‘ศาสตร์พระราชา’ พัฒนาอสังหาฯ

ข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป รวมถึงงานแสดง และงานสัมมนาต่าง ๆ
pavenuch
Posts: 1076
Joined: 18 May 2017 15:38

‘ศาสตร์พระราชา’ พัฒนาอสังหาฯ

Postby pavenuch » 27 Oct 2017 21:10

Image

ภาพชินตาของคนไทยทั้งแผ่นดินที่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงงานหนักตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ นั่นคือห้องทรงงานกลางแจ้งมีเพียงแผนที่และกล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์คู่ใจ มีวิศวกร คือเหล่าพสกนิกรช่วยพลิกดินกระด้างกลายเป็นดินทองคำสร้างงานสร้างอาชีพ และบ้านคือ 1 ในปัจจัย 4 ที่พ่ออยากให้ลูกทั้งกว่า 60 ล้านคนสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม

Image

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ว่า เริ่มแรกได้นำโครงการทรัพย์สินส่วนพระองค์มาพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ที่ผ่านมาพระองค์ท่าน ไม่ได้เข้ามากำกับอะไรบริษัท แต่ปรัชญาที่น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาถือปฏิบัติ คือ ไม่เพียงแค่สร้างบ้านขาย แต่เราเน้นสร้างสังคมที่ดี กว่า 47 ปีที่ สัมมากร พัฒนาที่อยู่อาศัย เน้นพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรระดับกลาง-ล่าง จากนั้นขยับเป็นกลาง-บนซึ่งเป็นตลาดหลักในปัจจุบัน และเน้นสร้างสังคมที่ดี

เมื่อถามว่า หยิบยกศาสตร์ข้อไหนของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ดำเนินธุรกิจ นายกิตติพล เล่าว่า พระองค์อยากให้ทุกคนมีบ้านอยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่ดี “พระองค์อยากให้ทุกคนมีบ้าน บ้านเป็นปัจจัย 4 ที่บริษัทเน้นคุณภาพมาเป็นอันดับแรก ลำดับรองๆคือเวลาและต้นทุน ได้บ้านที่คุ้มค่า ไม่หวือหวา”


Image
ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ขณะที่นายประทีป ตั้งมติธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติครบทุกข้อมิเคยขาด แต่ที่ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและธุรกิจมาโดยตลอดนั่นคือ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” เขายํ้าว่า ศุภาลัยดำเนินธุรกิจแบบระมัดระวังมาโดยตลอด ไม่กู้เงินมากเกินไป ไม่ลงทุนอะไรใหญ่เกินตัว แม้จะหยิบฉวยโอกาสตั้งราคาขายบ้าน-คอนโดมิเนียมแพงๆได้ แต่บริษัทกลับเลือกตั้งราคาขายต่อหน่วยแบบพอเหมาะไม่เอากำไรเกินควร

“มีคนตั้งคำถามทุกครั้งที่มีคนพลาดจองโครงการคอนโดมิเนียมว่า ทำไมไม่ตั้งราคาขายให้สูงกว่านี้ทั้งที่สามารถทำได้ กลับกันบริษัทเน้นพัฒนาโครงการเน้นคุณภาพ ไม่เห็น
แก่ของถูกแต่ทุกชิ้นผ่านมอก. ขณะที่การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการ ผมและเจ้าหน้าที่เลือกที่จะนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ขณะความขยันไม่ลด นายประทีประบุว่า ความขยันกับการทำความดียิ่งมากยิ่งดี”


Image
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ยึดเอาพระปฐมบรมราชโองการในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงขึ้นครองราชสมบัติ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นั่นคือ พระองค์ทรงประกาศว่าจะใช้ธรรมะเป็นหลักในการปกครองแผ่นดิน อย่างไรก็ตามหลักธรรมาภิบาลนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายระดับรวมถึงใช้เป็นหลักการสำคัญในการบริหารองค์กร และหลักธรรมาภิบาลใช้กับระดับแต่ละบุคคลได้เช่นกัน

Image

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่ภาพรวมขององค์กรลงมาจนถึงระดับย่อย โดยมีพันธกิจของบริษัท คือ “มุ่งสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ทีมีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่นชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน” พร้อมปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมขององค์กร ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่าของงานในกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบบ้านและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด และนำมาซึ่งผลลัพธ์ในใจลูกค้า มีคุณค่า มีความสุข ได้รับเกียรติ และมีความภาคภูมิใจในแบรนด์จนทำให้ลูกค้าต้องการซื้อบ้านพฤกษา และอยากแนะนำบอกต่อ

