Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Other Real Estate Related - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง » Feng Shui » การเลือกซื้อคอนโดฯ ตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกซื้อคอนโดฯ ตามหลักฮวงจุ้ย Options
นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:08:38 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
หลักการดูซ้าย-ขวา
หลักการยืนในบ้านแล้วหันหน้าออกหน้าบ้าน เพื่อหาด้านซ้าย-ขวานี้ให้ใช้กับทุกกรณีทุกสถานการณ์ที่มีการเอ่ยถึงด้านซ้ายและขวา

คอนโดรูปตัวแอล

- หากจะเลือกซื้อห้องชุดในคอนโดที่เป็นรูปตัวแอล ควรเลือกห้องที่อยู่ทางด้านฐานของตัวแอลจึงจะดี แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาคารรูปตัวแอลเป็นลักษณะที่ปราศจากพลังงานแห่งโชคลาภ


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB87.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:09:37 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
คอนโดรูปตัวยู

- คอนโดที่มีรูปทรงคล้ายตัวยู ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ให้คุณนัก แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าอยู่อาศัย ขอให้พยายามเลือกห้องที่อยู่ทางด้านส่วนฐานของตัวยู อย่าเลือกห้องที่อยู่ทางฝั่งปีกทั้งสอง


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB88.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:11:05 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ตึกไร้บารมี

- ตึกแถวหรือคอนโดที่ตั้งอยู่โดดๆ กลางพื้นที่ว่าง ไม่มีตึกอาคารอื่นๆ มาตั้งอยู่ใกล้เคียง อาจดูดี เพราะไม่มีตึกอื่นบาบดบังทิศทางลมและทัศนียภาพ แต่ความจริงแล้วอาคารสูงในลักษณะดังกล่าว บ่งบอกถึงลักษณะแห่งความไร้อำนาจบารมี ผู้เข้าอยู่อาศัยจะได้รับพลังแห่งความโดดเดี่ยว ทำสิ่งใดมักมิได้รับความสนับสนุนและร่วมมืออย่างที่ควร


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB89_re.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:13:02 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ความสูงของตึกข้างเคียง

- ถ้ามีคอนโดหรือตึกแถวอยู่แวดล้อม ต้องสังเกตด้วยว่าความสูงของตึกอาคารในบริเวณข้างเคียงนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
- ตึกข้างหลังหากสูงกว่าตึกของเรา ถือว่าดี เพราะเปรียบเสมือนมีภูเขาสูงด้านหลังเป็นที่พึ่งพิง
- ตึกทางด้านซ้าย-ขวาที่ขนาบตึกของเราอยู่ ควรมีความสูงเท่ากัน เพื่อเปรียบเสมือนมีผู้คุ้มกัน เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว จะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ ตึกทางซ้ายหากมีความสูงกว่าตึกทางขวาก็มิเป็นไร แต่ถ้าตึกขวามือสูงกว่าถือว่าไม่ดี


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB90.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:14:07 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
คอนโดหลายอาคาร

- คอนโดมิเนียมบางแห่งเป็นอาคารหลายหลัง อยู่ในบริเวณเดียวกันและมีความสูงเท่าๆ กันหมด การเลือกซื้อห้องชุด ขอให้เลือกคอนโดหลังที่อยู่ตรงกลาง โดยมีอาคารหลังอื่นๆ ขนาบข้างเป็นบริวาร
- หากไม่สามารถเลือกหลังกลางได้ ให้เลือกหลังใดก็ได้ที่อาคารอื่นๆ ขนาบข้างเสมือนบริวาร ควรหลีกเลี่ยงหลังแรกสุดกับท้ายสุด


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB91.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:15:30 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
รูปทรงคอนโด

- ถ้าไม่สามารถหารูปทรงคอนโดที่เหมาะสมกับธาตุกำเนิดได้ ก็ขอให้เลือกคอนโดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นรูปทรงของอาคารสูงทั่วๆ ไปนั่นเอง
- ข้อสำคัญคือ อย่าเลือกคอนโดรูปทรงแปลกๆ แม้ว่าจะดูสวยหรือทันสมัยเพียงใดก็ตาม แต่รูปทรงแปลกๆ นั้นล้วนแต่มิใช่ลักษณะที่ให้โชคลาภแต่อย่างใด
- หลีกเลี่ยงรูปทรงเว้าๆ แหว่งๆ รูปทรง 6 เหลี่ยม 8 เหลี่ยม เหมาะกับสถานที่ราชการหรือโรงแรม ตัวอาคารควรเต็มทุกเหลี่ยมทุกมุม เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสงบสุขในการอยู่อาศัย


