Page 1 of 1

เซ้งร้านเสริมสวยย่านสีลม(ธนิยะ)

Posted: 09 Dec 2010 04:10
by dekdoyejoy
เปิดให้เซ้งร้านเสริมสวยย่านสีลมในโครงการ thaniya-silom city walk

เป็นร้านประเภทเสริมสวย(ทำเล็บ,แว๊กซ์ขน) ทำเลที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ห่างจากสถานีประมาณ500เมตร

ภายในและภายนอกร้านตกแต่งสวยงามพร้อมใช้งานทันที เปิดให้เซ้งในราคา 180,000บาท (ราคานี้รวมค่าประกันร้านแล้ว75,000บาท)

สนใจติดต่อที่เบอร์ 086-3021398 , 084-5448883 ขอสายคุณจอย
Attached files
Attached files
Attached files
Attached files
Attached files
Attached files