Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Viphavadi-Rangsit / Rangsit Area » BTS Residence » รวบรวมรายละเอียดปัญหาของโครงการนี้ครับ

รวบรวมรายละเอียดปัญหาของโครงการนี้ครับ Options
casnovara
Posted: Saturday, March 09, 2013 9:07:43 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 22/08/2012
Posts: 26
Location: bangkok
จากที่หลายๆท่านมาโพสต์แชร์ประสบการณ์อันเลวร้ายที่เจอมา และร่วมปรึกษาหาทางออกกันมาระยะหนึ่งแล้ว
พบว่าโครงการนี้มีปัญหาในหลายๆด้านด้วยกันครับ ซึ่งผมขอรวบรวมมาตรงนี้ พร้มคำแนะนำที่ผมคิดเอง
อาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ดีที่สุดซึ่งหากใครมีอะไรเพิ่มเติมมาแนะนำเพิ่มติมได้ครับ เพื่อประโยชน์กับทุกๆคน
ส่วนใครต้องการทิ้งช่องทางติดต่อเพื่อรวมตัวกันในกรณีที่โดนปัญหาเดียวกัน ก็รวมตัวกันได้เลยครับ


กรณีแรก : โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จช้ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่มีการแจ้งชดเชยค่าเสียหาย และค่าชดเชยในสัญญาไม่เป็นธรรม

รายละเอียด :

1. ตัวสัญญาที่ทุกคนเซ็นกับโครงการ เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ผิดไปจากที่กฎหมายระบุไว้ (กฎหมายระบุไว้ว่า ค่าปรับกรณีก่อสร้างล่าช้า
ต้องเท่ากับค่าปรับหากจ่ายค่างวดผ่อนดาวน์ช้า และไม่เกิน 15% ต่อปี) แต่ในสัญญาปรับค่าผ่อนดาวน์ช้าที่ 1.25% ต่อเดือน แต่ให้ค่าสร้างช้า
ที่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเท่ากับ 0.75% ต่อปีเท่านั้น

2. โครงการมีการระบุวันแล้วเสร็จไว้หลายช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับใครทำสัญญาช่วงไหน โดยในสัญญาข้อ 14 หน้า 6 มีการเล่นคำว่า
"จะสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 24 เดือนนับจากเริ่มก่อสร้าง โดยจะมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน...." ในที่นี้ทุกคนจะยึดตามวันที่ระบุไว้
แต่โครงการอ้างว่า 24 เดือนนับจากก่อสร้าง และอ้างว่าเริ่มก่อสร้างช้า หากนับที่ 24+6 เดือนแล้วยังไม่ช้า

3. โครงการไม่เสนอค่าชดเชยให้ จะโอนอย่างเดียว

ทางแก้ไข :

1. เรื่องสัญญาผิดกฎหมายเป็นคดีอาญา หากต้องการให้กฎหมายข้อนี้เป็นโมษะ สามารถดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครับ

2. หากเห็นว่าข้ออ้างของโครงการไม่เป็นธรรม มีลูกค้าจำนวนหนึ่งถูกโครงการขอยกเลิกสัญญาโดยให้เหตุผลว่า โครงการผิดสัญญาเนื่องจาก
ไม่สามารถสร้างเสร็จได้ทันกำหนด สามารถขอหลักฐานจากลูกค้ากลุ่มนี้มาเป็นหลักฐานคัดค้านได้ครับ

3. ให้ทวงถามถึงค่าปรับล่าก่อนโอนด้วยครับ


.............................................................................................................กรณีที่ 2 : โครงการเรียกเก็บเงินค่าพื้นที่เกินในส่วนที่ไม่เกิน 5%

รายละเอียด : ในสัญญาระบุไว้ว่า "หากเนื้อที่เพิ่มหรือลดลงไม่เกิน 5% ถือว่าตกลงตามสัญญา แต่หากเกินต้องชำระเพิ่ม"
ซึ่งเนื้อที่ที่ได้เพิ่มมาไม่ถึง 5% แต่กลับโดนเรียกเก็บเงินเพิ่ม

