Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Paholyothin Area » Lumpini Place Phahol-Sapankhwai » ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปูกระเบื้อง

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปูกระเบื้อง Options
ฝ่ายบริหารโครงการ
Posted: Friday, September 21, 2007 6:34:24 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 21/09/2007
Posts: 2
วิธีการปูกระเบื้อง

1. วิธีการปูกระเบื้องแบบเปียก
1.1 การปูกระเบื้องพื้นใช้วิธีการปูแบบเปียก คือเทปูนทรายปรับระดับ แล้วจึงเริ่มปูกระเบื้องโดยระวังไม่ให้เกิดโพรงอากาศระหว่างกระเบื้องกับผิวปูน ซึ่งเป็นวิธีที่กระเบื้องจะติดแน่นกับผิวพื้นได้ดี
1.2 ก่อนปูกระเบื้องต้องขึงเชือกหาแนวดิ่ง ฉากของกระเบื้องในแถวแรกเพื่อเป็นแนวในการปูแถวต่อ ๆ ไป หากเป็นการปูสลับแนวต้องควบคุมแนวกระเบื้องให้ระยะของแนวที่ปูสลับเท่ากันโดยตลอดจัดระยะห่างของกระเบื้องทั้งด้านสั้นและด้านยาวให้เท่ากัน แนวกระเบื้องบริเวณมุมและรอยต่อมีความเรียบร้อย ระยะความสูงเสมอกัน ได้แนวระนาบ ขนาด สี ลวดลาย ความประณีตของเนื้องาน ความลาดเอียงของพื้นต้องมีทิศทางที่ช่วยให้น้ำไหลลงท่อได้สะดวก
1.3 ระหว่างปูกระเบื้องต้องหมั่นซับทำความสะอาดน้ำปูนระวังอย่าให้จับเป็นคราบ ฝ้า ผิวกระเบื้องที่ปูแล้วต้องได้ระดับเสมอกันทุกแผ่น เหลี่ยมมุมของกระเบื้องไม่แตกบิ่น ชำรุด

2. วิธีการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
2.1 การปูกระเบื้องพื้นโดยใช้วิธีการปูแบบซาลาเปา คือการปูโดยช่างจะใช้ปูนพอกเป็นก้อนบนหลังแผ่นกระเบื้อง เหมือนลูกซาลาเปา แล้วนำแผ่นกระเบื้องวางบนผิวปูนหยาบ เนื้อปูนบริเวณผิวพื้นด้านล่างจะไม่เสมอ จึงมีโอกาสที่แผ่นกระเบื้องแตกบริเวณมุม ปูนยาแนวแตก น้ำจะซึมเข้าไปใต้แผ่นกระเบื้อง ทำลายโครงสร้างอาคาร ความชื้นที่สูงมากและระบายออกไม่ทัน ทำให้กระเบื้องพื้นระเบิด (กระเบื้องจะหลุดออกมาจากพื้นเป็นแผ่นๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ความชื้น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง คุณภาพกระเบื้องที่มีอัตราส่วนการยืดหดตัวสูง การปูกระเบื้องแบบชิด)

