Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Thonburi / Taksin / Suk Sawat Area » Watermark Chaophraya River » ข่าวใน หนังสือพิมม์ เกี่ยวกับการพิจารณา อีไอเอ

ข่าวใน หนังสือพิมม์ เกี่ยวกับการพิจารณา อีไอเอ Options
suchat
Posted: Wednesday, September 14, 2011 10:06:46 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

ข่าวจากหนังสือพิมม์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 15-17 ก.ย. 54

สผ.จี้ผังเมืองคุมเพดานตึกสูง ปิดฟ้องบังวิว กทม.-ชายทะเล

สผ.เจอตอศึกฟ้องร้องเพียบ อาคารชุดสร้างบังวิว ทั้งผู้ประกอบการยันลูกบ้าน ชี้ทำเลใน กทม.-ชายฝั่ทะเล
เผยพัทยามากที่สุด จี้ผังเมืองต้องกำหนดเพดานความสูงลดหลั่น/ระยะร่น/ประกาศเขตคุ้มครองความสูงตาม
กฎหมาย สวล. ยัน อีไอเอ พิจารณาตามความเป็นจริงของพื้นที่ แม้ไม่มีข้อกำหนดบังคับ
นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)
เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ตามที่ผู้ประกอบการร้องเรียนให้ สผ. และคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ผ่อนปรนเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ การพิจารณาอนุญาติ อีไอเอ หรือการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีมลภาวะทาง
วิสัยทัศน์ หรือมิให้อาคารสูงสร้างซ้อนทับบังวิว ระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่
โดยอ้างว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์ และขัดกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาคารชุด พ.ศ. 2522 และกฎหมาย
ผังเมืองรวมของแต่ละพื้นที่ ที่อนุญาติให้ก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดีในส่วนของ อีไอเอ นั้นยอมรับว่าไม่มีกฎระเบียบควบคุม
ออกมาที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละคนมีประสบการณ์ และเห็นว่าการก่อสร้างลักษณะจงใจเพื่อสร้างบังวิวของ
อีกอาคาร เพื่อดึงลูกค้ามาซื้อ หรือทำให้ลูกค้าที่มีเจตนาเสียเงินซื้อห้องชุดในมุมที่ขายวิวในราคาแพง ต้องเสียสิทธิทำให้
มูลค่าทรัพย์ลดลงนั้น มองว่ามีเหตุอันควรที่จะตีกลับอาคารในลักษณะดังกล่าวทบทวนและปรับแบบ ไม่ให้กระทบต่อ
อาคารหลังเก่า โดยเฉพาะความสูงที่ยังเป็นปัญหา อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพบว่ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะ
เมืองท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเล ยกตัวอย่างที่พัทยารวมถึงในเขต กทม.ด้วย
เลขาธิการ สผ. กล่าวต่อว่า ปัญหาใหญ่เกิดจาก ผังเมืองทั้งผังเมืองรวม กทม. ผังเมืองรวมจังหวัดแถบชายฝั่งทะเล
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควรกำหนดรายละเอียดความสูงให้ชัดเจน และควรสร้างลดหลั่น ความสูงลงมา โดยมีการกำหนด
ระยะถอยร่น เช่นอาคารริมทะเลด้านหน้าติดดชายฝั่ง สร้างในระดับต่ำ ถัดไปให้สร้างสูงขึ้นตามลำดับ เช่นเดียวกับทำเล
ในเขต กทม. ที่ผังเมืองรวม กทม. จะต้องกำหนดความสูงของอาคารแต่ละพื้นที่ ในลักษณะตายตัว ไม่ใช่กำหนดเฉพาะ
แนวราบเพียวอย่างเดียว เช่นติดแนวรถไฟฟ้า หรือพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดวัดโบราณสถานสำคัญๆ
ที่ดินด้านหน้าสุด ควรสร้างต่ำกว่าอาคารที่อยู่ด้านหลัง เพื่อป้องกันผู้ประกอบการสร้างตัดหน้าบังวิว ใช้เป็นกลยุทธ
ทางการตลาดช่วงชิงความได้เปรียบว่าเป็นทำเลดีที่สุดเป็นต้น ที่ผ่านมาผังเมืองรวมมักกำหนดแค่เพียงการใช้ประโยชน์
ที่ดินว่าพื้นที่ไหนพัฒนาได้ไม่ได้เท่านั้น
นอกจากนี้ทางออกอีกประการที่แก้ปัญหาการสร้างอาคารบังวิวก็คือ จะต้องออกประกาศเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ด้านการควบคุมความสูงของอาคาร โดยอาศัยอำนาจ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เหมือนกรณีเกาะภูเก็ต ที่กำหนดอาคารริม
ชายฝั่งทะเลและภูเขาห้ามสูงเกินเท่าไร และห้ามมิให้สร้างอาคารบังวิวอาคารที่เกิดก่อนเป็นต้น
อย่างไรก็ดี หากผู้ว่าฯ กทม. ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวอื่นเห็นว่า สมควรออกประกาศให้
เป็นเขตคุ้มครองบางบริเวณโดยเฉพาะชายฝั่งทะเล หรือกรณี กทม. บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวรถไฟฟ้าก็สามารถ
ดำเนินการได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ แต่ทั้งนี้แม้ไม่มีกฎหมายใดออกมา สผ. ก็สามารถควบคุมโดยใช้ อีไอเอ เพื่อความ
เหมาะสมได้
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.