กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

ข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป รวมถึงงานแสดง และงานสัมมนาต่าง ๆ
pavenuch
Posts: 1076
Joined: 18 May 2017 15:38

กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby pavenuch » 17 Oct 2017 20:22

Image

เชื่อว่ามนุษย์ออฟฟิศหลายคน ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ต้องการที่จะพักอาศัยใกล้ที่ทำงาน เพื่อลดเวลาการเดินทาง คอนโดติดรถไฟฟ้าจึงเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดี

มนุษย์ออฟฟิศที่อยากมองหาคอนโดนทำเลดีดีสักแห่ง จึงต้องมีการเตรียมตัว ทั้งเรื่องเงิน และการหาข้อมูลให้ดี ก่อนการตัดสินใจเพื่อจะได้กู้ซื้อคอนโดได้ง่าย แบบผ่อนสบายๆ แต่ทำอย่างไรนั้น ที่นี่มีคำตอบ...

1. ตรวจสอบรายได้ของตัวเองเพื่อประเมินวงเงินกู้สินเชื่อ เพื่อหาคอนโดที่มีราคาเหมาะสม

Image

อันดับแรกมาทำความเข้าใจก่อนว่า กู้สินเชื่อ คือ การขอยืมเงินจากธนาคารแล้วค่อยผ่อนคืนทีหลัง บางคนสามารถกู้ได้ 100% หรือเต็มจำนวน แต่บางคนกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาขายหรือราคาประเมิน ซึ่งจะได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามสัดส่วนรายได้ หรือกำลังผ่อนของแต่ละคน แต่โดยส่วนใหญ่จะกู้ได้ประมาณ 50 เท่าของรายได้ นอกจากใครที่มีเครดิต ประวัติการชำระหนี้ที่ดี อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กู้ได้มากกว่า 50 เท่าของรายได้

รายได้ของมนุษย์เงินเดือนแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

  • มนุษย์เงินเดือนน้องใหม่ หรือ Junior จะได้เงินเดือนโดยประมาณ 15,000 - 30,000 บาท ( ธนาคารมีวงเงินกู้สินเชื่อให้ประมาณ 750,000 - 1,500,000 บาท )
  • มนุษย์เงินเดือนรุ่นพี่ หรือ Senior จะได้เงินเดือนโดยประมาณ 30,000 - 60,000 ( ธนาคารมีวงเงินกู้สินเชื่อให้ประมาณ 1,500,000 - 3,000,000 บาท )
  • มนุษย์เงินเดือนระดับบิ๊กบอสหรือ Manager จะได้เงินเดือนโดยประมาณ 60,000 ขึ้นไป ( ธนาคารมีวงเงินกู้สินเชื่อให้ประมาณ 3,000,000 บาทขึ้นไป )

ต่อไปเป็นข้อตกลงของการผ่อนจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าธนาคารบอก ผ่อนล้านละ 7,000 แปลว่าถ้าซื้อคอนโดมาราคา 1 ล้านบาทจะต้องผ่อนให้กับธนาคารเดือนละ 7,000 บาท ถ้าซื้อคอนโดมาราคา 2 ล้านบาทก็ต้องผ่อนเดือนละ 14,000 บาท ตามเงื่อนไขข้อตกลง

2. ผ่อนไม่เกินตัว หรือ ผ่อนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

Image

ทำไมต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ เพราะ 1 ใน 3 เป็นเงินที่ทุกคนจะผ่อนไหวโดยไม่เดือนร้อน หรือกระทบกับเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปกติจะแบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น 3 ส่วน คือเงินที่จำเป็นต้องใช้ หรือเงินที่ใช้จ่ายประจำ เงินเก็บออม หรือเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และเงินผ่อน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเงินลงทุนนั้นเอง

*ข้อแนะนำ อย่าผ่อนเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องผ่อนเกินจริงๆ ก็สามารถกู้ร่วมกับญาติพี่น้อง หรือคู่สมรสได้

เมื่อยืมมาก็ต้องมีดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากันแต่ธนาคารส่วนใหญ่ช่วงปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยมักจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ( Fixed Rate ) คือ อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายในจำนวนที่เท่าๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ส่วนปีที่ 3 ขึ้นไปจะเปลี่ยนเป็น อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ( Floating Rate ) คือ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ตัวคือ MLR และ MRR

1. MLR ( Minimum Loan Rate ) คืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ทางธนาคารจะปล่อยกู้ให้ลูกค้าชั้นดี มักใช้กับเงินกู้เพื่อธุรกิจที่มีระยะเวลานาน ซึ่งแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากัน ธนาคารรายใหญ่ MLR มักจะต่ำกว่า

