Page 1 of 1

กคช.โชว์กำไรปี60กว่า1,250ล.สูงสุดในรอบ10ปีเล็งตั้งกองทุนหาแหล่งสินเชื่อดบ.ต่ำ

Posted: 29 Oct 2017 13:28
by pavenuch
Image

การเคหะฯ เผยผลประกอบการปี60 ดีเกินคาด สามารถสร้างกำไรได้สูงสุดในรอบ10 หลังสามารถทำกำไรเบื้องต้น 1,250 ล้านบาท หลังการควบคุมรายจ่าย เร่งเพิ่มรายได้จากการดำเนินงาน วางระบบบริหารจัดการลูกค้าเป็นไปตามแผน พร้อมเดินหน้าจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หาแหลงสินเชือดอกเบี้ยต่ำช่วยประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึงผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมาว่า การเคหะฯมีกำไรเบื้องต้น 1,250 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกำไรจากการดำเนินงานสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร รวมถึงการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงาน โดยการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดย กคช.ให้ลูกค้ากู้สินเชื่อเช่าซื้อกับการเคหะฯโดยตรง เมื่อลูกค้ามีประวัติการผ่อนชำระที่ดีติดต่อกันในระยะหนึ่ง การเคหะแห่งชาติจะเปิดโอกาสให้ลูกค้ายื่นขอสินเชื่อกับสถาบันเงินต่อไป ในปีที่ผ่านมามีลูกค้าสนใจโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะฯเพิ่มมากขึ้น และลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้มีลูกค้ากลุ่มดังกล่าวผ่อนชำระกับการเคหะแห่งชาติเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเคหะแห่งชาติมีกำไรจากการดำเนินงานที่ดีและสูงที่สุดในรอบ 10 ปี

ขณะเดียวกันนี้การเคหะฯได้เร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและให้บริการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองโดยถ้วนทั่วตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ รัฐมาตรีว่าการกระทรวงพัฒาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดตั้ง Leasing Agency โดยนำ Model ทางการเงินสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนความคืบหน้าของโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่จะดำเนินการ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (แปลง G) ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้า 27.25 % และอยู่ระหว่างหาเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ระยะต่อไป โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะขยายพื้นที่ไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น จ.อุดรธานี และ จ.นครพนม โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า (TOD)

“เช่น โครงการประชานิเวศน์ 3 (เฟส 1) ขณะนี้มีผู้สนใจจองกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยจะขยายโครงการใน พื้นที่อื่นๆ และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จะดำเนินการในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พื้นที่ ต.ท่าตำหนัก จ.นครปฐม และ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งจะเร่งศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (PPP) ต่อไป นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบให้การเคหะฯจัดสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.ชลบุรี(ห้วยกะปิ) จำนวน 1,104 หน่วย”

ที่มา MGR online