอยวัชรพล) พื้นที่รวม 100 ตารางวา พื้นที่รูป 4 เหลี่ยมจตุรัสแปลงสุดท้าย!! สนใจติดต่อ คุณชาญชัย 0867795575

Return to “Office, Retail Shop, Commercial Buildings, Factory”