3. วิธีการปูกระเบื้องแบบปูนกาว
3.1 การปูกระเบื้องพื้นโดยใช้วิธีการปูแบบปูนกาว คือใช้เกรียงฟันร่องดักปูนใส่ด้านหลักระเบื้องฉาบเป็นร่องปาดให้ทั่วทั้งแผ่นด้วยการออกแรงกดเบาๆ ให้มีเนื้อปูนประมาณ 5 มิลลิเมตร
3.2 นำกระเบื้องติดบนพื้นตามแนวแล้วเคาะเบาๆ ด้วยค้อนยางหรือด้ามเกรียงให้แน่นกับพื้นผิวปาดปูน ส่วนเกินออก
3.3 ปูแผ่นต่อไปโดยให้ช่องห่างแนวกระเบื้องประมาณ 2-3 มม. เป็นแนวตรงไม่บิดเบี้ยว โดยปูตามแนวของเส้นที่ที่ไว้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งก่อน แล้วค่อยปูให้เต็มพื้นที่
3.4 ควรทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนถึงสามารถเหยียบเข้าไปเก็บส่วนที่ขาดรอบห้องได้ การปูกระเบื้องในส่วนที่ไม่เต็มแผ่นจะต้องวัดส่วนที่ต้องการตัดออกด้วยตลับเมตรว่าต้องการขนาดเท่าไร ขีดเส้นทำความเครื่องหมายก่อนนำไปตัดด้วยแท่นตัดกระเบื้อง หรือเครี่องเจียรแบบลูกหนูทดลองวางดูก่อนฉาบปูนให้มีร่องห่างกันประมาณ 2-3 มม.
3.5 ผสมปูนยาแนว 1 ส่วน กับน้ำ 1 ส่วน ฉาบยาแนวลงในส่วนของร่องรอยต่อของกระเบื้องให้เต็มทิ้งไว้ให้พอหมาดจึงเช็ดออกด้วยฟองน้ำชุมน้ำหมาดๆ จนร่องยาแนวเรียบสนิท ความกว้างของร่องกว้างเสมอกันตลอดแนว

4. วิธีการตรวจรับงานปูกระเบื้อง
ขั้นตอนที่ 1
ความสวยงาม-กระเบื้องที่มีสีสันและลวดลายแบบเดียวกัน ควรปูแล้วดูกลมกลืนกันไม่ควรมีแผ่นใดแผ่นหนึ่งมีสีผิดเพี้ยน เด่น สะดุดตาขึ้นมา แนวขอบกระเบื้องหรือแนวร่องต้องเป็นเส้นตรงไม่บิดเบี้ยว เฉ เอียง ซึ่งตรวจสอบได้โดยการใช้เชือกขึงดู ระยะของร่องยาแนวควรอยู่ระหว่าง 1-3 มม. ไม่ควรห่างจนเกินไป
ขั้นตอนที่ 2
ความราบเรียบ-กระเบื้องทุกแผ่นต้องเรียงอยู่ในระดับเสมอเท่ากันกับแผ่นข้างเคียง ถ้าเป็นผนังตรวจสอบได้โดยการใช้มือลูบถ้าเป็นพื้นตรวจสอบได้โดยการใช้เหรียญวางแนบลงระหว่างรอยต่อของแผ่นถ้าสามารถกดเหรียญแล้วกระดกได้ แสดงว่ากระเบื้อง 2 แผ่นนั้นปูไม่ได้ระดับเสมอกัน
ขั้นตอนที่ 3
ระดับความลาดเอียงของพื้น-พื้นที่ปูควรมีระนาบเอียงไปสู่ตำแหน่งที่ให้น้ำไหลระบายลงไปได้เช่นขอบพื้นหรือรูท่อน้ำระบายน้ำทิ้งตรวจสอบได้โดยการทดลองราดน้ำลงที่พื้นให้เปียกอย่างทั่วถึง แล้วสังเกตดูทิศทางไหลของน้ำ และดูว่ามีบริเวณใดที่มีน้ำไหลไปรวมกันเป็นแอ่ง
ขั้นตอนที่ 4
การยาแนวร่อง-ควรใช้ปูนซีเมนต์ขาว หรือกาวยาแนว ร่องยาแนวที่เรียบร้อยต้องดูเนียนเรียบไม่มีเศษปูนล้นร่อง ไม่มีก้อนปูนขรุขระ ไม่มีรูเล็กรูน้อย ซึ่งอาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของมดแมลงได้ ตรวจสอบได้โดยการใช้นิ้วลูบตามแนวร่อง
ขั้นตอนที่ 5
ควรใช้ปูนซีเมนต์ขาว หรือกาวปูเซรามิค เพื่อการยึดเกาะที่ดี และป้องกันปัญหาเรื่องความชื้นหรือเชื้อรา-วัสดุที่ใช้ต้องปาดให้เรียบเต็มแผ่นกระเบื้องเพื่อการยึดเกาะเต็มที่และเพื่อความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก-ตรวจสอบได้โดยการเคาะเบา ๆ ด้วยของแข็งแล้วฟังดูว่าใต้กระเบื้องโปร่งหรือไม่

