Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Detached House / Twin House - บ้านเดี่ยว บ้านแฝด » Srinakarin / Bangna / Teparak / Suvarnabhumi Area » Passorn 21 Rama 9-Wongwan » วิธีป้องกันงูเข้าบ้านครับพี่น้อง

วิธีป้องกันงูเข้าบ้านครับพี่น้อง Options
MANMAN_75
Posted: Monday, November 15, 2010 10:17:13 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
เนื่องจากหมู่บ้านเรายังใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแนบชิด ได้อย่างก้ต้องเสียอย่าง
เราเลยมีเพื่อน:)โลกผู้น่ารักมากมาย แต่ที่น่ากลัวสำหรับเด็ก ๆ ก็คือ งู ครับ
ท่านใดมีวิธีการป้องกัน ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับล่วงหน้าครับ
TT
Posted: Tuesday, November 16, 2010 12:22:43 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

กำมะถันละลายน้ำ ราดรอบรั้วบ้านครับ
(หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมาครับ)

แต่ผมไม่รู้ว่าแถว ๆ หมู่บ้านเรามีที่ไหนขายกำมะถัน ใครรู้บ้างครับ
MANMAN_75
Posted: Tuesday, November 16, 2010 8:21:43 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
Guest wrote:
กำมะถันละลายน้ำ ราดรอบรั้วบ้านครับ
(หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมาครับ)

แต่ผมไม่รู้ว่าแถว ๆ หมู่บ้านเรามีที่ไหนขายกำมะถัน ใครรู้บ้างครับ

ขอบคุณครับ กำลังหาข้อมูลทางเน็ตเหมือกัน แต่หลากหลายพอสมควร ไม่รู้ว่าอันไหนได้ผลกันแน่
MANMAN_75
Posted: Tuesday, November 16, 2010 8:29:40 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
เอาแบบทางศาสนาก่อนแล้วกันนะครับ เจอในเวป

เรื่องภิกษุถูกงูกัด
[๒๖] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แด่พระผู้มีพระภาค
พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่ เมตตาจิตไปสู่ตระกูล
พญางูทั้ง ๔ เป็นแน่ เพราะถ้าภิกษุรูปนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ ภิกษุรูปนั้นจะไม่พึง
ถูกงูกัดถึงมรณภาพ ตระกูลพญางูทั้ง ๔ อะไรบ้าง คือ
๑. ตระกูลพญางูวิรูปักขะ
๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ
๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ
๔. ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ
ภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้เป็นแน่ เพราะถ้า ภิกษุนั้นแผ่
เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ ภิกษุนั้นจะไม่พึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน
ก็แล พึงทำการแผ่อย่างนี้:

คาถาแผ่เมตตากันงูกัด
[๒๗] เรากับพญางูตระกูลวิรูปักขะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูง:)ที่ไม่มีเท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูง:) ๒ เท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูง:) ๔ เท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูง:)มีเท้ามาก จงมีเมตตาต่อกัน
:)ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา :) ๒ เท้า
อย่าได้เบียดเบียนเรา :) ๔ เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา
:)มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเรา แล:)ที่เกิด
แล้วยังมีชีวิตทั้งมวลทุกหมู่เหล่า จงประสพความ
เจริญ อย่าได้พบเห็นสิ่งลามกสักน้อยหนึ่งเลย
พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้ พระสงฆ์มี
พระคุณหาประมาณมิได้ แต่:)เสือกคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ แมลงมุม ตุ๊กแก
หนู มีคุณพอประมาณ ความรักษาอันเราทำแล้วความป้องกันอันเราทำแล้ว ขอฝูง:)ทั้งหลาย
จงถอยกลับไปเถิด เรานั้นขอมนัส การแด่พระผู้มีพระภาค ขอนมัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้ง ๗ พระองค์ ฯ

เรื่องนี้ พิสูจน์มาแล้ว ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่กระผมทำตามพระพุทธเจ้าสอน บ้านกระผม ไม่มีงูและ:)มีพิษมายุ่มย่ามเลย

