Page 3 of 16

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 05 Jan 2019 16:41
by fernsterno
จะซื้อหรือเช่าหากสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 07 Jan 2019 12:40
by fernsterno
หากสนใจจะพูดคุยหรือต่อรองราคากันก่อนได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 09 Jan 2019 12:56
by fernsterno
สงสัยรายละเอียดตรงไหนติดต่อเข้ามาสอบถามได้ก่อนนะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 12 Jan 2019 09:30
by fernsterno
มีคำถามตรงไหนสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ก่อนนะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 16 Jan 2019 09:37
by fernsterno
คุยกันก่อนได้ครับ ต่อรองราคาได้ครับ หรือสนใจที่อื่นก็แนะนำได้ครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 17 Jan 2019 11:52
by fernsterno
หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ก่อนครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 18 Jan 2019 12:36
by fernsterno
มีข้อสงสัยตรงไหนสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ก่อนครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 21 Jan 2019 11:38
by fernsterno
สอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 22 Jan 2019 14:04
by fernsterno
มีคำถามสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 24 Jan 2019 10:33
by fernsterno
โทรติดต่อเข้ามาก่อนเพื่อเช็ครายละเอียดกันก่อนได้นะครับ