Prakard - Privacy policy

บทนำ
บริษัท ประกาศไอพีพี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ Prakard.com (“เว็บไซต์”) บนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และแอพพลิเคชั่น (รวมถึงโดเมนย่อยต่าง ๆ) ในขณะที่ บริษัท อาร์อีเอ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ใน rea-group.com (“เว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป”) โดย บริษัท ประกาศไอพีพี จำกัด เป็นบริษัทสาขาของกลุ่มบริษัท อาร์อีเอ กรุ๊ป จำกัด (“อาร์อีเอ กรุ๊ป”)
บริษัท ประกาศไอพีพี จำกัด และ อาร์อีเอ กรุ๊ป จะถูกเรียกรวมกันว่า “อาร์อีเอ” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา” และ “เรา” ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่น)
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราหากคุณเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์และเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป โดยสมัครใช้บริการของเราหรือทำข้อตกลงกับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราจะถือว่าคุณได้อ่าน และยอมรับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว
เราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยคุณควรจะตรวจสอบ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้เป็นระยะๆเพื่อจะได้รับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การเคารพข้อมูลส่วนบุคคล
เราตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทบัญัติกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง หรือข้อแนะนำของประเทศไทย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประการใช้ตามวาระโอกาส (แล้วแต่กรณี) (“กฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล”)
ในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงหลักการ/ข้อผูกพัน ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย และระเบียบเรื่อง ความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ ทั้งนี้ สำหรับบริการและผลิตภัณฑ์บางประเภท เราอาจเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรประกันสุขภาพของคุณ หากคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เช่น เฟซบุ๊ค เราจะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์ดังกล่าวจำกัดไว้ให้เราสามารถเก็บได้เท่านั้น เช่น ชื่อผู้ใช้ หมายเลขประจำเว็บไซต์ และที่อยู่อีเมล เป็นต้น
คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องให้แก่เรา หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจำเป็น หรือแสดงความจำนงที่จะถอนความยินยอม หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงว่า (ไม่ว่าจะมีข้อตกลงใดๆระหว่าง คุณและเราก็ตาม) เราจะไม่สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่คุณได้
ในกรณีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์อีเอ กรุ๊ป จำกัด อาร์อีเอ กรุ๊ป (หรือผู้ให้บริการของอาร์อีเอ กรุ๊ป) อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้น รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร และหมายเลขการยื่นภาษีเพื่อชำระเงินปันผล และเงินอื่นๆของคุณ และในกรณีที่คุณสมัครขอรับบริการบนเว็บไซต์ของ อาร์อีเอ กรุ๊ป เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณด้วย
ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการจ้างงาน เราอาจเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการจ้างงาน และประวัติการศึกษาย้อนหลังของคุณด้วย
เราสามารถเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป (รวมถึงที่อยู่ไอพี) ผ่านทางเทคโนโลยีการติดตาม ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์หรือข้อมูลตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบสำรวจ
ทั้งนี้ คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราและที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเป็นข้อมูลของคุณเอง หรือเป็นข้อมูลที่คุณมีอำนาจมอบให้แก่เรา

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก) การลงทะเบียนการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ผ่านบัญชีของคุณบนเว็บไซต์
(ข) การเข้าระบบเพื่อใช้เว็บไซต์ผ่านบัญชีเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (“SNS”) ของคุณ
(ค) การลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน/โบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์ และการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แบบสำรวจ หรืองานวิจัย การเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายและการแข่งขันบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของผู้ให้บริการของเรา
(ง) การติดต่อเรา หรือผู้ให้บริการของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ การขอใช้บริการเพิ่มเติม หรือการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
(จ) การโพสต์หรือส่งข้อมูลทางเว็บไซต์
(ฉ) การเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานติดตามทวงหนี้เพื่อติดตามทวงถามหนี้ที่คุณติดค้างเรา และ
(ช) การสมัครงานกับเราโดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ SNS (เช่น LinkedIn) หรือผ่านการแนะนำจากบุคคล
อาร์อีเอ กรุ๊ป สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณได้ ในกรณีที่คุณ
(ก) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์อีเอ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งอาร์อีเอ กรุ๊ป สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณจากบุคคลที่สาม (เช่น การเก็บข้อมูลจากหุ้น หรือนายทะเบียนหุ้น) และ
(ข) การสมัครขอรับการแจ้งเตือนทางอีเมล จดหมายข่าว และข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาร์อีเอ กรุ๊ป ผ่านทางเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลที่สาม เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นให้แก่คุณได้