ทางแก้ไข : ส่งจดหมายแบบลงทะเบียนตอบรับถึงโครงการ มีเนื้อความประมาณดังนี้ครับ

ตามที่ทางโครงการได้จัดทำสัญญากับผู้ซื้อ สัญญาเลขที่... ลงวันที่.... หน้าที่ 2 ข้อที่ 1 ย่อหน้าที่ 2 ระบุว่า....
แต่เนื่องจากพื้นที่ห้องที่เพิ่มขึ้นมาขนาด.... มีขนาดไม่ถึง 5% แต่ทางโครงการมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมซึ่งขัดกับสัญญา
จึงมีความประสงค์ขอคัดค้านการระทำดังกล่าว และขอให้มีการโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่มีการชำระเงินเพิ่มในกรณีพื้นที่เพิ่มเติม

หากใครต้องการเข้าอยู่ และอยากโอนกรรมสิทธิ์โดยเร็ว แนะนำให้ส่งจดหมายค้านแล้วพยายามเจรจากับทางโครงการครับ
เพราะหากมีการฟ้องสคบ. อาจจะถูกโครงการใช้เป็นข้ออ้างว่าเรื่องของคุณอยู่ในระหว่างดำเนินการกับสคบ. จึงไม่มีความคืบหน้าได้


แต่หากไม่รีบสามารถดำเนินการฟ้องศาลแพ่ง หรือสคบ. ได้ครับ เพราะการคุยกับโครงการมันเหนื่อยมากกกกกกกกก


..................................................................................................กรณีที่ 3 : โครงการสร้างแบบไม่ตรงกับสัญญา

รายะเอียด : โครงการมีการเปลี่ยนแบบ แบ่งห้องควบคุมไฟที่อยู่ในแผนผังชั้นที่แนบท้ายสัญญา เป็นห้องพักขยะ
และบางห้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง layout ของห้องไปเลย

คำแนะนำ : หากรับได้ก็ไม่เป้นไรครับ แต่ห้องไหนที่อยู่ใกล้กับห้องพักขยะ หากรับไม่ได้คงต้องแจ้ง สคบ. หรือศาลแพ่ง


.....................................................................................................


กรณีที่ 4 : โครงการขอยกเลิกสัญญากับผู้ที่ซื้อก่อนโครงการเริ่มสร้าง ซึ่งได้มาในราคาถูก

รายละเอียด : โครงการส่งจดหมายขอยกเลิกสัญญากับลูกค้าบางราย ซึ่งเท่าที่สอบถามมาจะเป็นลูกค้าที่ซื้อในสมัยแรกๆ
ซึ่งได้มาในราคาที่ถูกมากๆ โดยชดเชยให้แค่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

คำแนะนำ : ให้ส่งจดหมายคัดค้านก่อน แล้วเข้าไปเจรจากับโครงการครับ หากการเจรจาไม่เป็นผลคงต้องฟ้องศาลแพ่งหรือ สคบ.


............................................................................................................


กรณีที่ 5 : โดนเรียกเก็บค่าเปลี่ยนชื่อสัญญา

รายละเอียด : ตามกฎหมายแล้วทางโครงการไม่สามารถเรียกเก็บค่าเปลี่ยนชื่อสัญญาได้ แต่มีการเรียกเก็บค่าเปลี่ยนสัญญา 2-5%

คำแนะนำ : ใครที่โดนเรียกเก็บไปแล้ว ให้เก็บใบเสร็จไปแจ้งความในกรณีสัญญาผิดกฎหมาย เพื่อขอรับเงินคืนได้ครับ


...............................................................................................................
k_srinara
Posted: Monday, March 11, 2013 3:10:06 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 10/01/2013
Posts: 3
Location: aree
คิดว่าหลายๆคนคงจะเจอปัญหาเหมือนกัน ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำที่ให้มานะคะ มีประโยชน์มากเลยค่ะ
casnovara
Posted: Wednesday, March 13, 2013 9:17:23 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 22/08/2012
Posts: 26
Location: bangkok
เชิญทุกท่านปรึกษาหารือกันต่อที่นี่ได้นะครับ https:// www . facebook . com /pages/BTS-Residence-Customer/265703576882803?fref=ts
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.