Page 3 of 3

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 30 Dec 2018 15:15
by forteam33
ขายตึกแถวติดกันทั้งหมด 3 ห้อง ติดถนน ย่านวงเวียนใหญ่ (ถนนประชาธิปก)


รายละเอียด

- ตึกแถว 3 ห้อง หน้ากว้าง 12 เมตรเป็นตึก 3 ชั้นมีดาดฟ้า

- เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30 ตรว.

- หน้าติดถนนประชาธิปก อนาคตมีรถไฟได้ดินผ่าน

- ปัจจุบันมี 7-11 เช่าอยู่ รายได้ต่อเดือน 85.000 บาท

ขายเหมาทั้งหมด 3 ห้อง ไม่ขายแยก 45ล้านบาท

สนใจขอดูรูปหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0917092348 นัทครับผม

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 31 Dec 2018 14:49
by forteam33
ขายตึกแถวติดกันทั้งหมด 3 ห้อง ติดถนน ย่านวงเวียนใหญ่ (ถนนประชาธิปก)


รายละเอียด

- ตึกแถว 3 ห้อง หน้ากว้าง 12 เมตรเป็นตึก 3 ชั้นมีดาดฟ้า

- เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30 ตรว.

- หน้าติดถนนประชาธิปก อนาคตมีรถไฟได้ดินผ่าน

- ปัจจุบันมี 7-11 เช่าอยู่ รายได้ต่อเดือน 85.000 บาท

ขายเหมาทั้งหมด 3 ห้อง ไม่ขายแยก 45ล้านบาท

สนใจขอดูรูปหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0917092348 นัทครับผม

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 02 Jan 2019 17:46
by forteam33
ขายตึกแถวติดกันทั้งหมด 3 ห้อง ติดถนน ย่านวงเวียนใหญ่ (ถนนประชาธิปก)


รายละเอียด

- ตึกแถว 3 ห้อง หน้ากว้าง 12 เมตรเป็นตึก 3 ชั้นมีดาดฟ้า

- เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30 ตรว.

- หน้าติดถนนประชาธิปก อนาคตมีรถไฟได้ดินผ่าน

- ปัจจุบันมี 7-11 เช่าอยู่ รายได้ต่อเดือน 85.000 บาท

ขายเหมาทั้งหมด 3 ห้อง ไม่ขายแยก 45ล้านบาท

สนใจขอดูรูปหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0917092348 นัทครับผ

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 04 Jan 2019 09:19
by forteam33
ขายตึกแถวติดกันทั้งหมด 3 ห้อง ติดถนน ย่านวงเวียนใหญ่ (ถนนประชาธิปก)


รายละเอียด

- ตึกแถว 3 ห้อง หน้ากว้าง 12 เมตรเป็นตึก 3 ชั้นมีดาดฟ้า

- เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30 ตรว.

- หน้าติดถนนประชาธิปก อนาคตมีรถไฟได้ดินผ่าน

- ปัจจุบันมี 7-11 เช่าอยู่ รายได้ต่อเดือน 85.000 บาท

ขายเหมาทั้งหมด 3 ห้อง ไม่ขายแยก 45ล้านบาท

สนใจขอดูรูปหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0917092348 นัทครับผม

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 08 Jan 2019 10:19
by forteam33
ขายตึกแถวติดกันทั้งหมด 3 ห้อง ติดถนน ย่านวงเวียนใหญ่ (ถนนประชาธิปก)


รายละเอียด

- ตึกแถว 3 ห้อง หน้ากว้าง 12 เมตรเป็นตึก 3 ชั้นมีดาดฟ้า

- เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30 ตรว.

- หน้าติดถนนประชาธิปก อนาคตมีรถไฟได้ดินผ่าน

- ปัจจุบันมี 7-11 เช่าอยู่ รายได้ต่อเดือน 85.000 บาท

ขายเหมาทั้งหมด 3 ห้อง ไม่ขายแยก 45ล้านบาท

สนใจขอดูรูปหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0917092348 นัทครับผม

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 12 Jan 2019 17:56
by forteam33
0917092348 นัทครับ
Email 072ngk33@gmail.com

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 30 Jan 2019 14:35
by forteam33
0917092348 นัทครับ
Email 072ngk33@gmail.com

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 28 Mar 2019 13:08
by forteam33
091-7092348 นัท
LINE : ngk33

Re: ขายด่วน ตึกแถวย่านทำเลทองสำหรับผู้ต้องการลงทุน

Posted: 30 Mar 2019 17:14
by forteam33
Line :072n33
Email :072ngk33@gmail.com
โทร 0917092348 ภูมิครับ