5. การตรวจรับงานปูกระเบื้องของโครงการของ LPN
ขณะนี้เป็นที่ทราบกันทั่วเรื่องการใช้เหรียญเคาะกระเบื้องเพื่อตรวจสอบว่ากระเบื้องร่อนหรือไม่ และได้มีการให้โครงการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ ทางโครงการขอแจ้งให้ทราบว่าทางโครงการยินดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนกระเบื้องให้ในกรณีที่กระเบื้องร่อน โดยการใช้เหรียญเคาะมีเสียงกระเบื้องโปร่งทั่วทั้งแผ่น
สำหรับวิธีที่ทางโครงการใช้ปูกระเบื้อง คือวิธีการปูแบบปูนกาวซึ่งโอกาสที่ปูนจะไม่เต็มแผ่นกระเบื้องเกิดขึ้นได้น้อยมาก ซึ่งสังเกตได้จากการเคาะกระเบื้องแล้วเสียงดังในบางจุดเพียงเล็กน้อยของทั้งแผ่น กรณีดังกล่าวกระเบื้องจะไม่หลุดร่อนเนื่องจากการรื้อกระเบื้องแผ่นดังกล่าวจะทำได้โดยทุบกระเบื้องให้ละเอียดทั้งแผ่นจึงจะเอาออกได้
ดังนั้น ทางโครงการจึงขอให้ความมั่นใจว่ากระเบื้องของโครงการมีความแข็งแรงและไม่มีประวัติการหลุดร่อนมาก่อน และทางโครงการยินดีแก้ไขให้ในกรณีที่ใช้งานแล้วมีการหลุดร่อนที่เกิดจากคุณภาพการติดตั้งตลอดไป

นานา
Posted: Friday, September 21, 2007 6:36:34 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 07/05/2007
Posts: 64
ขอบคุณคับที่ให้ความรู้ และรับประกันงาน
13
Posted: Friday, September 21, 2007 7:10:02 PM


Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 08/09/2007
Posts: 25
Location: Bangkok
ดีครับ ที่ออกมาอธิบาย
beebahbkk
Posted: Friday, September 21, 2007 9:57:53 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 09/09/2007
Posts: 145
Location: Bangkok
ขอบคุณค่ะ Smile

my travel blog
เพื่อนบ้าน
Posted: Friday, September 21, 2007 10:08:42 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 03/10/2006
Posts: 1,999
Location: คลองตัน
ขอแสดงความคิดเห็น ด้วยคนครับ

ที่กลัว นั้นไม่ได้กลัวการ หลุด นะครับ ทราบดีกว่า กาว ซีเมนต์นั้น ติดแน่น แน่นอน แต่ ปัญหามันอยู่ที่

ยาแนวที่ใช้ มาจะถูกกรดน้ำยาล้างห้องน้ำกัด แล้วเป็นร่อง ทำให้น้ำไปอยู่ด้านใน เป็นแหล่งสะสม ขอเชื่อโรคครับ

และ การรับน้ำหนัก ในบางจุดที่มันเป็นโพร่งด้านล่าง ถ้าตำแหน่งนั้นมันดันเป็น ขาตั้งของเครื่องซักผ้า(เวลา ซักจริงๆหนักมาก โดยเฉพาะเวลาซักแบบน้ำเต็ม) และนานๆไป เครื่องมันจะสั้น อาจจะทำให้กระเบื้องแตกได้
ทราบดีครับ ว่า ทางโครงการรับผิดชอบในการซ่อมให้ แต่นานๆไป ใครจะตามมาซ่อมให้ละครับ และ จะมีกระเบื้องสีเหมือนอยู่หรือครับ

