ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

วรวรรณ พาร์ค คอนโดมิเนียม (ซอยงามวงศ์วาน 59)
Get_n
Posts: 939
Joined: 16 Dec 2008 20:25

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby Get_n » 05 Nov 2010 05:40

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 วญส.ที่ กส.661/118/2553 ลง 26 ตุลาคม 2553•การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล•ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) ทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ สนข. สบน. และ รฟท. รวมทั้งมีหนังสือเชิญชวนไปยังสถานทูตที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553

•จำหน่ายเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) และงานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) ระหว่าง 2 – 17 สิงหาคม 2553 มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 จำนวน 9 ราย และสัญญา 2 จำนวน 10 ราย

•การรถไฟฯ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามและนำบริษัทที่ซื้อเอกสารประกวดราคาดูพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ 13 กันยายน 2553 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาสัญญา 1 และสัญญา 2 ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2553 ตามลำดับ

•ออกประกาศแจ้งรายละเอียดงานสัญญา 3 (งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) เมื่อ 13 กันยายน 2553 และจำหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่าง 20 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2553

•มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 3 จำนวน 19 ราย กำหนดชี้แจงและนำดูสถานที่ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 17 มกราคม 2554•การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ•หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณ เมื่อ 30 กันยายน 2553 การรถไฟฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค เป็นผู้ดำเนินการรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกพื้นที่โครงการ เมื่อ 12 ตุลาคม 2553 ในวงเงิน 68,694,000 บาท

•บริษัทฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน•การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ•การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 21 กรกฎาคม 2553

•มีผู้สนใจจัดทำข้อมูลแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของที่ปรึกษาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 จำนวน 6 ราย และผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย จำนวน 4 ราย

•ผลการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 28 กันยายน 2553 และการรถไฟฯ ได้รายงานเสนอ JICA พิจารณาเมื่อ 5 ตุลาคม 2553ที่มา: ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
คนนึง
Posts: 26
Joined: 12 Mar 2009 21:51

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby คนนึง » 18 Dec 2010 07:48

ขอบคุณข้อมูลครับ

อยากให้ข้ึนเร็วๆ เนอะ กลัวแก่เดินไม่ไหวอ่ะ
User avatar
modo
Posts: 828
Joined: 09 Dec 2008 00:41

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby modo » 19 Dec 2010 01:54

คนนึง wrote: ขอบคุณข้อมูลครับ

อยากให้ข้ึนเร็วๆ เนอะ กลัวแก่เดินไม่ไหวอ่ะ

^

^

ก็แก่แล้วนิ ^ ^"
คนนึง
Posts: 26
Joined: 12 Mar 2009 21:51

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby คนนึง » 19 Dec 2010 09:27

แน่จริงมาแก่กันตัวต่อตัวไหม โมโด
saalapao
Posts: 96
Joined: 11 Mar 2010 23:31

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby saalapao » 21 Dec 2010 01:59

คนนึงอาจจะเคยเด็กเท่า modo

แต่ modo ไม่เคยแก่เท่าคนนึงนะได้เปรียบกว่าเยอะ
Get_n
Posts: 939
Joined: 16 Dec 2008 20:25

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby Get_n » 21 Feb 2011 19:06

รายละเอียดโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ---> http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp?redline=3ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต 21 มกราคม 2554 10:40 น.ณ วันที่ 17 มกราคม 2554 วญส.ที่ กส.50/118/2554 ลง 18 มกราคม 2554การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล

•ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) และจำหน่ายเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) และ งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) และงานสัญญา 3 (งานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) เรียบร้อยแล้ว

•มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 จำนวน 9 ราย งานสัญญา 2 จำนวน 10 ราย และงานสัญญา 3 จำนวน 19 ราย

งานสัญญา 1 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 13 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) S U Joint Venture (2) CH.Karnchang PCL (3) Italian – Thai Development PCL

งานสัญญา 2 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อ 14 ธันวาคม 2553 มีผู้ยื่นซอง 3 ราย ได้แก่ (1) CH.Karnchang PCL (2) S U Joint Venture (3) Italian – Thai Development PCL

