บันไดลูกตั้ง เขาไม่ทาสี กำชับด้วย

พฤกษา วิลล์ 12A พหลโยธิน-สายไหม
Guest
Posts: 1683409
Joined: 24 Feb 2006 06:41

บันไดลูกตั้ง เขาไม่ทาสี กำชับด้วย

Postby Guest » 27 Mar 2009 03:25

บันได ตัวลูกตั้ง เป็นยิบซั่ม ทางโครงการจะไม่ทาสีให้ พอโดนน้ำ สีจะหลุดออกมา

กำชับให้ทาสีด้วย ไม่งั้น เวลาเช็ดล้าง สีจะหลุดล่อนออกมา น่าเกลียดมาก ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงหมกเม็ดเรื่องนี้

Return to “Preuksa Ville 12A Phaholyothin-Sai Mai”