ถามจริงๆ ในเมื่อมันมี แผ่น(จำนวนมาก) ที่ปูเต็มโดยไม่มีโพร่งด้านใน แล้วทำไม ไม่ทำให้มันเต็มทุกแผ่นละครับ ถึงจะใช้เกรียงหวี ก็สามารถทำให้มันเต็มได้ครับ
ในกรณี ที่ปูพื้น นะครับ แต่ถ้าเป็นผนัง อันนี้ยอมรับ ว่า เป็นโพร่งก็จะมีปัญหาน้อยครับ

อันนี้ ความจริงต้องชมโครงการ ว่ารับผิดชอบได้ดีครับ แต่ช่วยทำให้ดีขึ้นอีกนิดหนึ่ง ก็จะเป็น โครงการที่อยู่ในดวงใจผมไปอีก นานๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

ด้วยรักจากใจจริงๆ

เรามาร่วมกันเสนอแนะข้อดีๆให้คอนโดของพวกเรากันนะครับ
lonely wolf
Posted: Saturday, September 22, 2007 12:02:49 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 26/08/2007
Posts: 335
Location: bangkok
แล้วทำไงถึงจะซ่อมกระเบื้องห้องผมเสร็จซะทีครับ รับปากว่าเสร็จทันก่อนหมดโปรแน่ๆ นี้มันเดือนนึงแล้วนะคับ อย่าให้ต้องลุ้นมากเลย มันเหนื่อย
LaOnKub
Posted: Saturday, September 22, 2007 8:11:18 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Lumpini Place Phahol-Sapankhwai Moderator

Joined: 28/06/2006
Posts: 1,275
Location: Bkk
ขอบคุณสำหรับความรู้ และความเชื่อมั่นที่มีให้กับลูกบ้านคัป
^^

ปล ขอให้ห้องคุณ lonely wolf เสร็จไวๆ นะคัป

ใบไม้ในกำมือ
Vespaluvver
Posted: Saturday, September 22, 2007 8:28:45 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 27/11/2006
Posts: 101
Location: Saphakwai
นี่แหละ ความน่ารักของ LPN อิอิอิอิ
Mount Cook
Posted: Saturday, September 22, 2007 12:25:13 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 02/09/2007
Posts: 95
ของเราก็สั่งแก้ไปประมาณ 10 แผ่น ตั้งแค้ 25 ส.ค. เห็นคนอื่น ๆ ยังซ่อมไม่เสร็จเลยไม่อยากถามของตัวเองกลัวเสียความรู้สึก
mmja
Posted: Saturday, September 22, 2007 5:47:15 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 08/03/2007
Posts: 87
Location: LPN Phahol-Saphankhai
วันนี้เราก็เพิ่งไปตรวจมา
- ห้องครัว ปูพื้นไม่เสมอกัน โดยแผ่นกลางห้อง4-5แผ่นนูนขึ้นมา พอรื้อปูใหม่มันก็ทำให้แผ่นขอบๆ สูงกว่าแผ่นตรงกลางอีก กลุ้มจริงๆ
- ห้องน้ำ กลวงเยอะมาก ช่างก็รื้อให้เฉพาะส่วนอาบน้ำ บริเวณผนังห้องน้ำ แล้วมันก็ทำให้ความสูงต่ำของกระเบื้องไม่เท่ากันอีก ขี้เหล่มากๆ กลุ้มอีกแล้ว


นี่แหละหนอผลงาน LPN ที่เราคาดหวังไว้

Mount Cook
Posted: Saturday, September 22, 2007 6:09:56 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 02/09/2007
Posts: 95
สยองขนาดนั่นเลยเหรอคะ
mimi
Posted: Saturday, September 22, 2007 7:09:32 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 08/09/2006
Posts: 99
Location: LPN
พรุ่งนี้จะเข้าไปตรวจรอบ 3 จาไหวมั๊ยน๊อออ
ฟังจากหลาย ๆ คน เค้าบอกว่าซ่อมแล้วแต่ไปดูแล้วยังเหมือนเดิม กลัวจัง!!