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB92.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:16:33 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องเสียเงิน

- หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อหรือเข้าอยู่อาศัยในห้องที่อยู่ในแนวหันหน้าเข้ารับลิฟท์หรือบันไดขึ้น-ลง ห้องในลักษณะนั้นจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่เรื่องเสียเงินทอง แม้ว่าจะหาได้มากก็หมดเปลืองมากตามไปด้วย


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB93.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:17:28 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องมั่นคง

- ถ้าเลือกห้องที่อยู่ตำแหน่งกลางตัวอาคารได้จะเป็นมงคลดี ในด้านความมั่นคงต่อเรื่องเงินทอง อาชีพการงาน และสภาพความเป็นอยู่ หากแถวหนึ่งมีห้องจำนวน 10 ห้อง ก็ควรเลือกอยู่ห้องที่ 5 และ 6 ถ้ามี 8 ห้องใน 1 แถว ห้องที่ดี คือ ห้องที่ 4 และ 5 เป็นต้น


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB94.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:18:21 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องมงคล

- ห้องที่อยู่อาศัยแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้น คือ ห้องที่หันหน้าออกไปทางด้านหน้าอาคาร คือประตูของห้องตั้งอยู่ในแนวทางเดียวกับประตูทางเข้าอาคารนั่นเอง
- ผู้ที่เลือกห้องซึ่งมีประตูหันไปด้านหลังอาคารหรือทางด้านข้าง จะไม่ได้รับโชคลาภและความสุขสงบนักในการอยู่อาศัย เพราะมิได้รับพลังงานที่ดี ซึ่งจะเข้ามาทางด้านหน้า


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB95.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:19:22 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
ห้องอับโชค

- หลายท่านชอบเลือกห้องมุม ซึ่งดูสงบและเป็นส่วนตัวดี ไม่มีผู้คนเดินผ่านหน้าห้องมากมายให้รำคาญใจ แต่ที่แท้แล้วห้องมุมสุดของช่องทางเดินเป็นห้องที่มิได้ให้โชคลาภใดๆ เลย เข้าอยู่อาศัยแล้วมีแต่จะพบอุปสรรค และอาภัพโชคร่ำไป (หากมีช่องหน้าต่างใหญ่ๆ อยู่ที่ผนังสุดทางเดินก็พอช่วยบรรเทาอุปสรรคได้ แต่ก็ยังไม่ดีนัก)


นายประกาศ attached the following image(s):
HJB96.jpg


นายประกาศ
Posted: Wednesday, July 11, 2007 12:26:15 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
การดูฮวงจุ้ยภายในห้องชุด

ลักษณะอับโชค
- ประตูห้องไม่ควรอยู่ตรงกันพอดีกับห้องฝั่งตรงข้าม
- อย่าเลือกห้องที่อยู่มุมสุดทางเดิน
- อย่าเลือกห้องที่อยู่ใกล้ช่องทางทิ้งขยะ
- ประตูห้องหันหน้ารับลิฟท์หรือบันไดถือว่าไม่ดี
- เปิดประตูเข้าไปไม่ควรเห็นห้องน้ำอยู่ทางหน้าห้อง
- ห้องครัวหรือเคาน์เตอร์ทำครัว ไม่ควรอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าห้อง
- ประตูห้องน้ำหันชนกับประตูห้องนอนหรือปลายเตียงถือว่าไม่ดี
- ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเตาและกระทะไม่ควรอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำ
- ห้องนอนไม่มีหน้าต่างไม่ได้
- อย่าเลือกห้องที่อยู่ฝั่งปีกด้านใดด้านหนึ่งของตัวอาคาร
- อย่าเลือกห้องที่ยื่นลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ได้อยู่บนตัวอาคารที่ก่อสร้างมีฐานยึดอยู่กับพื้นดิน
- มุมทำครัวไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ
- หลีกเลี่ยงห้องที่อยู่ใต้แท๊งก์น้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนของห้องนั้น
- เปิดประตูห้องเข้าไปไม่ควรเห็นเตียงตั้งโดดเด่นรับตาคน ให้หาม่านหรือตู้มาตั้งบังตาเสีย

