Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Pinklao / Petchkasem / Rama 2 Area » Metro Park Sathorn » ธรรมเนียมการนุ่งผ้าไปงานศพ

ธรรมเนียมการนุ่งผ้าไปงานศพ Options
ผ่านไป
Posted: Friday, November 14, 2008 10:07:58 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 31/01/2008
Posts: 2,141
สาส์นสมเด็จ ฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๘๐
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทูล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์


มีเรื่องที่หม่อมฉันทูลผัดไว้อีกเรื่อง ๑ คือที่ตรัสถามถึงหลักการนุ่งขาวนุ่งดำดำและสีกุหร่าในงานศพนั้น หม่อมฉันคิดใคร่ครวญดูตามที่เคยรู้เห็น เห็นว่าการนุ่งขาวในงานศพน่าจะมีมาก่อนก่อนเก่าช้านาน ข้อนี้พึงเห็นด้วยประเพณีนุ่งขาวในงานศพมีทุกประเทศทางตะวันออกนี้ ตั้งแต่อินเดียไปจนตลอดเมืองจีน เมื่อคิดต่อไปว่าเหตุใดจึงนุ่งขาว เห็นว่าผ้าขาวเป็นคั่นต้นของเครื่องนุ่งห่มที่ใช้กันในบ้านเมืองเป็นสามัญ คือเอาฝ้ายอันธรรมชาติเป็นสีขาวมาปั่นทอเป็นผืนผ้า จึงเป็นสีขาวนุ่งห่มกันเป็นปกติ การนุ่งหแมด้วยสิ่งอื่น เช่นใบไม้ก็ดี คากรองก็ดี เป็นของมีมาก่อนรู้จักทอผ้า เป็นแต่คงนุ่งห่มตามแบบเดิมที่นุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ก็เพื่อรักษาให้ผ้าทนทาน เพราะอัตคัดผ้าขาวนุ่งห่ม ต่อบุคคลที่มั่งมีศรีสุขหาผ้าขาวได้ง่าย ปรารถนาจะแต่งตัวให้สวยงามกว่าเพื่อน จึงคิดทำผ้านุ่งห่มย้อมสีสรรเขียนลวดลายต่างๆเสมออย่างเป็นเครื่องประดับ ตลอดจนทำเสื้อแสงปักลวดลายก็เพื่อให้สวยงามอย่างเป็นเครื่องประดับในทำนองเดียวกัน ไม่แต่งในเวลามีทุกข์โศก คงแต่ผ้าขาวที่นุ่งห่ม นอกจากไว้ทุกข์ยังมีกรณีอื่นอีกหลายอย่างที่นุ่งขาวห่มขาว แต่พิเคาระห์ดูก็อยู่ในการงดเครื่องประดับทั้งนั้น จึงเห็นว่าการงดเว้นเครื่องประดับเป็นมูลของการนุ่งขาว ที่ทูลนี้อาจจะเป็นความเห็นอย่างฟุ้งซ่าน เมื่อคิดขึ้นทูลตามความคิดเห็น
ผ่านไป
Posted: Friday, November 14, 2008 10:12:13 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 31/01/2008
Posts: 2,141
อนึ่งการนุ่งขาวในงานศพน่าสันนิษฐานว่าแต่เดิมเห็นจะนุ่งหมดทั้งครัวเรือน ตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องจนบ่าวไพร่ของผู้ตาย แต่ต่อมาน่าจะเป็นเพราะเหตุใดยังคิดไม่เห็น จึงดกำหนดให้นุ่งขาวที่อายุอ่อนกว่าผู้ตายกับบ่าวไพร่ ถึงกระนั้นถ้าผู้ใหญ่ในสกุลจะนุ่งขาวก็นุ่งได้ตามใจสมัคร มีตัวอย่างในเมืองพม่าปรากฏว่าพระเจ้ามินดงทรงขาวในงานพระศพอัครมเหสีด้วยความอาลัย แล้วเลยทรงขาวไว้ทุกข์ต่อมาจนตลอดพระชนมายุ ในเมืองไทยนี้ก็มีตัวอย่างปรากฏในพงศาวดารรัชกาลที่ ๑ ว่าเมื่องงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า กรมหลวงศรีสุนทรเทพใน พ.