งานสัญญา 3 ยื่นซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มีผู้ยื่นซอง 4 ราย ได้แก่ (1) Mitsubishi – Hitachi - Sumitomo Consortium (MHSC) (2) SMCK Consortium (3) MIR Consortium (4) Samsung Consortiumการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ•การรถไฟฯ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) แล้วเสร็จ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ราย

•เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก JICA แล้ว จะได้มีหนังสือเชิญให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคาต่อไปการรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ•บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกพื้นที่โครงการ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553

•งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ•ประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคเพื่อหารือแนวทางการรื้อย้าย และมอบให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภคและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้าย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับแบบงานก่อสร้าง

•ดำเนินการสำรวจ / ตรวจสอบตู้รถสินค้าโดยสาร ตู้รถสินค้าที่ชำรุด และจอดเก็บในย่านพหลโยธินแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการตัดบัญชีก่อนทำการย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ

•สำหรับพื้นที่ที่มีสัญญาเช่า / สัญญาขอใช้สิทธิฯเหนือพื้นดินฯ ได้เร่งแจ้งยกเลิกสัญญารวมทั้ง เร่งดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้ออกจากพื้นที่แล้ว

Guest
Posts: 1683409
Joined: 24 Feb 2006 06:41

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby Guest » 22 Feb 2011 01:25

ดีจัง อย่างน้อยก็มีความคืบหน้า :-o
User avatar
bungsia
Posts: 137
Joined: 17 Mar 2009 20:34

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby bungsia » 24 Feb 2011 00:41

ช่วงเวลาทำการเวณคืนที่ดินสำหรับการก่อสร้างน่ากลัวจริงๆ

เช่นที่บางซื่อ สายไปบางใหญ่ ยังมีชาวบ้านฆ่าตัวตายประชดเวณคืนที่ด้วยหวังว่าคงไม่เกิดอีกนะ :)
บ้านของเรา U Delight @ Bang Sue Station
Get_n
Posts: 939
Joined: 16 Dec 2008 20:25

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต

Postby Get_n » 25 Jan 2012 00:56

ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต 5 มกราคม 2555 15:30 น.

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 วญส.ที่ กส.1017/118/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554การจัดการประกวดราคา•งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)

- อยู่ระหว่างการพิจารณาด้านราคา โดยได้เสนอผลการพิจารณาด้านราคาให้ JICA พิจารณาเมื่อ 11 ตุลาคม 2554

•งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)

- การพิจารณาเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค ผ่านการเห็นชอบจาก JICA แล้ว และรอการเปิดซองราคา เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาสัญญา 1 เรียบร้อยแล้ว

•งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)

- ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกวดราคาซองที่ 1 (General Particular Qualifications)การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ•มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List จำนวน 4 ราย ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้มายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคให้พิจารณา เมื่อ 7 เมษายน 2554 จำนวน 1 ราย

•การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 21 มิถุนายน 2554

•ยื่นข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 การพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและการเจรจาต่อรองราคาแล้วเสร็จ

•รายงานเสนอการรถไฟฯ เมื่อ 17 ตุลาคม 2554 เพื่อรายงานขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติว่าจ้างคณะกรรมการรถไฟฯ ก่อนนำเสนอ JICA ต่อไปการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง•ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจ ให้ยื่นคุณสมบัติและประสบการณ์มาทำการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 10 มีนาคม 2554•มีบริษัทที่ปรึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผลงานและ ประสบการณ์ให้พิจารณาเมื่อ 18 เมษายน 2554 รวม 3 ราย•มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 27 เมษายน 2554

•เสนอผล Short List ให้ JICA พิจารณาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 10 สิงหาคม 2554•ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 มีผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาการรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ•บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553•งานติดตั้งป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ งานแจกแผ่นพับและจดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งลงพื้นที่เจรจากับผู้บุกรุกตลอดแนวเส้นทางแล้วการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ•ได้ประสานหน่วยงานเจ้าของสารธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภค และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้ายไว้แล้ว•งานเคลื่อนย้ายตู้รถสินค้าและตู้รถโดยสารออกจากย่านพหลโยธิน เพื่อไปฝากเก็บยังสถานีต่าง ๆ ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ที่มา : ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต 5 มกราคม 2555 15:30 น.

Return to “Varawan Park Condominium”