ลักษณะส่งเสริมโชคลาภ
- ประตูห้องหันหน้าออกไปในทิศทางเดียวกับประตูใหญ่เข้าตัวอาคาร
- ห้องน้ำอยู่ทางส่วนด้านหลังของห้อง
- เป็นห้องที่อยู่กลางๆ ของแถวเดียวกัน มีห้องบริวารซ้ายขวาขนาบด้วย
- มีม่านหรือฉากหรือตู้-ชั้นกั้นบริเวณต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน ในกรณีที่เป็นห้องเดียวมิใช่ห้องชุด กั้นส่วนที่เป็นมุมครัวและเตียง อย่าให้มองเห็นได้ถนัดชัดเจนทุกๆ มุมในห้อง
- ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้ที่ระเบียง
- มีส่วนของหน้าต่างอยู่พอเพียงและสมดุลกับขนาดของห้อง
- บริเวณหรือมุมทำครัวอยู่ส่วนด้านหลังของห้อง มิใช่ด้านหน้า
- มองจากหน้าต่างออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดี มิใช่มองเห็นทุ่งรกร้าง สุสาน วัด หรือโรงพยาบาล

ห้องครัว
- มุมที่จัดแต่งเป็นมุมทำครัวควรอยู่ด้านหลังของห้อง อย่าจัดวางในส่วนด้านหน้าห้อง เมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นมุมครัวเลย ถือว่าไม่ดี ทำให้สุขภาพอ่อนแอ เงินทองรั่วไหลได้ง่าย
- หากไม่สามารถโยกย้ายได้จริงๆ ก็อาจหาฉากหรือชั้นมาตั้งเพื่อกั้นบังตาไว้เป็นการแก้เคล็ด
- ตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในฐานะการเงินและอาชีพการงาน อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้บนโต๊ะที่โล่งว่าง
- มุมที่จัดวางเตาและกระทะต่างๆ ไม่ควรชิดผนังห้องน้ำ ลักษณะเช่นนั้นจะบั่นทอนสุขภาพ และมีผลกระทบต่อเรื่องเงินทองด้วยเช่นกัน
- ซิงก์ล้างจาน อย่าจัดวางให้ชิดกับเตาไฟ หรือที่ปรุงอาหารซึ่งเป็นไฟ จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก สามี-ภรรยาก็จะกระทบกระทั่งกันจนร้าวฉานได้ในที่สุด
sara_j
Posted: Saturday, October 13, 2007 2:15:57 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 12/10/2007
Posts: 154
Location: Hua-mark
นายประกาศ wrote:
การดูฮวงจุ้ยภายในห้องชุด

ลักษณะอับโชค
- ประตูห้องไม่ควรอยู่ตรงกันพอดีกับห้องฝั่งตรงข้าม
- อย่าเลือกห้องที่อยู่มุมสุดทางเดิน
- อย่าเลือกห้องที่อยู่ใกล้ช่องทางทิ้งขยะ
- ประตูห้องหันหน้ารับลิฟท์หรือบันไดถือว่าไม่ดี
- เปิดประตูเข้าไปไม่ควรเห็นห้องน้ำอยู่ทางหน้าห้อง
- ห้องครัวหรือเคาน์เตอร์ทำครัว ไม่ควรอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าห้อง
- ประตูห้องน้ำหันชนกับประตูห้องนอนหรือปลายเตียงถือว่าไม่ดี
- ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเตาและกระทะไม่ควรอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำ
- ห้องนอนไม่มีหน้าต่างไม่ได้
- อย่าเลือกห้องที่อยู่ฝั่งปีกด้านใดด้านหนึ่งของตัวอาคาร
- อย่าเลือกห้องที่ยื่นลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ได้อยู่บนตัวอาคารที่ก่อสร้างมีฐานยึดอยู่กับพื้นดิน
- มุมทำครัวไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ
- หลีกเลี่ยงห้องที่อยู่ใต้แท๊งก์น้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนของห้องนั้น
- เปิดประตูห้องเข้าไปไม่ควรเห็นเตียงตั้งโดดเด่นรับตาคน ให้หาม่านหรือตู้มาตั้งบังตาเสีย

