Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Thonburi / Taksin / Suk Sawat Area » Lumpini Place Ratchada-Thapra » พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551.... อยากให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาอ่านกัน

พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551.... อยากให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาอ่านกัน Options
iKK yu
Posted: Wednesday, April 23, 2008 4:57:12 PM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 28/12/2006
Posts: 14,061
ขออนุญาตตั้งกระทู้นะครับ

คืออยากจะบอกว่า นอกจาก พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 ที่พวกเราใช้กันอยู่นี้นั้น

ณ ตอนนี้ มีการออก พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (ฉบับใหม่) ออกมาเรียบร้อยแล้วนะค๊าบดาวน์โหลด พ.ร.บ. ตามนี้คับ

http://www.asa.or.th/download/03media/04law/ca/ca51-04.pdf <--- คลิกได้เลย


เอาไว้ศึกษาได้เลยคับ
แต่เสียดาย ที่มันไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง .....


iKK yu
Posted: Wednesday, April 23, 2008 5:29:22 PM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 28/12/2006
Posts: 14,061
พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2551

“มาตรา ๔๓ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

“มาตรา ๔๗ เจ้าของร่วมอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับ
มอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามห้องชุดมิได้
บุคคลดังต่อไปนี้จะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนเจ้าของร่วมมิได้
(๑) กรรมการและคู่สมรสของกรรมการ
(๒) ผู้จัดการและคู่สมรสของผู้จัดการ
(๓) พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผู้รับจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด
(๔) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล


Genius
Posted: Wednesday, April 23, 2008 5:30:42 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 12/09/2007
Posts: 994
Location: LPN รัชดา - ท่าพระ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีค่ะ Very Happy


....จงทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำในสิ่งที่ถูกใจ....[/center]
SuperHuskie
Posted: Wednesday, April 23, 2008 5:36:48 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 26/03/2008
Posts: 241
Location: Bangkok
ถ้าเราไม่ไปลงคะแนนเสียงกันแล้วคณะกรรมการที่ได้จะเป็นนอมินีของลุมพินีรึเปล่าครับ

ยังไงก็อยากได้เพื่อนในประกาศเป็นกรรมการจัง

จะได้เป็นปากเสียงแทนเรา

รู้สึกว่าคึกคักเหมือนช่วงเลือก ส.ส.เลยLaughing
iKK yu
Posted: Wednesday, April 23, 2008 5:57:43 PM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 28/12/2006
Posts: 14,061
SuperHuskie wrote:

รู้สึกว่าคึกคักเหมือนช่วงเลือก ส.ส.เลยLaughingมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของร่วมทุกท่านครับ เพื่อบ้านของพวกท่านเอง
อยากบอกว่า เหนื่อย+ยุ่งยากแค่ปีละครั้งเองครับ

ดีใจจังคับ ที่คนบ้านนี้ alert ในเรื่องนี้ Very Happy


Bom
Posted: Wednesday, April 23, 2008 7:31:43 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 11/09/2007
Posts: 1,919
Location: Natura
ขอบคุณมากครับ
tui_ru
Posted: Wednesday, April 23, 2008 7:53:45 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Lumpini Place Ratchada-Thapra Moderator

Joined: 23/01/2008
Posts: 4,968
Location: LPN Place Ratchada -Thaphra, BKK
ขอบคุณครับ Very Happy


tammakit
Posted: Wednesday, April 23, 2008 9:21:34 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/03/2007
Posts: 672
Location: ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ
ขอบคุณมากคร้าบ Very Happy
Ghamoln
Posted: Wednesday, June 11, 2008 12:13:28 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

[quote=iKK yu]พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2551

“มาตรา ๔๓ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

ความข้างต้นนี้รวมถึง การประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการ ด้วยหรือไม่ครับ
ถามเรื่องมาตรที่ 18
Posted: Wednesday, January 06, 2010 9:38:01 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

ลองคิดดูนะ ในกรณีมีค่าส่วนกลางค้างจ่าย แล้วเราเป็นผู้ซื้อต่ออีกราย จากกรมบังคับคดี สถานะความเป็นเจ้าของร่วมเกิดขึ้นเมื่อใด
ถ้าเกิดขึ้นหลังจากซื้อ แสดงว่าหนี้สินก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นของเรา เราจำเป็นต้องชำระไหม
minknoi
Posted: Wednesday, January 06, 2010 6:29:22 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 01/05/2008
Posts: 881
Location: LPN-RT
Guest wrote:
ลองคิดดูนะ ในกรณีมีค่าส่วนกลางค้างจ่าย แล้วเราเป็นผู้ซื้อต่ออีกราย จากกรมบังคับคดี สถานะความเป็นเจ้าของร่วมเกิดขึ้นเมื่อใด
ถ้าเกิดขึ้นหลังจากซื้อ แสดงว่าหนี้สินก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นของเรา เราจำเป็นต้องชำระไหม

ต้องรับภาระต่อจากเจ้าของเดิมครับ เพราะว่าไม่ชำระทางนิติฯไม่ออกสารใบปลอดหนี้ให้ ก็ไม่สามารถดำเนินการโอนโฉนดได้ครับ

www.mychoicetv.net
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.