ครม.ไฟเขียวสร้างเคหะชุมชน-บ้านข้าราชการ 3 จังหวัด “ชล-สงขลา-ปัตตานี” 1,600 ยูนิต เริ่ม 5.6-8.4 แสน

ข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป รวมถึงงานแสดง และงานสัมมนาต่าง ๆ
pavenuch
Posts: 1076
Joined: 18 May 2017 15:38

ครม.ไฟเขียวสร้างเคหะชุมชน-บ้านข้าราชการ 3 จังหวัด “ชล-สงขลา-ปัตตานี” 1,600 ยูนิต เริ่ม 5.6-8.4 แสน

Postby pavenuch » 26 Oct 2017 14:38

Image

ครม.อนุมัติให้การเคหะฯ สร้าที่อยู่อาศัย 3 จังหวัดรวด “โครงการเคหะชุมชนฯ ชลบุรี (ห้วยกะปิ)” 1,104 หน่วย กับ “บ้านสวัสดิการข้าราชการ” ในรูปแบบเช่าซื้อ ทำเลสงขลา-ปัตตานี 606 หน่วย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ (24 ตุลาคม 2560) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) ตั้งอยู่ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 28.79 ไร่ ออกแบบเป็นอาคารชุดสูง 4 ชั้น ขนาดห้อง 32 ตารางเมตร รวม 1,104 หน่วย ราคาขายเริ่มต้น 560,000 บาท

Image

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติการดำเนินโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและปัตตานี 2 โครงการ รวม 606 หน่วย เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ประกอบด้วย โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม-ฉลุง กิโลเมตรที่ 10 ถนนสายเอเชีย ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 56.53 ไร่ ออกแบบเป็นบ้านเดี่ยว 31.5 ตารางวา, บ้านแฝด 2 ชั้น, บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 21 ตารางวา รวม 491 หน่วย ราคาเริ่มต้น 839,500 บาท

Image

สำหรับโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 410 (ปัตตานี-ยะลา) ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พื้นที่ 14.59 ไร่ ออกแบบเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 28 ตารางวา รวม 115 หน่วย ราคาเริ่มต้น 835,500 บาท

อนึ่ง การเคหะแห่งชาติดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. ‪2560 – 2579‬) โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

Return to “Real Estate & Property News”