ลักษณะส่งเสริมโชคลาภ
- ประตูห้องหันหน้าออกไปในทิศทางเดียวกับประตูใหญ่เข้าตัวอาคาร
- ห้องน้ำอยู่ทางส่วนด้านหลังของห้อง
- เป็นห้องที่อยู่กลางๆ ของแถวเดียวกัน มีห้องบริวารซ้ายขวาขนาบด้วย
- มีม่านหรือฉากหรือตู้-ชั้นกั้นบริเวณต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน ในกรณีที่เป็นห้องเดียวมิใช่ห้องชุด กั้นส่วนที่เป็นมุมครัวและเตียง อย่าให้มองเห็นได้ถนัดชัดเจนทุกๆ มุมในห้อง
- ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้ที่ระเบียง
- มีส่วนของหน้าต่างอยู่พอเพียงและสมดุลกับขนาดของห้อง
- บริเวณหรือมุมทำครัวอยู่ส่วนด้านหลังของห้อง มิใช่ด้านหน้า
- มองจากหน้าต่างออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดี มิใช่มองเห็นทุ่งรกร้าง สุสาน วัด หรือโรงพยาบาล

ห้องครัว
- มุมที่จัดแต่งเป็นมุมทำครัวควรอยู่ด้านหลังของห้อง อย่าจัดวางในส่วนด้านหน้าห้อง เมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นมุมครัวเลย ถือว่าไม่ดี ทำให้สุขภาพอ่อนแอ เงินทองรั่วไหลได้ง่าย
- หากไม่สามารถโยกย้ายได้จริงๆ ก็อาจหาฉากหรือชั้นมาตั้งเพื่อกั้นบังตาไว้เป็นการแก้เคล็ด
- ตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในฐานะการเงินและอาชีพการงาน อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้บนโต๊ะที่โล่งว่าง
- มุมที่จัดวางเตาและกระทะต่างๆ ไม่ควรชิดผนังห้องน้ำ ลักษณะเช่นนั้นจะบั่นทอนสุขภาพ และมีผลกระทบต่อเรื่องเงินทองด้วยเช่นกัน
- ซิงก์ล้างจาน อย่าจัดวางให้ชิดกับเตาไฟ หรือที่ปรุงอาหารซึ่งเป็นไฟ จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก สามี-ภรรยาก็จะกระทบกระทั่งกันจนร้าวฉานได้ในที่สุด
sara_j
Posted: Saturday, October 13, 2007 2:19:50 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 12/10/2007
Posts: 154
Location: Hua-mark
นายประกาศ wrote:
การดูฮวงจุ้ยภายในห้องชุด

ลักษณะอับโชค
- ประตูห้องไม่ควรอยู่ตรงกันพอดีกับห้องฝั่งตรงข้าม
- อย่าเลือกห้องที่อยู่มุมสุดทางเดิน
- อย่าเลือกห้องที่อยู่ใกล้ช่องทางทิ้งขยะ
- ประตูห้องหันหน้ารับลิฟท์หรือบันไดถือว่าไม่ดี
- เปิดประตูเข้าไปไม่ควรเห็นห้องน้ำอยู่ทางหน้าห้อง
- ห้องครัวหรือเคาน์เตอร์ทำครัว ไม่ควรอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าห้อง
- ประตูห้องน้ำหันชนกับประตูห้องนอนหรือปลายเตียงถือว่าไม่ดี
- ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเตาและกระทะไม่ควรอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำ
- ห้องนอนไม่มีหน้าต่างไม่ได้
- อย่าเลือกห้องที่อยู่ฝั่งปีกด้านใดด้านหนึ่งของตัวอาคาร
- อย่าเลือกห้องที่ยื่นลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ได้อยู่บนตัวอาคารที่ก่อสร้างมีฐานยึดอยู่กับพื้นดิน
- มุมทำครัวไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ
- หลีกเลี่ยงห้องที่อยู่ใต้แท๊งก์น้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนของห้องนั้น
- เปิดประตูห้องเข้าไปไม่ควรเห็นเตียงตั้งโดดเด่นรับตาคน ให้หาม่านหรือตู้มาตั้งบังตาเสีย

