ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3 ราคา 11,000 บาท

เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 11 Oct 2018 20:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 11 Oct 2018 21:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 11 Oct 2018 22:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 11 Oct 2018 23:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 12 Oct 2018 00:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 12 Oct 2018 01:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 12 Oct 2018 02:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 12 Oct 2018 03:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 12 Oct 2018 04:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!
zeklupus
Posts: 19506
Joined: 31 Jan 2018 14:15

ให้เช่า เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส | 1 นอน 30.7 ตรม. ชั้น 3, 7 , ราคา 13,000 บาท

Postby zeklupus » 12 Oct 2018 05:39

ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!! ติดต่อด่วน!!!!!!!

Return to “Kensington Kaset Campus”