‘กรมที่ดิน’สู่ยุค4.0 ยกเครื่องบริการงานรังวัดผ่านออนไลน์

ข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป รวมถึงงานแสดง และงานสัมมนาต่าง ๆ
pavenuch
Posts: 1076
Joined: 18 May 2017 15:38

‘กรมที่ดิน’สู่ยุค4.0 ยกเครื่องบริการงานรังวัดผ่านออนไลน์

Postby pavenuch » 26 Oct 2017 15:10

Image

จากยุทธศาสตร์ประเทศ ไทย 4.0 กรมที่ดิน ได้ให้ความสำคัญทั้งการลงทุน นำนวัตกรรม การออนไลน์เชื่อมข้อมูลให้บริการต่างสำนักงาน และโดยเฉพาะการยกระดับรังวัดโดยใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียม

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ให้สัมภาษณ์พิเศษ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) กรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6,403 ล้านบาท จำนวนนี้เป็นงบบุคลากรถึง 3,817 ล้านบาทงบดำเนินการ 1,303 ล้านบาทและเป็นงบลงทุน 1,282 ล้านบาท งบลงทุนปีนี้ส่วนใหญ่จะไปเพิ่มในระบบสารสนเทศ


Image
ประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน

เป้า3ปีออนไลน์ครบ443แห่ง

เรามีข้าราชการอยู่ 11,600 คน นอกนั้นเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง รวมทั้งหมดแล้ว 14,000 คน ขณะที่คำร้องที่เข้ามาแต่ละปีมีถึง 11 ล้านคำร้อง ทั้งมาขอแบ่งแยกโฉนด รวมโฉนด สอบแบ่งเขต ขอออกโฉนดใหม่ จำนอง ฯลฯ จึงจำเป็นต้องใช้งบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารเทศรองรับการให้บริการ ขณะนี้มีสำนักงานที่สามารถออนไลน์ข้อมูลได้สมบูรณ์ 73 แห่ง จากทั้งหมด 443 สำนัก งาน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลของกรมที่ดิน จากเวบไซต์หรือสมาร์ทโฟน เพียงกูลเกิลค้นหาคำว่า “รูปแปลงที่ดิน” จะได้ถึง 6 เรื่อง คือ 1. รูปแปลงที่ดิน เนื้อที่ ตำแหน่งที่ตั้ง 2. ข้อมูลเดินทางไปสำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ 3. ราคาประเมินบ้าน/แปลงที่ดิน, 4. ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร, 5. ค่าใช้จ่ายรังวัด และ 6. คิวรังวัด โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ผ่านเวบไซต์แล้ว 11 ล้านราย ทางสมาร์ทโฟนอีกกว่า 3.5 ล้านราย

เป้าหมายกรมที่ดินตั้งไว้ว่า ภายใน 3 ปี จะต้องออนไลน์เชื่อมข้อมูลให้ครบทั้ง 443 สำนักงาน แต่ขณะนี้ทั้ง 443 แห่ง ปัจจุบันสามารถใช้บริการต่างสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยใน 3 เรื่องคือ

1. ตรวจสอบหลักทรัพย์ เช่น ท่านเดินไปที่สาขาดอนเมืองไปขอยื่นตรวจสอบหลักทรัพย์ อยากรู้ว่าตัวเองมีที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ กี่แปลงกี่ไร่ อยู่ตรงไหนอย่างไร หรือขอตรวจสอบที่ดินในโคราชที่เป็นของครอบครัวและตัวเองได้รับมอบอำนาจมา ก็สามารถเช็กได้หมด ทั้งที่เป็นโฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก, น.ส.3 และหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แต่ทั้งนี้ผู้ขอรับบริการต้องมีสิทธิตามกฎหมาย เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือเป็นพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยเสียค่าธรรมเนียมยื่นคำร้อง 100 บาท

2. ขอราคาประเมินทุนทรัพย์ เช่น ขอราคาประเมินที่ขอนแก่น เพื่อไปใช้เป็นหลักประกันหรือจำนอง ฯลฯ และ 3. ขอสำเนาเอกสารสิทธิ เช่น อยู่กรุงเทพฯ แต่อยากได้สำเนาโฉนดที่อุดรธานี เป็นต้น บริการทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมีผู้ใช้บริการแล้ว 2.1 หมื่นราย