ลักษณะส่งเสริมโชคลาภ
- ประตูห้องหันหน้าออกไปในทิศทางเดียวกับประตูใหญ่เข้าตัวอาคาร
- ห้องน้ำอยู่ทางส่วนด้านหลังของห้อง
- เป็นห้องที่อยู่กลางๆ ของแถวเดียวกัน มีห้องบริวารซ้ายขวาขนาบด้วย
- มีม่านหรือฉากหรือตู้-ชั้นกั้นบริเวณต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน ในกรณีที่เป็นห้องเดียวมิใช่ห้องชุด กั้นส่วนที่เป็นมุมครัวและเตียง อย่าให้มองเห็นได้ถนัดชัดเจนทุกๆ มุมในห้อง
- ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้ที่ระเบียง
- มีส่วนของหน้าต่างอยู่พอเพียงและสมดุลกับขนาดของห้อง
- บริเวณหรือมุมทำครัวอยู่ส่วนด้านหลังของห้อง มิใช่ด้านหน้า
- มองจากหน้าต่างออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดี มิใช่มองเห็นทุ่งรกร้าง สุสาน วัด หรือโรงพยาบาล

ห้องครัว
- มุมที่จัดแต่งเป็นมุมทำครัวควรอยู่ด้านหลังของห้อง อย่าจัดวางในส่วนด้านหน้าห้อง เมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นมุมครัวเลย ถือว่าไม่ดี ทำให้สุขภาพอ่อนแอ เงินทองรั่วไหลได้ง่าย
- หากไม่สามารถโยกย้ายได้จริงๆ ก็อาจหาฉากหรือชั้นมาตั้งเพื่อกั้นบังตาไว้เป็นการแก้เคล็ด
- ตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในฐานะการเงินและอาชีพการงาน อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้บนโต๊ะที่โล่งว่าง
- มุมที่จัดวางเตาและกระทะต่างๆ ไม่ควรชิดผนังห้องน้ำ ลักษณะเช่นนั้นจะบั่นทอนสุขภาพ และมีผลกระทบต่อเรื่องเงินทองด้วยเช่นกัน
- ซิงก์ล้างจาน อย่าจัดวางให้ชิดกับเตาไฟ หรือที่ปรุงอาหารซึ่งเป็นไฟ จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก สามี-ภรรยาก็จะกระทบกระทั่งกันจนร้าวฉานได้ในที่สุดคือพอดีเลือกซื้อไปแล้ว ตึกเป็รูปวงรียาว (Bangkok Horizon) ซึ่งห้องติดกับทางเดินบรรไดพอดี ซึ่งจะเป้นที่เขาจะจัดที่ให้ทิ้งขยะ และเป้นห้องเกลือบสุดท้าย ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดีค่ะSad
iKK yu
Posted: Friday, November 02, 2007 10:56:21 PM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 28/12/2006
Posts: 14,061
หง่ะ

ห้องผม ก้อมีหลายลักษณะที่เข้าข่ายห้องที่ลักษณะไม่ดีอ่ะคับ

แก้ไขก็ไม่ได้

จะสามารถหาวิธีบรรเทา หรือแก้เคล็ดได้ยังไงบ้างคับ

อยากรู้อ่ะคับ


kiwikung
Posted: Wednesday, December 19, 2007 12:04:05 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Ivy River Ratburana Moderator

Joined: 07/12/2007
Posts: 2,038
Location: IRR
thanks you

Kiwi
dazzingbkk
Posted: Wednesday, April 30, 2008 11:47:11 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 19/04/2008
Posts: 12
Location: bangkok
ไม่ีดี ขายแล้วหาซื้อใหม่ก็ได้นะคับ
Iver_Rivy
Posted: Saturday, July 05, 2008 9:38:24 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Ivy River Ratburana Moderator

Joined: 23/03/2008
Posts: 1,931
Location: BKK
thanks


sheself
Posted: Sunday, August 24, 2008 1:26:23 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 22/06/2008
Posts: 131
Location: Thonburi
อ่ะ ซะงั้น โดนไม่ดีไปหลายข้อเลยCrying or Very sad ท่าทางต้องหาวิธีแก้เหนื่อยเลยแบบนี้
DUCATI
Posted: Friday, July 10, 2009 10:19:19 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 27/11/2008
Posts: 224
Location: On Earth
ได้ความรู้ดี ขอบคุณครับ

PORN_N
Posted: Sunday, October 25, 2009 12:37:28 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 15/03/2009
Posts: 234
Location: @CITY
ห้องผมเป็นประมาณนี้แก้ไงดีครับ!


Thanks: ฝากไฟล์ ประกันภัยรถยนต์ condominium

มีทั้งบันไดต้องประตู แล้วก็ห้องมุมด้วย
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.