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โดยส่วนใหญ่ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมมาได้เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอ ตอบคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ สร้างและรักษาบัญชีของคุณ และตรวจสอบให้มั่นใจว่า คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเราจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณและ คอมพิวเตอร์ ของคุณ
(ข) เพื่อให้การบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของคุณได้ตรงจุดมากขึ้น เช่น การสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติ บนเว็บไซต์เมื่อคุณต้องการส่งคำถามเกี่ยวกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกไว้
(ค) เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมได้จากผู้ให้บริการ บุคคลที่สาม คุกกี้ หรือเว็บบีคอนส์ เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการและ ประสบการณ์ของคุณได้ตรงจุดมากขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของเราและของบุคคลที่สาม เช่น เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลด้านพฤติกรรมของคุณ ที่เราเก็บรวมรวมได้ผ่านการใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนส์ และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลจากคำร้องขอที่คุณส่งให้แก่บุคคลที่สาม ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น
(ง) ปรับปรุงการให้บริการ ประสบการณ์ การโฆษณา และเนื้อหาที่คุณเข้าชมและใช้งานบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของผู้ให้บริการและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
(จ) ตอบสนองต่อการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และความช่วยเหลือแก่คุณตามที่คุณร้องขอ
(ฉ) ติดต่อคุณเพื่อทำการสำรวจ วิจัย และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์
(ช) ตรวจสอบอัตลักษณ์ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่ายบัญชี SNS และเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้
(ซ) ให้คุณสามารถเข้าร่วมการใช้งานเชิงโต้ตอบเกี่ยวกับบริการของเราตามที่คุณเลือก
(ฌ) ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ในข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณกับเรา
(ญ) แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ
(ฎ) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดแบบขายตรง และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณแก่บุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้รับและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการทำการตลาด แบบขายตรงตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการใช้และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาดที่อยู่ด้านล่าง
ทั้งนี้ ในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เราจะไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้
ในกรณีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์อีเอ กรุ๊ป จำกัด อาร์อีเอ กรุ๊ป สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) สื่อสารและปฏิบัติตามหน้าที่ ตามบทบัญญัติกฎหมายของอาร์อีเอ กรุ๊ป ที่มีต่อผู้ถือหุ้นและเพื่อดำเนินการ เรื่องการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
(ข) เพื่อให้ผู้ให้บริการของอาร์อีเอ กรุ๊ป สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนผู้ถือหุ้นของอาร์อีเอ กรุ๊ป และแผนการถือหุ้นกลุ่มของพนักงาน
ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการจ้างงานให้แก่เรา เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) พิจารณาตำแหน่งงานที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาสมัครกับเราหรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีหรือ จะมีเปิดรับสมัครในอนาคต
(ข) โต้ตอบกับคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับการสมัครงานกับเราในอนาคต และ
(ค) ติดต่อบุคคลอ้างอิงของคุณเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณยินยอมให้เราเก็บได้เพื่อพิจารณาโอกาส ในการจ้างงานของเรา

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เราอาจ
(ก) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่อีเมล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย สินค้าหรือบริการ และสำหรับการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบขายตรง การลงทุน และ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน (และเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ) ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ และ
(ข) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงชื่อ ที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่อีเมล แก่ (i) ตัวแทนหรือสำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ก่อสร้าง ผู้ดำเนินการชุมชนเกษียณอายุ ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและการเงิน ที่ระบุไว้หรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ของเราและที่คุณขอข้อมูลไปโดยการส่งคำถามให้และ (ii) ผู้ให้บริการของเรา (เพื่อให้สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณในนามของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ จากผู้ให้บริการของเราโดยตรง หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับและ/หรือใช้ข้อมูล ในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบขายตรง การลงทุนและ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน (และเราจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว หากเราไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณตามข้อกำหนด) และ
(ค) แบ่งปันข้อมูลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่อีเมล) กับอาร์อีเอ กรุ๊ป ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลที่สามอื่น ๆ (ซึ่งเป็นลูกค้าของเราหรือบริษัทผู้ให้บริการ ทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และ ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถ ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของเราได้ หรือช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ทั้งนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรง หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ บุคคลอื่น เพื่อการทำการตลาดแบบขายตรงหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อการทำการตลาดแบบขายตรงในอนาคต เมื่อเราติดต่อสื่อสารกับคุณ

บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อาร์อีเอ กรุ๊ป บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
เรายังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(ก) ให้แก่ตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ก่อสร้าง ผู้ดำเนินการชุมชนเกษียณอายุ ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและการเงินที่ระบุไว้ หรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่คุณทำการขอข้อมูลไปโดยการส่งคำถามให้
(ข) ให้แก่ผู้ให้บริการของเรา (ซึ่งเป็นลูกค้าของเราหรือบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม) เพื่อให้สามารถให้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่คุณในนามของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากผู้ให้บริการของเราโดยตรง หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้ (ซึ่งรวมถึงในกรณีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการเปิดเผย ต่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นและผู้ให้บริการการจัดการวางแผนหุ้น) และในกรณีที่คุณสมัครขอรับบริการผ่าน ทางระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการ “Google Now” ของกูเกิ้ล) เราจะเปิดเผยข้อมูล เช่น ประวัติการค้นหาข้อมูลให้แก่กูเกิ้ล คุณสามารถเลือกไม่ให้เราให้ข้อมูลดังกล่าว แก่กูเกิ้ลผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้
(ค) ให้แก่บุคคลที่สามที่คุณทำการขอข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์ จากบุคคลเหล่านั้น
(ง) เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนธุรกิจในลักษณะที่คล้ายกัน
(จ) หน่วยงานสาธารณะ รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนตามกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการ ทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการแทรกแซง (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือ ไม่เจตนา) ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นที่เกิดความเสียหายจากกิจกรรมดังกล่าว และ
(ฉ) เมื่อบทบัญญัติกฎหมายอนุญาต หรือกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในกรณีที่คุณขอข้อมูลจากองค์กรใด ๆ ก็ตามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณต้องตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์กรดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่าองค์กรนั้นมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยเราจะไม่รับผิดชอบ ต่อวิธีการที่องค์กรดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณ ให้แก่องค์กรดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศที่อยู่อาศัย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าของอาร์อีเอ และผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ที่อยู่อาศัยของคุณ หรือที่ศูนย์ข้อมูลของผู้ประมวลข้อมูลภายนอก ของอาร์อีเอที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยเราถ่ายโอนข้อมูล นอกประเทศที่พักอาศัยของคุณให้แก่ผู้ให้บริการของเราเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อให้บริการ ซึ่งอาร์อีเอใช้นโยบายและกระบวนการในการรักษาความปลอดภัย ของการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้ตรวจสอบการจัดการด้าน การรักษาความปลอดภัยของประมวลข้อมูลภายนอกแล้ว โดยในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา จะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นอกประเทศที่พักอาศัยของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
เมื่อเราได้รับความยินยอมหรือใช้มาตรการอื่นในการดำเนินการดังกล่าว เราสามารถแบ่งปันข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ กับผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สามรายอื่น ๆ (ซึ่งเป็นลูกค้าของเราหรือบริษัทผู้ให้บริการ ทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม) ที่ตั้งอยู่นอกประเทศที่พักอาศัยของคุณ ตามกฎหมายเรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เราสามารถ ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ รวมถึงการติดต่อคุณ เกี่ยวกับการให้ผลิตภัณฑ์และบริการ

การรักษาความปลอดภัย
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัย บูรณภาพ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมได้ โดยเราสร้างสิ่งป้องกันและ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน และผู้ให้บริการของเราที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบข้อมูลมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เรื่องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ เราทบทวนและปรับปรุงมาตรการ รักษาความปลอดภัยของเราด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการส่งต่อข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์

ความถูกต้องและการเข้าถึง
เรามุ่งมั่นที่จะทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวมรวมไว้มีความถูกต้องแม่นยำและทันสมัย ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง หรือต้องการทบทวนและ ยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ในขอบเขตที่บทบัญญัติกฎหมายให้อนุญาต ในกรณีที่คุณต้องการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเรา
คุณยังสามารถแจ้งให้เราจำกัดการประมวลผลหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
เราสัญญาว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบที่ยุติธรรมและรับผิดชอบต่อการจัดการข้อร้องเรียน
เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อกังวล ต้องการร้องเรียน หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือการทำงานของอาร์อีเอ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacyofficer_asia@rea-group.com เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราจะพิจารณาคำร้องของคุณและพยายามตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในประเทศออสเตรเลีย คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลแห่งประเทศออสเตรเลีย


