ขายที่ดิน 1,000 ไร่ หน้ากว้าง ติดถนนสาธารณะ ถนนลาดยางกว้าง 15 เมตร ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ย่านอื่น ๆ ของประเทศไทย

Return to “Land and Farm in Other Area”