ลดเวลาคิวรังวัดไม่เกิน50วัน

สำหรับโครงการที่กรมที่ดินจะทำเพิ่มต่อไป คือการนัดคิวรังวัดได้ ยกตัวอย่าง คิวรังวัดอยู่ขอนแก่น แต่มายื่นคำขอที่ดอนเมืองว่า อยากจะขอนัดคิวรังวัดที่อำเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น คิวนัด 27 วัน ท่านก็เพียงกดดูคิวว่าที่นํ้าพองเป็นเมื่อไร อย่างไร และเลือกวันโดยจะไปจองคิวที่สาขาใดก็ได้ ไม่ต้อง ขับรถไปจองให้เสียเวลาเสียเงิน

“เราได้มีการแก้ไขคิวค้างมาอยู่เรื่อยๆ จากไตรมาส 4/2559 มีงานรังวัดค้างอยู่ 1.67 แสนเรื่อง มาเดือนสิงหาคม 2560 เหลือค้างเฉลี่ย 7.5 หมื่นเรื่อง และจากการเร่งรัดงานรังวัดที่ดิน ทำให้ระยะเวลานัดรังวัดจากปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 127 วัน ปัจจุบันเฉลี่ยที่ 50 วันเท่านั้น และหากสามารถลดงานรังวัดที่ค้างได้ให้อยู่เฉลี่ยที่ 5 หมื่นเรื่อง นั่นหมาย ความว่าระยะเวลานัดรังวัดจะเฉลี่ยเหลือ 30 วัน เพราะช่างรังวัดทำการรังวัดเฉลี่ยได้คนละ 15 เรื่องต่อเดือนเท่านั้น” อธิบดี กล่าวและว่า

หลังจากเริ่มโครงการเร่งรัดงานรังวัดที่ดินเมื่อปลายปี 2559 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มดีมากคือระยะเวลาคิวรังวัด 15-60 วัน มี 158 สำนักงาน (แห่ง) ที่ทำได้, กลุ่ม 2 ระยะเวลา 60-90 วัน มี 85 แห่ง และกลุ่ม 3 คือ คิวรังวัดเกิน 90 วันขึ้นไปมี 216 แห่ง โดยเป้าหมายเพื่อยกระดับให้เป็นกลุ่มแรก ล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2560 ในกลุ่มแรกมีสำนักงานที่ทำได้เพิ่มเป็น 387 แห่ง ขณะที่กอง 2 และ 3 ลดเหลืออยู่ที่ 65 แห่งและ 8 แห่ง ตามลำดับ (มากสุดคือสำนักงานจังหวัด (สจ.) ปัตตานี จากคิวนัดเดิมเมื่อปลายปี 59 ที่ 700 วันเหลือ 458 วัน)

“การพัฒนาศักยภาพไม่เพียงจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่ม เพราะทำได้เร็ว การเก็บรายได้เข้ารัฐก็เร็วตาม โดยสามารถสร้างรายได้เข้ารัฐในปีงบประมาณ 2560 กว่า 9 หมื่นล้านบาท แต่เป้าหมายที่เราต้องการก็เพื่อป้องกันการทุจริต เพราะความล่าช้าคิวรังวัดมักเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนและทุจริต”

ยกระดับรังวัดพิกัดดาวเทียม

อธิบดีกรมที่ดิน ยังกล่าวถึงความคืบหน้า โครงการยกระดับรังวัดที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ที่ได้นำร่องไปเมื่อปี 2554 ใน 3 จังหวัด (นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ปีนี้ได้ยกระดับเพิ่มอีก 15 จังหวัด ส่วนแผนในปี 2561 และปี 2562 ตั้งเป้าไว้ 29 จังหวัด และ 30 จังหวัด ซึ่งจะทำให้การออกโฉนดจัดทำแผนที่โดยใช้ระบบดาวเทียมครบทั้ง 77 จังหวัดได้ภายในปีงบประมาณ 2562

