Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Other Real Estate Related - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง » Feng Shui » การเลือกซื้อคอนโดฯ ตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกซื้อคอนโดฯ ตามหลักฮวงจุ้ย Options
นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:08:38 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
หลักการดูซ้าย-ขวา
หลักการยืนในบ้านแล้วหันหน้าออกหน้าบ้าน เพื่อหาด้านซ้าย-ขวานี้ให้ใช้กับทุกกรณีทุกสถานการณ์ที่มีการเอ่ยถึงด้านซ้ายและขวา

คอนโดรูปตัวแอล

- หากจะเลือกซื้อห้องชุดในคอนโดที่เป็นรูปตัวแอล ควรเลือกห้องที่อยู่ทางด้านฐานของตัวแอลจึงจะดี แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาคารรูปตัวแอลเป็นลักษณะที่ปราศจากพลังงานแห่งโชคลาภ


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB87.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:09:37 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
คอนโดรูปตัวยู

- คอนโดที่มีรูปทรงคล้ายตัวยู ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ให้คุณนัก แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าอยู่อาศัย ขอให้พยายามเลือกห้องที่อยู่ทางด้านส่วนฐานของตัวยู อย่าเลือกห้องที่อยู่ทางฝั่งปีกทั้งสอง


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB88.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:11:05 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ตึกไร้บารมี

- ตึกแถวหรือคอนโดที่ตั้งอยู่โดดๆ กลางพื้นที่ว่าง ไม่มีตึกอาคารอื่นๆ มาตั้งอยู่ใกล้เคียง อาจดูดี เพราะไม่มีตึกอื่นบาบดบังทิศทางลมและทัศนียภาพ แต่ความจริงแล้วอาคารสูงในลักษณะดังกล่าว บ่งบอกถึงลักษณะแห่งความไร้อำนาจบารมี ผู้เข้าอยู่อาศัยจะได้รับพลังแห่งความโดดเดี่ยว ทำสิ่งใดมักมิได้รับความสนับสนุนและร่วมมืออย่างที่ควร


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB89_re.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:13:02 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ความสูงของตึกข้างเคียง

- ถ้ามีคอนโดหรือตึกแถวอยู่แวดล้อม ต้องสังเกตด้วยว่าความสูงของตึกอาคารในบริเวณข้างเคียงนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
- ตึกข้างหลังหากสูงกว่าตึกของเรา ถือว่าดี เพราะเปรียบเสมือนมีภูเขาสูงด้านหลังเป็นที่พึ่งพิง
- ตึกทางด้านซ้าย-ขวาที่ขนาบตึกของเราอยู่ ควรมีความสูงเท่ากัน เพื่อเปรียบเสมือนมีผู้คุ้มกัน เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว จะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ ตึกทางซ้ายหากมีความสูงกว่าตึกทางขวาก็มิเป็นไร แต่ถ้าตึกขวามือสูงกว่าถือว่าไม่ดี


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB90.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:14:07 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
คอนโดหลายอาคาร

- คอนโดมิเนียมบางแห่งเป็นอาคารหลายหลัง อยู่ในบริเวณเดียวกันและมีความสูงเท่าๆ กันหมด การเลือกซื้อห้องชุด ขอให้เลือกคอนโดหลังที่อยู่ตรงกลาง โดยมีอาคารหลังอื่นๆ ขนาบข้างเป็นบริวาร
- หากไม่สามารถเลือกหลังกลางได้ ให้เลือกหลังใดก็ได้ที่อาคารอื่นๆ ขนาบข้างเสมือนบริวาร ควรหลีกเลี่ยงหลังแรกสุดกับท้ายสุด


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB91.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:15:30 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
รูปทรงคอนโด

- ถ้าไม่สามารถหารูปทรงคอนโดที่เหมาะสมกับธาตุกำเนิดได้ ก็ขอให้เลือกคอนโดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นรูปทรงของอาคารสูงทั่วๆ ไปนั่นเอง
- ข้อสำคัญคือ อย่าเลือกคอนโดรูปทรงแปลกๆ แม้ว่าจะดูสวยหรือทันสมัยเพียงใดก็ตาม แต่รูปทรงแปลกๆ นั้นล้วนแต่มิใช่ลักษณะที่ให้โชคลาภแต่อย่างใด
- หลีกเลี่ยงรูปทรงเว้าๆ แหว่งๆ รูปทรง 6 เหลี่ยม 8 เหลี่ยม เหมาะกับสถานที่ราชการหรือโรงแรม ตัวอาคารควรเต็มทุกเหลี่ยมทุกมุม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสงบสุขในการอยู่อาศัย


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB92.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:16:33 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องเสียเงิน

- หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อหรือเข้าอยู่อาศัยในห้องที่อยู่ในแนวหันหน้าเข้ารับลิฟท์หรือบันไดขึ้น-ลง ห้องในลักษณะนั้นจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่เรื่องเสียเงินทอง แม้ว่าจะหาได้มากก็หมดเปลืองมากตามไปด้วย


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB93.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:17:28 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องมั่นคง

- ถ้าเลือกห้องที่อยู่ตำแหน่งกลางตัวอาคารได้จะเป็นมงคลดี ในด้านความมั่นคงต่อเรื่องเงินทอง อาชีพการงาน และสภาพความเป็นอยู่ หากแถวหนึ่งมีห้องจำนวน 10 ห้อง ก็ควรเลือกอยู่ห้องที่ 5 และ 6 ถ้ามี 8 ห้องใน 1 แถว ห้องที่ดี คือ ห้องที่ 4 และ 5 เป็นต้น


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB94.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:18:21 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องมงคล

- ห้องที่อยู่อาศัยแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้น คือ ห้องที่หันหน้าออกไปทางด้านหน้าอาคาร คือประตูของห้องตั้งอยู่ในแนวทางเดียวกับประตูทางเข้าอาคารนั่นเอง
- ผู้ที่เลือกห้องซึ่งมีประตูหันไปด้านหลังอาคารหรือทางด้านข้าง จะไม่ได้รับโชคลาภและความสุขสงบนักในการอยู่อาศัย เพราะมิได้รับพลังงานที่ดี ซึ่งจะเข้ามาทางด้านหน้า


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB95.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:19:22 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องอับโชค

- หลายท่านชอบเลือกห้องมุม ซึ่งดูสงบและเป็นส่วนตัวดี ไม่มีผู้คนเดินผ่านหน้าห้องมากมายให้รำคาญใจ แต่ที่แท้แล้วห้องมุมสุดของช่องทางเดินเป็นห้องที่มิได้ให้โชคลาภใดๆ เลย เข้าอยู่อาศัยแล้วมีแต่จะพบอุปสรรค และอาภัพโชคร่ำไป (หากมีช่องหน้าต่างใหญ่ๆ อยู่ที่ผนังสุดทางเดินก็พอช่วยบรรเทาอุปสรรคได้ แต่ก็ยังไม่ดีนัก)


นายประกาศ attached the following image(s):