หยองอ่ะค่ะ .. กลัวไปแล้วเสียเที่ยวง่ะ Doubt
hadesz
Posted: Saturday, September 22, 2007 11:17:39 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 24/07/2007
Posts: 112
Location: Bangkok
วันนี้ผมไปตรวจเค้าดึงกระดาษที่แปะไว้ออกแต่ไมได้่แก้ พอบอกให้แก้ก็ตามหัวหน้าโครงการที่นี่ขึ้นมาดู เค้าก็บอกว่ามีนิดๆ หน่อยๆ ตามขอบบ้างตรงมุมบ้าง มันเป็นเรื่องปกติ ไม่มีปัญหา

แต่ผมไม่เอา ยังไม่พอใจ เค้าเลยบอกว่าจะนัดให้มาดูตอนช่างทำงานละกัน จะให้ห้องผมเป็น case study ผมก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหา จัดมา แล้วเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆ มาดูด้วย หึหึ


Evil or Very Mad
nuch
Posted: Wednesday, September 26, 2007 11:59:58 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

ไม่รู้ว่าบางห้องที่เค้าตรวจรับไปแล้ว เค้าไม่มีปัญหาเลยเหรอค่ะ
ทำไมห้องดิฉันมันกลวงเยอะมาก บางแผ่นตรงกลางแผ่น บางแผ่น ขอบทั้งสี่ เลยไม่แน่ใจว่าโครงการใช้วิธีปูแบบไหนกันแน่
เฮ่อกุ้ม ท่าทางจะเสร็จไม่ทัน promotion แน่ๆ
mmja
Posted: Wednesday, September 26, 2007 1:13:59 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 08/03/2007
Posts: 87
Location: LPN Phahol-Saphankhai
วันนี้เราก็ไปตรวจมาแล้ว เขาเปลี่ยนให้ไม่ครบทุกแผ่น ส่วนแผ่นเดิมที่เปลี่ยนไปแล้วบางแผ่นก็ไม่เสมอกัน ให้เขาทำให้ใหม่

พรุ่งนี้จะไปตรวจอีก ถ้าเรียบร้อยก็โอนเลย ต้องคอยลุ้น
-*Dream*-
Posted: Wednesday, September 26, 2007 1:44:07 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 10/07/2007
Posts: 42
Location: LPN พหล-สะพานควาย
ห้องผมก้แก้เยอะเรื่องห้องน้ำ แก้ออกมาแล้วกระเบื้องไม่เสมอกัน หรือนูนเป็นบางแผ่น บางส่วนที่นูนออกมาพอยอมรับได้ก็ให้ผ่านครับ ไม่งั้นไม่จบครับ ช่างมาแก้กระเบื้องนี้เจอไม่ซ้ำหน้ากันเลย
nicekrub
Posted: Wednesday, September 26, 2007 11:18:42 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 10/03/2007
Posts: 313
Location: lpn-saphankwai
เจอมาแล้วแบบลักไก่อ่ะ
จำได้ว่าไปตรวจรอบแรกวันที่ 8 ก.ย เจอกระเบื้องโปร่ง
ก็เอาปากกาเคมีกากบาทไว้ ต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เข้าไปตรวจรอบสอง ซึ่งก่อนหน้านั้นได้โทรเช็คกับโครงการแล้วว่า
ห้องแก้ไขเสร็จหรือยัง โครงการบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พอเข้าไปในห้องก็จัดการเคาะ ๆ กระเบื้อง แต่ก็แปลกใจทำไมมันโปร่งเหมือนเดิมอ่ะ
ก็เลยถามเจ้าหน้าที่ให้แน่ใจว่าแก้เรียบร้อยแล้วเหรอ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแก้เรียบร้อยแล้ว
แต่ผมว่าไม่ผ่านอ่ะ เลยเอาปากกาเคมีกากบาทไว้ แล้วสั่งให้เจ้าหน้าที่จดรายการแก้ไขทันที
บังเอิญระหว่างที่กากบาทกระเบื้องอยู่นั้นก็สังเกตเห็นมีรอยเปื้อนสีจาง ๆ บาง ๆ (ถ้ามองผ่าน ๆ
ก็จะไม่เห็น) ผมก็พยายามเพ่งดู โอ้โห นี่ผมโดนลักไก่น่าหว่า เล่นแอบลบเครื่องหมายที่ผม
กากบาทไว้ครั้งแรก แล้วมาบอกผมว่าแก้ไขให้หมดแล้ว อึ้ง ! เลยครับ งานนี้สั่งแก้โลดด
ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าทำไมงานไม่เรียบร้อยเช่นนี้ ขนาดเจ้าหน้าที่ประเมิน ฯ เข้ามาดูห้อง
ยังบอกเลยว่า งานโครงการนี้ไม่เนี้ยบนะ แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ Sad
mimi
Posted: Thursday, September 27, 2007 8:11:53 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 08/09/2006
Posts: 99
Location: LPN
hadesz wrote:
วันนี้ผมไปตรวจเค้าดึงกระดาษที่แปะไว้ออกแต่ไมได้่แก้ พอบอกให้แก้ก็ตามหัวหน้าโครงการที่นี่ขึ้นมาดู เค้าก็บอกว่ามีนิดๆ หน่อยๆ ตามขอบบ้างตรงมุมบ้าง มันเป็นเรื่องปกติ ไม่มีปัญหา