“เราจะเริ่มเฉพาะราย (walk in) ก่อน (ในจังหวัดเป้าหมายที่ติดตั้งสถานีโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์แล้ว) ไม่ว่าจะเข้ามาเพื่อขอแบ่งแยกโฉนด, รวมโฉนด, ขอสอบเขต, ออกโฉนดใหม่ โอนซื้อขายบ้าน เมื่อ walk in เข้ามาจะได้รูปแปลงแผนที่ที่ยึดตามค่าพิกัดดาวเทียมกำหนดตรงตามจริงเลย ที่เรียกว่า ‘แผนที่ชั้นหนึ่ง’ ส่วนแปลงที่เหลือจะเริ่มในโครงการปี 2562 โดยกรมที่ดินจะเดินสำรวจ สอบเขตให้ อาจใช้เวลา 10 ปี” ประโยชน์ที่จะได้รับคือ ไม่ต้องประกาศให้มาชี้แนวเขตเมื่อเป็นแผนที่ ชั้นหนึ่งแล้ว, มีความแม่นยำ ลดระยะเวลาการรังวัดที่ดิน ลดงบประมาณและค่าใช้จ่าย และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ


ข้อมูลและรูปภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ
jimmyandrew
Posts: 1
Joined: 10 Dec 2019 18:21

123.hp.com/setup 6978

Postby jimmyandrew » 10 Dec 2019 18:26

With HP Officejet professional 6978 you can begin your business with simple and quick arrangement of the printer. For the arrangement, you have to go to123.hp.com/setup 6978 and introduce the printer drivers to utilize it. HP Officejet star 6978 printers is outfitted with two side printing, natural shading touchscreen. The printer is well-fit for upgrading the printing experience, it helps in taking your business progress in the direction of the bluff similarly as with the assistance of the printer you can print, fax, check and can likewise get to the web straightforwardly.


123.hp.com/setup
hp setup
123-hp-com-setup
Posts: 1
Joined: 02 Mar 2020 15:37

Re: ‘กรมที่ดิน’สู่ยุค4.0 ยกเครื่องบริการงานรังวัดผ่านออนไลน์

Postby 123-hp-com-setup » 02 Mar 2020 15:41

Do you end up receiving the error message, HP printer won’t scan? Check the scanning software. If the version is not valid, uninstall and then proceed to update the matching version again. If you prefer using the scanner, place the document in such a way that the scan document point towards the downward direction. Scan a test document to confirm the scan settings. Do you need any guidance, contact our printer customer support? Do not delay your scan jobs and let us complete the scan process at the earliest
jameswhaat
Posts: 1
Joined: 03 Mar 2020 18:41

Re: ‘กรมที่ดิน’สู่ยุค4.0 ยกเครื่องบริการงานรังวัดผ่านออนไลน์

Postby jameswhaat » 03 Mar 2020 18:48

Once you purchase your Roku streaming media player, be it a Roku Express or a Roku Ultra, you need to activate it before you can stream content on it. Therefore, in order to activate Roku using Roku.com/link, you will need an activation code that is generated by your TV connected to the Roku device. If at all you need assistance in this setup process, just give us a call at our toll-free number +1-888-298-2680.
urlrokucomlink
Posts: 1
Joined: 06 Apr 2020 15:30

Re: ‘กรมที่ดิน’สู่ยุค4.0 ยกเครื่องบริการงานรังวัดผ่านออนไลน์

Postby urlrokucomlink » 06 Apr 2020 15:36

After getting the activation code on the TV screen, you need to access the Roku.com/link. Provide the activation code in the given box and then click the Submit button. And only after this, the activation process will start. Once completed with the activation
sanjeev12
Posts: 1
Joined: 22 Apr 2020 19:07

CUCET admit card 2020

Postby sanjeev12 » 22 Apr 2020 19:15

The CUCET Admit card of 2020 will be released on May 18 in online mode by the Central University of Rajasthan. To download the CUCET admit card 2020 candidates will have to enter their application number and password in the admit card link which will be available on the CUCET website

Return to “Real Estate & Property News”