2. MRR ( Minimum Retail Rate ) คือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีเช่นกัน จะใช้กับพวกรายย่อย เช่นเงินกู้ส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เงินกู้บัตรเครดิต โดย MRR จะมากกว่า MLR ประมาณ 0.5%

Image

สำหรับดอกเบี้ยลอยตัว ( MLR และ MRR ) จะต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะจะไม่รู้แน่นอนว่าจะต้องเสียเท่าไหร่ บางครั้งเห็นว่าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกๆ ต่ำมาก แต่ปีต่อไปอาจจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่สูงมาก ซึ่งจะต้องคำนวนดูตลอดระยะเวลาการผ่อน

ส่วนในเรื่องของการผ่อนจ่าย จะต้องผ่อนเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยด้วย โดยเงินต้นจะไปหักออกจากยอดเงินกู้ ส่วนดอกเบี้ยจะเป็นส่วนกำไรของธนาคารไป ยกตัวอย่าง การลงทุนกู้เงินของนาย A และนาย B

ตัวอย่างที่ 1 นาย A ขอกู้เงินธนาคาร 1,000 บาท ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ผ่อนทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ธนาคารบอกว่าจะต้องผ่อน 100 บาททุกเดือน ( จำนวนเงินผ่อนส่วนนี้รวมดอกเบี้ยไปแล้ว ) ซึ่งเงินที่จะผ่อน 100 บาท เดือนแรกจะหักดอกเบี้ยให้กับธนาคารไป 4.11 บาท เงินที่เหลือ 95.89 จะไปชำระเงินต้น เหลือ 904.11 เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนชำระเงินต้นครบเต็มจำนวน

ตัวอย่างที่ 2 นาย B มีเงินเดือน 15,000 บาท ไปขอยื่นกู้คอนโดมาได้วงเงินกู้ 50 เท่าของรายได้เท่ากับ 750,000 บาท ต้องผ่อนล้านละ 7,000 นั่นคือเดือนละ 5,250 บาท เงินผ่อนนี้จะเเบ่งเป็น ชำระดอกเบี้ย 4,315 บาทให้กับทางธนาคาร ชำระเงินต้น 935 บาทซึ่งจะหักออกจากเงินต้น จะเหลือ 749,065 บาท ยกเป็นเงินต้นงวดต่อไปที่จะนำไปคิดดอกเบี้ยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ

3. Re-Finance เพื่อหลีกเหลี่ยง อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

Image

เมื่อ “ดอกเบี้ยคงที่” เปลี่ยนเป็น “ดอกเบี้ยลอยตัว” ซึ่งไม่แน่นอนว่าในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่ สามารถหลีกเลี่ยงเพื่อลดภาระในการผ่อนชำระ ได้ 2 วิธี คือ

1. เอาเงินก้อนที่เก็บสะสมมาจ่ายทบเพื่อให้เงินต้นที่เหลืออยู่ลดลง จะทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยลดลงด้วย แต่บางธนาคารอาจมีเงื่อนไขกำหนด “ห้าม” นำเงินมาทบก่อนกำหนดเวลา ต้องศึกษานโยบายของธนาคารให้ดีเสียก่อน

2. เมื่อผ่อนไปเป็นเวลา 3 ปี ผู้กู้สามารถทำการ Re-Finance ได้ โดยกู้ยืมสินเชื่ออันใหม่มาแทน หรือที่เราเรียกว่า Re-Finance โดยเลือกดอกเบี้ยในอัตราใหม่ที่ถูกกว่าเดิม ช่วยทำให้ลดเงินต้นได้เร็วขึ้น แต่อย่าลืมว่าการ Re-Finance จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งก็ต้องศึกษานโยบายของธนาคารให้ดีเสียก่อนเช่นกัน

*อย่าลืม ดอกเบี้ยที่เสียให้กับธนาคารสามารถนำเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท

เพียงแค่นี้มนุษย์ออฟฟิศที่กำลังมองหาคอนโดทำเลงามก็จะรู้แล้วว่าการกู้ซื้อคอนโดนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ประเมินความสามารถในการกู้ยืม และราคาคอนโดที่จะซื้อ ให้มีความเหมาะสมไม่เกินกำลัง แต่ถ้าซื้อคอนโดที่ราคาสูงเกินตัว อาจจะเป็นภาระทางการเงินระยะยาวได้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน และตัดสินใจอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนลงทุน

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Bangkok Citismart
calvinkingg1
Posts: 5
Joined: 10 Jun 2018 05:33

Re: กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby calvinkingg1 » 19 Jun 2018 08:44