ศ. ๒๓๕๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระภูษาลายพื้นขาวทุกวัน ดำรัสว่า "ลูกคนนี้รักมากต้องนุ่งขาวให้ เรื่องที่กล่าวมานี้ส่อให้เห็นว่าประเพณีในสมัยนั้น การนุ่งขาวในงานศพ ไม่นุ่งแต่เฉพาะผู้ที่อ่อนกว่าผู้ตายอย่างเช่นถือกันในปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2480 ปีที่ทรงนิพนธ์) และมีปัญหาน่าคิดต่อไปด้วยว่า หากมิใช่งานศพเจ้านายซึ่งทรงเสน่หาเท่าเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพจะทรงพระภูษาสีไร ข้อนี้มีเค้าเงื่อนปรากฏอยู่ในสมัยเมื่อผู้หญิงยังไม่แต่งดำในงานศพ ผู้หญิงที่เป็นญาติชั้นผู้ใหญ่ย่อมนุ่งผ้าลายพื้นม่วง ผู้หญิงที่มิใช่ญาตินุ่งผ้าลายสีน้ำเงิน ห่มแพรสีขาวทั้ง ๒ พวก ส่อให้เห็นว่าในงานศพสมัยรัชกาลที่ ๑ ญาติผู้ชายชั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เห็นจะนุ่งผ้าสีม่วงหรือสีอื่นที่ไม่ฉูดฉาดและคาดพุ่งสีขาว ใช้ประเพณีเช่นนั้นมาจนรัชกาลที่ ๓
ผ่านไป
Posted: Friday, November 14, 2008 10:14:44 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 31/01/2008
Posts: 2,141
ถึงรัชกาลที่ ๔ มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องเครื่องแบบแต่งตัว เริ่มด้วยให้ใส่เสื้อในการงาน ปัญหาน่าจะเกิดขึ้นในสมันนี้ ว่าในงานศพควรจะใส่เสื้อสีใด พวกชั้นที่นุ่งขาวต้องใส่สีขาวอยู่เองไม่มีปัญหา เป็นปัญหาแต่ญาติชั้นผู้ใหญ่ที่นุ่งผ้าสีม่วงจะใส่เสื้อสีใด จึงบัญญัติให้ใส่เสื้อสีแพรสีกุหร่า ด้วยสีหม่นใกล้กับสีม่วง ที่ทูลมานี้เป็นอธิบายตามคาดคะเน ด้วยเมื่อแต่งสีกุหร่ากันในรัชกาลที่ ๔ หม่อมฉันยังเด็กนักจำไม่ได้ แต่มีกรณีที่ได้เห็นเค้าเงื่อนครั้งหนึ่งเมื่องานพระเมรุสมเด็จพระนางสุนันทา ในรัชกาลที่ ๕ ในสมัยนั้นเจ้านายใช้ประเพณีทรงดำทรงขาวตามชั้นพระชันษาอยู่แล้ว สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงปรารภถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าราชนิกุล จะให้แต่งตัวอย่างเจ้าก็ไม่เข้าระเบียบ จะให้แต่งตัวอย่างขุนนางสามัญซึ่งนุ่งสมปักลายใส่เสื้อขาว(หรือเยียรบับหม่อมฉันจำไม่ได้แน่)ก็ทรงเกรงใจ ดูเหมือนจะทรงปรึกษาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ เอาแบบแต่งสีกุหร่าอย่างแต่ก่อนมาใช้ มีรับสั่งให้ใส่เสื้อสีแก่ใกล้กับสีดำ หม่อมฉันได้เห็นนุ่งสมปักลาย(ดูเหมือนสีม่วง) ใส่เสื้อแพรสีน้ำตาลนั่งที่หน้าพลับพลาทุกวัน