แต่ผมไม่เอา ยังไม่พอใจ เค้าเลยบอกว่าจะนัดให้มาดูตอนช่างทำงานละกัน จะให้ห้องผมเป็น case study ผมก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหา จัดมา แล้วเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆ มาดูด้วย หึหึ


Evil or Very Mad


เป็นเหมือนกันค่ะ เหมือนจะไม่ได้รับการแก้ไขซักแผ่น แล้วไม่ทราบว่าจะถ้าแจ้งไปแล้วมะทำให้จะให้ไปตรวจทำไม
เซ็งค่ะ ไม่ support ลูกค้า บอกแต่ว่าใช้งานได้ๆ ถ้ามีปัญหาภายหลังจากการใช้งาน ทางนิติจะมาแก้ไขให้ อันนี้คอยดูบริการหลังการขายละกันค่ะ
ที่โอนไปไม่ใช่ว่าพอใจแล้วนะคะ แต่ไม่มีเวลาไปดูแล้วจริงๆ (ติดงาน,ติดเรียน)ไปหลายรอบแล้วเหมือนเดิม มันก็แค่นั้นอ่ะค่ะ
โอนไป แบบตัดความรำคาญ
mmja
Posted: Thursday, September 27, 2007 4:43:57 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 08/03/2007
Posts: 87
Location: LPN Phahol-Saphankhai
mmja wrote:
วันนี้เราก็ไปตรวจมาแล้ว เขาเปลี่ยนให้ไม่ครบทุกแผ่น ส่วนแผ่นเดิมที่เปลี่ยนไปแล้วบางแผ่นก็ไม่เสมอกัน ให้เขาทำให้ใหม่

พรุ่งนี้จะไปตรวจอีก ถ้าเรียบร้อยก็โอนเลย ต้องคอยลุ้น


วันนี้ไปตรวจอีกรอบหลังจากให้เขาแก้ให้เมื่อวานนี้ สรุปพอรับได้ มีบางแผ่นที่ไม่เสมอ แต่ไม่น่าเกลียดมาก ก็เลยหยวนๆ โอน เหนื่อยจริงๆ
Tumza
Posted: Friday, May 30, 2008 11:04:50 AM


Rank: Member
Groups: Regent Home I Moderator

Joined: 13/05/2007
Posts: 307
Location: Bangkhen , Bangkok


อยากไปไหนก้บอกมา แล้วฉันจะพาไป
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.