วันดี,

ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัท ที่ต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นอัตราต่ำสุด 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระคืนไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก เราให้เงินกู้ยืมในช่วง 5,000 ยูโรถึง 500,000,000 ยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้สนใจสามารถติดต่อเราผ่านทาง e-mail: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

เสนอสินเชื่อที่
MrSittanon
Posts: 2
Joined: 25 Dec 2018 08:30

Re: กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby MrSittanon » 06 Feb 2019 14:24

ขอบคุณ Mr.Paul สำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อฉันและครอบครัวของฉันในวันที่ 23 ธันวาคม 2018 (วันถึงจำ) เมื่อ SMS แจ้งเตือนของ $ 100,000.00 เข้ามาในโทรศัพท์ของฉันด้วยเงินกู้ที่ฉันสมัครใน บริษัท สินเชื่อของคุณ ธุรกิจของฉันเกือบจะถล่มเพราะภรรยาของฉันตกงานดังนั้นเราจึงสามารถอยู่รอดจากรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ฉันได้รับจากธุรกิจของฉันจนกว่าฉันจะติดต่อคุณด้วยความเชื่อและหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย นี่คือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจที่จะทำให้คุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถามฉัน แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ฉันแสดงความขอบคุณผ่านประจักษ์พยานนี้ โปรดติดต่อเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพราะเขาทำเพื่อครอบครัวของฉันเขาจะทำเพื่อคุณอย่างแน่นอน อีเมล์:
paulisagoodloangive11@gmail.com หรือ https://paulisagoodloangiv.wixsite.com/mysite
papa00213
Posts: 81
Joined: 30 Jul 2019 10:27

Re: กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby papa00213 » 19 Aug 2019 15:51

Image

เว็บเดิมพันอันดับหนึ่งที่นักพนันไว้วางใจ กับโปรแรงๆและเกมส์กว่า 100 เกมส์ที่จะทำให้ท่านสนุกได้ทั้งวัน แถมได้ตังใช้ง่ายๆ ที่ สล็อต ออโต้
kaokub99
Posts: 28
Joined: 02 Jul 2019 14:02

Re: กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby kaokub99 » 26 Aug 2019 14:15

ไม่ต้องไปกู้เงินให้ยุ่งยาก ลงทุนหลักร้อย กำไรหลักแสน กับเราได้ที่ jackpot slot

Image
kimmywatson
Posts: 2
Joined: 05 Nov 2019 16:06

Cheap Dissertation Writers UK

Postby kimmywatson » 05 Nov 2019 16:10

If you are ever in need of dissertation help online then you have just found the solution you have been looking for. We at The Dissertation Writers have the best of the best writers under one roof, working flawlessly, in order to provide our clients with masterfully crafted dissertations. Our writers themselves have written dissertations of their own previously and that is why we can guarantee that you will not be disappointed with the work we deliver to you. So forget about all the other writing companies that you cannot trust, we are the one stop shop for all your dissertation related needs!
https://www.thedissertationwriters.co.uk/
alexathomson
Posts: 1
Joined: 07 Nov 2019 15:59

Re: กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby alexathomson » 07 Nov 2019 16:04

Quicken Software is one of the most popular accounting and financial management. Quicken is preferred by plenty of people who frequently experience issues with procedure of financial management. Along all these positive good things, customers frequently experience some technical error or problem while using Quicken. These types of technical issues are difficult to concern and understand. One of them is installation error. If you persistently experience Quicken issues while starting the procedure of installation, then you can immediately call on Quicken support number for help and get your installation problem fixed instantly.
airproacc
Posts: 1
Joined: 09 Nov 2019 10:43

Re: กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby airproacc » 09 Nov 2019 10:59

Airpro ล้างแอร์รถยนต์ไม่ถอดตู้ ยินดีให้บริการ

Image


เราใส่ใจแอร์รถและสุขภาพของคุณ
We care your car aircon and your health

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel: 0634746536
Line: @airpro
FB: Air Pro ล้างแอร์รถยนต์ไม่ถอดตู้
url : http://www.airproacc.com
anasmith
Posts: 2
Joined: 12 Nov 2019 15:39

Re: กู้ซื้อคอนโดยังไงให้ง่าย ตามสไตล์มนุษย์ออฟฟิศ

Postby anasmith » 15 Nov 2019 12:04

Assignment Writing Ace is a provide of online assignment writing service. However, unlike the rest, we are the best assignment writing team. With several different experts and professionals who have much experience in their respective areas of study, we have gathered them in order to provide you with quality assignments!
https://www.assignmentwritingace.co.uk

Return to “Real Estate & Property News”