ขายถูกที่ดินม.ศรีปทุม 2 แปลง แปลงใหญ่ 1-1-69 ไร่ 60 ล้าน ซ.พหลโยธิน 47แปลงเล็ก 315 วา 40.95 ล้าน ซ.พหล 49 รวม 2-0-84 ไร่

ย่าน พหลโยธิน วิภาวดีรังสิต

Return to “Paholyothin / Viphavadi-Rangsit Area”