คุกกี้และเว็บบีคอนส์
เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัดบนเว็บไซต์และเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป เช่นเดียวกับผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สาม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การโฆษณา หรือให้บริการด้าน โฆษณาของเรา โดยเราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือ การตรวจวัดตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม การให้บริการของเรา วินิจฉัยปัญหาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามรายอื่น ๆ สามารถใช้คุกกี้และเว็บบีคอนส์ของตนในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป ของคุณ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการการใช้คุกกี้ ของบุคคลที่สามได้
เราอาจเชื่อมต่อคุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ และเว็บบีคอนส์บนเว็บไซต์ และเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ และเว็บบีคอนส์ของตน และให้คุกกี้และข้อมูลของเราแก่บุคคลที่สาม) และใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการ และโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นบนเว็บไซต์ เว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป และเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สามรายอื่น ๆ อาจดำเนินการอย่างเดียวกันเพื่อให้บริการของเรา และบุคคลที่สามสามารถให้บริการและโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าชม

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านทางคุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟท์แวร์การตรวจวัดบางรายการ ผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ ทั้งนี้ การตัดการทำงาน ของระบบเหล่านี้อาจทำให้ฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ และเว็บไซต์อาร์อีเอ หรือผลิตภัณฑ์และ บริการบางประเภททำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์

แอพพลิเคชั่น วิดเจ็ต หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์อาร์อีเอ กรุ๊ป รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามบางราย แสดงวิดเจ็ตและแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ ได้เพื่อให้คุณสามารถ โต้ตอบและแบ่งปันเนื้อหา ซึ่งรวมถึงปุ่มเครือข่ายสังคม เช่น การกดปุ่มแบ่งปัน และแสดงความชอบในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ พินเทอเรสต์ และกูเกิ้ล+ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และวิดเจ็ตที่มีลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณของบริษัทที่ มีลิงก์เชื่อมโยง กับเว็บไซต์และเว็บไซต์อาร์อีเอ หรือการเก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ วิดเจ็ตของบุคคลที่สามเหล่านี้ ก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์อื่น หรือใช้แอพพลิเคชั่นหรือวิตเจ็ต เราขอแนะนำ ให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และข้อปฏิบัติ ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมข้อมูลของบุคคลที่สามในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป
ถ้าหากคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) คุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ข้อกำหนด การปกป้องข้อมูลทั่วไป คือข้อกำหนด 2016/679 (“GDPR”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ตามที่ระบุในมาตร 4 ของข้อกฎหมาย GDPR)
เมื่อให้บริการแก่คุณ เราอาจจะมีการติดตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ผ่านกระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการนับจำนวนครั้งการใช้งานเว็บไซต์ และการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งาน โดยเป็นไปเพื่อการให้บริการ ที่ปรับแต่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการแสดงอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการ
นอกจากสิทธิที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ในบางกรณีคุณอาจจะสามารถ:
• ร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้
• ร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้แก่เราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ร้องขอให้เราอัปเดตข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้
• ร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขอให้เรา ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณต้องการให้เราเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล หรือเพื่อให้เหตุผลในการประมวลผลข้อมูล
• คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
• ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดให้เราเก็บข้อมูลของคุณ และ
• เพิกถอนการยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้ เมื่อคุณเพิกถอนการยินยอม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่คุณได้เห็นชอบก่อนหน้านี้ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องกระทำ ตามกฎหมาย โดยจะไม่กระทบต่อข้อบังคับทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ตามการยินยอมของคุณก่อนหน้าการเพิกถอน
ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณออกนอกเขต EEA จะสามารถส่งข้อมูลไปสู่ประเทศที่ได้รับการตรวจสอบ ว่าให้การปกป้องข้อมูลส่วนตัวในระดับที่เทียบเท่าเท่านั้น หรือส่งให้แก่บุคคลภายนอกที่เราได้ตรวจสอบ อนุมัติระบบการส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น โดยการที่บุคคลภายนอกนั้น ๆ เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการยุโรป หรือโดยการยืนยันว่าองค์กรนั้น ๆ ได้รับการรับรอง Privacy Shield (สำหรับการส่งข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือการใช้สิทธิของคุณในฐานะข้อมูลที่อยู่ในเขต EEA ภายใต้ข้อกฎหมาย GDPR โปรดติดต่อ privacyofficer_asia@rea-group.com.

ภาษา
ในกรณีที่มีการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ๆ

© อาร์อีเอ กรุ๊ป พ.ศ. 2562
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562


Back to login screen