บริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการลงทุน

ข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป รวมถึงงานแสดง และงานสัมมนาต่าง ๆ
pavenuch
Posts: 1076
Joined: 18 May 2017 15:38

บริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการลงทุน

Postby pavenuch » 28 Oct 2017 14:14

Image

เมื่อพูดถึงการเป็นหนี้แล้ว ถ้าเลือกได้หลายๆ คนก็คงไม่อยากเป็น แต่จะทำอย่างไรได้เมื่อต้นทุนในชีวิตของแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากัน และเมื่อถึงในจุดๆหนึ่ง เราก็ต้องมีความจำเป็นในการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิต เช่น ซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัย ซื้อรถเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเปิดบริษัทสร้างกิจการส่วนตัว แต่เมื่อเรายังมีเงินไม่พอที่จะจ่ายด้วยเงินก้อน การยื่นขอกู้จากสถาบันการเงินเป็นสิ่งที่เราต้องทำ และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการก่อหนี้

แต่การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป เมื่อเราตัดสินใจที่จะเป็นหนี้แล้วควรเลือกหนี้ที่จะสร้างอนาคตหรือความมั่นคงระยะยาว ซึ่งเป็นหนี้ที่เปิดโอกาสให้ชีวิตมีความมั่นคงหรือขยายกิจการให้มีความก้าวหน้าขึ้นได้ และหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มหรือไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน เช่น หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น เพราะเมื่อเป็นหนี้แล้วเรามีหน้าที่ต้องใช้คืนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย หนี้ดีก่อให้เกิดรายได้

1.หนี้เพื่อสร้างอนาคต เช่น กู้เงินเพื่อการศึกษา เป็นหนี้ที่เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
2.หนี้เพื่อความมั่นคงระยะยาว เช่น กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เมื่อผ่อนชำระหมดก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่สามารถขายต่อหรือปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้ให้เป็น Passive Income
3.หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น การกู้เงินซื้อรถหรือเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ส่วน หนี้ที่ต้องระวัง คือหนี้ที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อสร้างความสุขสบาย สร้างความมีฐานะทางสังคม หรือใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้ง การรับประทานอาหารนอกบ้านมากเกินความจำเป็น ตามกระแสสังคมในขณะที่ฐานะทางการเงินยังไม่พร้อม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดภาระทางการเงินเกินสมควรและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน อีกทั้งเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใดๆตามมา

ที่มา: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย

แล้วเมื่อเราสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างโอกาสในการลงทุนได้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องสำรวจความสามารถในการชำระหนี้ก่อน ซึ่งไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน จากนั้นให้วางแผนการเงินให้รอบคอบ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้พอดี แบ่งเงินให้เป็นสัดส่วนทั้งเงินออม เงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินชำระหนี้ และเงินสำหรับลงทุนเพื่อต่อยอดที่มาของรายได้ของเรา

การลงทุนที่กำลังเป็นที่นิยมและสร้างผลตอบแทนให้เราได้ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การเลือกลงทุนในอสังหาฯ นั้นมีด้วยกันหลายแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมและสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบุคคล เช่น หากชอบลงทุนในระยะสั้น ใช้เงินลงทุนไม่มาก การซื้อโครงการที่เปิดตัวใหม่ ในทำเลที่ดี และราคาที่ใช่ เพื่อขายใบจองระยะสั้น เป็นตัวเลือกที่ดี เพราะสามารถทำกำไรได้เร็วและไม่ต้องผ่อนดาวน์ในระยะยาว ซึ่งบางโครงการสามารถทำกำไรได้มากกว่า 100% แต่ก็มีความเสี่ยงสูงหากเลือกโครงการในโลเคชั่นที่มีการแข่งขันราคาสูง และไม่สามารถปล่อยขายได้ตามกำหนดที่วางไว้ ก็จะทำให้ต้องถือยาวขึ้น หรือขายในราคาเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุน แต่ถ้าหากขายได้กำไรตามที่วางแผนไว้ก็สามารถนำไปเสริมสภาพคล่องให้ดีขึ้นได้ หรือสามารถนำเงินไปลงทุนต่อยอดได้อีก

หากเรามีสภาพคล่องที่ดีอยู่แล้วและสามารถลงทุนระยะยาวได้ โดยเลือกผ่อนดาวน์และปล่อยขายในช่วงที่โครงการใกล้จะสร้างเสร็จ ซึ่งปกติใช้เวลา 2 – 3 ปี ก็สามารถเห็นตัวตึกเป็นรูปเป็นร่าง และเห็นระบบโครงสร้างพื้นฐานรายรอบพื้นที่ ทำให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่น และมีความต้องการในอสังหาฯ นั้นๆ มากขึ้น โดยเราสามารถขายก่อนโอนกรรมสิทธิ์และนำกำไรมาลงทุนต่อ หรือ เลือกโอนกรรมสิทธิ์และปล่อยเช่าต่อไปก็จะยิ่งทำให้ได้กำไรสองต่อ ถ้าหากโครงการนั้น เป็นโครงการที่อยู่ในโลเคชั่นที่ดี และมีจุดแข็งแข่งกับโครงการรายรอบ

ทั้งนี้การเลือกลงทุนในแบบใดนั้นไม่มีกฏตายตัว ก่อนอื่นให้สำรวจความพร้อมของตัวเองเรื่องกำลังทรัพย์ ความชอบส่วนตัวของประเภทอสังหาฯ ที่เลือกซื้อ ศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพื่อติดอาวุธให้ตัวเอง และเลือกโครงการที่เรามั่นใจที่สุด และรอบรู้ที่สุด ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้มากกว่า 1 ประเภท เพื่อกระจายความเสี่ยง จัดพอร์ตการลงทุนของเราให้ดีก็จะทำให้สินทรัพย์ในมือของเรามีแต่มูลค่าเพิ่ม และอย่าลืมบริหารจัดการการเงินและหนี้ของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อความมั่นคงในสถานะทางการเงินของเรา และความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินต่อเราที่จะพิจารณาให้กู้เพิ่มด้วยค่ะ

ที่มา พลัส พร๊อพเพอร์ตี้

Return to “Real Estate & Property News”