นอกจากนี้ ผมได้น้อมนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้เงินทองตามความจำเป็น ไม่เกิดความโลภ ไม่ค้ากำไรเกินควร และมุ่งเน้นทำประโยชน์ส่วนรวมให้กับสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตัวผมเองก็มีการจัดตั้งทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ใช้เงินส่วนตัวบริจาคให้กับองค์กร มูลนิธิต่างๆ เพื่อสนับสนุนศาสนา การศึกษาและสังคม มาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา


Image
ชายนิด อรรถญาณสกุล

ศาสตร์ของพ่อที่สำคัญ คือ ความขยันหมั่นเพียรที่ นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) น้อมนำมา
ดำเนินชีวิตและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กล่าวถึงการทำงานในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ว่า หลักใหญ่ที่น้อมนำมายึดถือ ปฏิบัติ คือความขยันหมั่นเพียร ทรงทำงานที่รับผิดชอบตลอดเวลา ไม่ทรงหยุดนิ่งของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเห็นได้จากการถือแผนที่ติดมือ สะพายกล้อง ลงสำรวจพื้นที่ด้วยพระองค์เอง เพื่อพินิจพิจารณา ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

“ความขยันหมั่นเพียร การทำงานตลอด 70 ปีตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งพระชนมายุ เกือบ 90 พรรษา พระองค์ท่านทรงทำเป็นตัวอย่างให้ผมน้อมนำมาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน” รวมถึงยึดหลักนี้ มาใช้กับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องลงพื้นที่ติดตามข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพรอบด้านเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคโดยตรง


Image
อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการบริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

เช่นเดียวกับ นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่น้อมนำศาสตร์พระราชา มาถือปฏิบัติกว่า 10 ปีที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลักในการบริหารองค์กรยึดความเข้มแข็งของตัวเองไม่สร้างหนี้ ไม่ขยายตัวเร็วเน้นพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก จุดนี้ทำให้ บริษัทเกิดการพัฒนาพรีแคสต์ คอนกรีต ซึ่งเป็นการผลิตผนังสำเร็จรูป ที่พัฒนาบ้านให้ออกมามีคุณภาพต้นทุนไม่สูง ที่ผ่านมา เคยผ่านวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 เราเคยขยายตัวให้ใหญ่ ด้วยหนี้ และเร่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น วันนี้จึงเน้นสร้างภูมิคุ้มกันที่พระองค์ท่านตรัสว่า ไม่เร่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่โตแบบแข็งแกร่งในแบบของเรา


Image
พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ด้านนายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทติดพระราชดำรัส ของพระองค์ ปี 2533 ที่ทรงมีพระราช ดำรัสว่า สรุปว่าการทำงานร่วมกัน ทุกคนต่างมีหน้าที่ ปฏิบัติ นอกจากต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้ว ยังต้องเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นทำ และสามารถเชื่อมโยง ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ เฉพาะพื้นที่ของตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่น

“ทุกวันนี้ บริษัทได้น้อมนำศาสตร์นี้ บริหารองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมีหัวใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพียงเฉพาะทำงานในส่วนของตนเอง และผลที่ออกมาคือ ผู้บริโภคได้ที่อยู่อาศัยดีมีคุณภาพ”

ทืี่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
finestediting
Posts: 1
Joined: 14 Nov 2019 17:19

Re: ‘ศาสตร์พระราชา’ พัฒนาอสังหาฯ

Postby finestediting » 14 Nov 2019 17:25

Editing is the process of sharpening the edges and polishing your work. Our experienced editors at the Thesis Editing Services can perfectly spot the errors for their practice and have given them an eye to spot any imperfection. We will remove all possible language and grammatical errors of your documents.
npfurion
Posts: 1
Joined: 28 Nov 2019 02:53

Re: ‘ศาสตร์พระราชา’ พัฒนาอสังหาฯ

Postby npfurion » 28 Nov 2019 02:56

thank you :) สำหรับข้อมูลครับ :D :D :D :D :D :D
Last edited by npfurion on 04 Mar 2020 18:50, edited 1 time in total.
Losa7890
Posts: 162
Joined: 30 Jul 2019 16:52

Re: ‘ศาสตร์พระราชา’ พัฒนาอสังหาฯ

Postby Losa7890 » 06 Jan 2020 14:27

หาความรู้เพิ่มเติมได้ง่ายๆ สล็อตxo

Return to “Real Estate & Property News”