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K3683137/K3683137.html
ผ่านไป
Posted: Friday, November 14, 2008 10:17:32 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 31/01/2008
Posts: 2,141
อย่างไรก็ตาม การใส่ชุดดำเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้ตายนั้น มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ ในบันทึกของ หมอเอนเยนเบิร์ต แคมป์เฟอร์ ชาวตะวันตกชาติเยอรมัน มีอาชีพเป็นหมอประจำคณะทูตวิลันดา (เนเธอแลนด์) เดินทางจากปัตตาเวียในเกาะชวาไปญี่ปุ่นได้แวะเมืองไทยเพื่อถวายราชสาส์นด้วย ซึ่งตรงกับรัชกาลพระเพทราชา หรือพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระมหาบุรุษวิสุทธิเดชอุดม ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๒๘ หมอแคมป์เฟอร์ได้เขียนไว้ในจดหมายเหตุของเขาว่า "การนุ่งขาวห่มขาว สีขาวนั้นเป็นสีสุภาพของชนชาวสยาม ใช้ในโอกาสไว้ทุกข์เเละคราวมีพิธีงานสำคัญ"


สำหรับการแต่งตัวเพื่อไปงานศพในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย และผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าและเครื่องแต่งกายไทย บอกว่า ในอดีตนั้นผู้ไปงานศพทั่วๆ ไป

รวมทั้งการพระศพกษัตริย์และพระบรมศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีนั้น ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวทั้งหมด

การแต่งดำเริ่มมีปรากฏในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ในวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๔๙๓ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ผู้ไปร่วมงานการพระศพมีทั้งขาวและดำปนกันผ่านไป
Posted: Friday, November 14, 2008 10:19:41 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 31/01/2008
Posts: 2,141
อย่างไรก็ตามการแต่งชุดดำเพื่อไปร่วมงานศพนั้น ที่แต่งดำกันทั้งท้องสนามหลวง เกิดจากสมัยของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "จอมพล ป." อดีตนายกรัฐมนตรีรัฐบาลจอมพล ป. ได้เปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมหลายอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และให้เกิดความทันสมัย เช่น ประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง เลิกสวมเสื้อราชปะแตน และให้นุ่งกางเกงขายาวแทน ในช่วงนี้เองก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการใส่ชุดขาวเพื่อไปงานศพก็เปลี่ยนเป็นชุดสีดำ ด้วยเหตุนี้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจากที่เคยเห็นชุดขาวเต็มท้องสนามหลวง ก็กลายเป็นชุดดำเต็มท้องสนามหลวงแทน

โดยมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่สำคัญๆ คือ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ย่าในหลวง) เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๙ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๘ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (แม่ในหลวง) สวรรคตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๙


"ใครไม่มีดำหรือไม่มีขาว หากประสงค์จะไปร่วมงานใส่สีอะไรก็ได้ ไปเพื่อแสดงความจงรักภักดี ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ในหลวง พร้อมที่จะร่าวมทุกข์ สุขกับพระเจ้าอยู่หัว เวลาในหลวงมีความทุกข์เราก็พร้อมที่จะทุกข์กับในหลวง งานพระพี่นางฯ เป็นครั้งเดียวที่เราจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง จึงอยากให้ชาวไทยไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อแสดงให้ในหลวงเห็นว่าเราก็ทุกข์ไม่น้อยไปกว่าท่าน ในหลวงทุกข์เพราะเสียพระพี่นางฯ ส่วนเราทุกข์เพราะเราได้เห็นในหลวงที่เสียพี่สาว" อาจารย์เผ่าทองกล่าวทิ้งท้ายhttp://www.komchadluek.net/2008/11/1...news_id=230580
Blackfamily
Posted: Friday, November 14, 2008 10:39:59 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 17/10/2007
Posts: 827
Location: BKK
ขอบคุณครับน้อง แน่นปึกเลยVery Happy Very Happy
อืม
Posted: Friday, November 14, 2008 3:03:16 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 03/09/2007
Posts: 3,140
Location: Metropark Sathorn
Razz
ผ่านไป
Posted: Friday, November 14, 2008 4:48:22 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 31/01/2008
Posts: 2,141
แฮะ ๆ เห็นมีประโยชน์เลยนำมาฝากกันครับ

คืนนี้ (ศุกร์ 14 พ.ย. 2551)20.20 น. ทางช่อง TPBS มีสารคดี งานพระบรมศพตั้งแต่สมัย ร.5 ลงมา อย่าลืมชมกันนะครับ

ส่วนตัวคงไม่ได้ไปงานนี้ เพราะว่า จะแต่งขาวครับ
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.