'วังไกลกังวล...บ้านของพ่อ' สายพระเนตรแห่งการพัฒนาชนบท

ข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป รวมถึงงานแสดง และงานสัมมนาต่าง ๆ
pavenuch
Posts: 1076
Joined: 18 May 2017 15:38

'วังไกลกังวล...บ้านของพ่อ' สายพระเนตรแห่งการพัฒนาชนบท

Postby pavenuch » 25 Oct 2017 22:50

ภายในพระราชฐานวังไกลกังวล ประกอบด้วยตำหนักที่มีชื่อคล้องจองกัน 4 หลัง คือ เปี่ยมสุข, ปลุกเกษม, เอิบเปรม และเอมปรีดิ์ โดยเริ่มก่อสร้างพระตำหนักเปี่ยมสุข อันเป็นพระตำหนักที่ประทับขึ้นก่อน เมื่อปี พ.ศ.2469

Image

ลักษณะองค์พระตำหนัก เป็นอาคารคอนกรีตสูงสองชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสีน้ำตาลเข้ม ส่วนฐานผนังประดับด้วยหินก้อนใหญ่สีน้ำตาล คล้ายบ้านพักตากอากาศในยุโรป เป็นบ้านที่มุ่งเน้นให้เห็นธรรมชาติ คล้ายปราสาท หรือบ้านในชนบทของฝรั่งยุคนั้น

ด้านข้าง พระตำหนักเปี่ยมสุข มีอาคารขนาดใหญ่หลังหนึ่งคือ ศาลาเริง เป็นศาลาโล่งสูงสองชั้น สำหรับทรงกีฬา และเป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ มี พระตำหนักน้อย อยู่ทางทิศใต้ของพระตำหนักเปี่ยมสุข

Image

ส่วนพระตำหนักน้อย เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของ สมเด็จกรมพระสวัสดิ์ฯ และพระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณี พระบิดาและพระมารดาของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โปรดเสด็จฯ ประทับพักผ่อน เมื่อตามเสด็จไปยังหัวหิน และเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระตำหนักปลุกเกษม เป็นตำหนักโปร่ง ๆ แบบไทยปนสมัยใหม่ มีห้องนอนหลายห้องด้านหลัง ตั้งโต๊ะและเก้าอี้หมู่ ใกล้ ๆ กันมีห้องน้ำ ด้านล่างมีห้องอีกหลายห้อง สำหรับหม่อมเจ้าหญิงซึ่งใกล้ชิดในราชสำนัก โดยเสด็จพระราชดำเนินไปตากอากาศด้วย และตำหนักหลังนี้ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

พระตำหนักเอิบเปรม เอมปรีดิ์ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งพระตำหนักมีลักษณะชั้นเดียวคู่ฝาแฝด การก่อสร้าง และการวางห้องเครื่องใช้ คล้ายคลึงกัน ตำหนักฝาแฝดนี้เตี้ยเกือบติดพื้นดิน สร้างเป็นแบบบังกะโล สำหรับตากอากาศชายทะเลอย่างแท้จริง
ศาลาเริง เป็นศาลาอเนกประสงค์สำหรับเลี้ยงพระ พระราชทานเลี้ยง ทรงกีฬา ทรงดนตรีทั้งไทยเดิมและเทศ จัดฉายภาพยนตร์ที่ทรงถ่าย รวมไปถึงภาพยนตร์ต่างประเทศ การ์ตูนสำหรับเด็กในพระราชอุปการะ พร้อมจัดงานรื่นเริง และการแสดงต่าง ๆ

Image

ศาลาราชประชาสมาคม เดิมเรียกว่าอาคารอเนกประสงค์ ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นล่างใช้เป็นลานจัดกิจกรรม ชั้นบนเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับให้ข้าราชการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยไม่ต้องเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร เช่น พิธีพระราชทานกระบี่ของนักเรียนนายร้อย ในปี พ.ศ.2556 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกนามว่า “ศาลาราชประชาสมาคม” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ และประชาชน เกื้อกูลระหว่างกัน เพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การเสด็จพระราชดำเนิน พระราชวังไกลกังวล ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกครั้ง ยังความปลื้มปีติให้กับประชาชนชาวไทย... ด้วยสายพระเนตรแห่งการพัฒนา...

จากดินแล้ง...ก็ชุ่มฉ่ำ ก่อเกิดรากฐานให้กับอาชีพเกษตรกร...ได้หยั่งรากมั่นคงบนแผ่นดินไทย

ที่มา เดลินิวส์, โฮมบายเออร์ไกด์

Return to “Real Estate & Property News”