เริ่มเรื่องก็คือ ตอนแรก มีงูหนึ่งตัวมันมาอยู่ที่บ้าน แล้วมันไม่เคยกลัวคน มันมาอยู่จนเป็นเจ้าพ่อ คือ คนต้องหลบมัน วันดีคืนดีมันก็มาชะโงกหน้ามองคน หลบซ่อนอยู่ตามต้นไม้บ้าง ตามหลังคาบ้านบ้าง จนสร้างความหวาดวิตกให้กับ คนที่อยู่ในบ้าน ครั้นจะตีมันให้ตายก็กลัวบาป ตัวมันก็ไม่ใหญ่มาก ก็ต่างคนต่างอยู่ กระผมก็เลยปล่อยให้มันอยู่ตามอำเภอใจ แต่ สุดท้าย ขึ้นชื่อว่า :) มันก็เริ่มแสดงความกร่าง ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ อยู่อย่างกับบ้านมันเอง

สุดท้าย ต้องแผ่เมตตา บอกมัน ดังที่พระศาสดาสอนนี่แหละ มันเลยยกครอบครัวหนีไปอยู่บ้านอื่นแทน

นอกจากนี้ รวมถึง:)มีพิษทุกชนิด ไม่เคยย่างกรายมาในบ้านข้าพเจ้าเลย
http://board.palungjit.com/f2/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-229772.html
MANMAN_75
Posted: Tuesday, November 16, 2010 8:48:29 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7bcdf07cc0800b57

อีกเว็บครับ
MANMAN_75
Posted: Tuesday, November 16, 2010 9:04:01 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
กำแพงข้างบ้านต้องปิดรูระหว่างเสากับตัวกำแพงด้วยนะครับ ภาพนี้บ้านผมเอง
ผมเจอบ่อย เค้าชอบมาอาบแดดเกือบทุกวันช่วงเช้าๆๆ ผมเรียกเค้าว่า "ตัวเล็ก"
ซักวันคงต้องโตขึ้นค่อยเปลี่ยนชื่อใหม่

ผมเรียกช่างหนามมาดูแล้ว เค้าก็เห็นด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีช่างเค้ามาทำเลย ทุกบ้านควรทำอย่างยิ่งครับ
ไอ้การปิดรูเล็ก ๆ เนี่ย


MANMAN_75 attached the following image(s):
13112010020.jpg


MANMAN_75
Posted: Tuesday, November 16, 2010 9:11:30 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
ช่างภัสสร 21 รบกวนท่านกระตือร้นเรื่องนี้ด่วนด้วยครับ อย่าอ่านอย่างเดียว
ส่วนสนง.ใหญ่ด้วย อย่ารอให้มีคนถูกงูกัดแล้วค่อยทำนะ ผมจะรอดูการแก้ไขของทางคุณก่อน
ถ้ายังเงียบอีกคงต้องร้องเรียนไปสำนักงานใหญ่แล้วหละ
MANMAN_75
Posted: Wednesday, November 24, 2010 8:37:43 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
MANMAN_75 wrote:
ช่างภัสสร 21 รบกวนท่านกระตือร้นเรื่องนี้ด่วนด้วยครับ อย่าอ่านอย่างเดียว
ส่วนสนง.ใหญ่ด้วย อย่ารอให้มีคนถูกงูกัดแล้วค่อยทำนะ ผมจะรอดูการแก้ไขของทางคุณก่อน
ถ้ายังเงียบอีกคงต้องร้องเรียนไปสำนักงานใหญ่แล้วหละ


ขอบคุณช่างหนามที่ช่วยปิดรูกำแพงกันงูทั้งหมด ถ้าเค้าจะข้ามกำแพงมาถือว่าสุดวิสัยแล้วกัน
MANMAN_75
Posted: Tuesday, December 07, 2010 11:07:59 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
งูเยอะมาก วันก่อนรปภ.ต้องฆ่าไปตัว ขนาดใหญ่มาก เค้าคงไม่อยากฆ่าหรอกแต่ต้องทำ
ทำไงเราถึงจะแก้ปัญหาระยะยาวได้หรือต้องอยู่กับงูให้ได้
TT
Posted: Thursday, December 09, 2010 12:45:23 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

ใช่ครับ
บ้านผมก็เจอคราบงู มาลอกคราบไว้ครับ Confused
MANMAN_75
Posted: Thursday, December 09, 2010 1:00:38 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 18/06/2010
Posts: 358
ผมห่วงเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเราสิครับ โดยเฉพาะบ้านที่ปูหญ้าทั้งหมดต้องคอยตัดนะครับ
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.