Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Other Real Estate Related - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง » Feng Shui » หาฤกษ์สร้างบ้านอย่างไรให้ถูกโฉลก

หาฤกษ์สร้างบ้านอย่างไรให้ถูกโฉลก Options
นายประกาศ
Posted: Thursday, April 01, 2010 10:54:16 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
เพราะบ้านเป็นที่ที่เราภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่รักและหวงแหน ความอบอุ่นเกิดภายในบ้าน ดังนั้นการปลูกสร้างจึงควรเลือก วัน เวลา เดือน ปี หรือโฉลก และวิธีปลูกบ้านให้ถูกต้องตามแบบไทยโบราณจะนิยมดู วัน เดือน ปี เป็นหลักดังนี้

ปลูกเรือนวันใดดี

1.วันอาทิตย์ ท่านห้ามปลูกความอุบาทว์จัญไรจะเกิด
2.วันจันทร์ ท่านว่าปลูกได้จะมีลาภ ผ้าผ่อนท่อนสะไบบังเกิดแก่เจ้าของบ้าน
3.วันอังคาร ท่านห้ามปลูกจะเกิดอันตรายจากไฟ
4.วันพุธ ท่านว่าดี มีลาภเป็นของขาวเหลือง
5.วันพฤหัสบดี ท่านว่าดี จงปลูกเถิดจะได้ลาภและความสุขพูนทวี
6.วันศุกร์ ท่านว่า ห้ามปลูกจะมีทุกข์และสุขเท่ากันแล
7.วันเสาร์ ห้ามปลูกเด็ดขาด จะเกิดถ้อยความมีคนเบียดเบียน มีเรื่องเดือดร้อนใจ

ปลูกเรือนเดือนใดดี

1.เดือนอ้าย (เดือน 1) ท่านว่า จะทำมาค้าขึ้น จะได้เป็นเศรษฐี
2.เดือนยี่ (เดือน 2) มีสิริในการป้องกันศัตรูทั้งมวล
3.เดือนสาม ท่านห้ามปลูก มีภัย ศัตรูเบียนเบียด
4.เดือนสี่ ปลูกดีจะมีลาภ จะความสุขกายสบายใจ
5.เดือนห้า จะเกิดทุกข์ร้อนไม่สบายใจ
6.เดือนหก ประเสริฐ เงินทองไหลมาเทมา
7.เดือนเจ็ด จะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ จักถูกโจรลัก หรือไฟไหม้
8.เดือนแปด ท่านห้ามปลูก เงินทองข้าวของที่เก็บไว้ จะมิอยู่คงที่แล
9.เดือนเก้า ให้เร่งปลูกเรือนถ้ารับราชการจะได้รับการปูนบำเหน็จแล ถ้ามิได้รับราชการก็จะเจริญในการประกอบอาชีพ
10.เดือนสิบ ห้ามปลูกจะได้รับอันตรายจากโทษทัณฑ์ อาญาแผ่นดินและการเจ็บไข้ได้ป่วย
11.เดือนสิบเอ็ด ห้ามปลูกจะถูกคนหลอกลวงเอาของหวงแหน
12.เดือนสิบสอง ควรเร่งปลูกจะได้เงินทองข้าวของ ช้างม้า ข้าทาสผู้ซื่อสัตย์

ปลูกเรือนปีใดดี

1.ปีชวด ให้เอากิ่งไม้คูณหรือไม้ราชพฤกษ์ มัดเสาแล้วจึงยกเสาลงหลุม เป็นมงคลแล
2.ปีฉลู ให้เอาผ้าขาวม้าห่อกล้วยพันปลายเสา เอากิ่งตูม 3 กิ่ง มามัด จึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
3.ปีขาล ให้เอาข้าวใส่กระทง 3 อันมาวางบนเสา แล้วเอาน้ำมารด 3 ขัน จึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
4.ปีเถาะ ให้เอาใบตะเคียน ใบหูดหอม และต้นกล้วยมัด ปลายเสา แล้วจึงยกเสาลงหลุม
5.ปีมะโรง ให้เอาผ้าห่อใบหูดหอม และกำยานพันปลายเสา
6.ปีมะเส็ง ให้เอาใบทอง 2 กิ่ง ผูกปลายเสา เอาข้าวสุกใส่กระทง 3 กระทง ธูป 3 คู่ เทียน 3 คู่ บูชาแล้วจึงยกเสา
7.มะเมีย ให้เอาใบขี้เหล็ก 3 กิ่งกวาด ตั้งแต่ปลายเสาลงมาถึงต้นเสา 3 ที แล้วเอาน้ำรดปลายเสา 3 ขัน รอจังหวะ ถ้าได้ยินไก่ขัน จึงยกเสาลงหลุมมีโชคชัยแล (ถ้าไม่มีไก่ขันให้ขันสมมติเอา)
8.ปีมะแม ให้เอาใบเงิน 3 ใบ ใบหมากตัวผู้และหมากตัวเมียอย่างละ 3 ใบ กล้วยสุก 3 หน่วย อ้อย 3 ข้อ ใส่ในหลุม
9.ปีวอก หรือปีระกา ให้เอาเทียน 3 เล่ม ไปผูกต้นเสาทางหัวนอน ต้นไหนก็ได้ จึงยกเสาลงหลุมดีนักแล
10.ปีจอ หรือปีกุน ให้เอาข้าวตอกแตก 5 ดอก ใบบัวบก 5 ใบ รองตรงหัวเสาในหลุมก่อน

หมายเหตุใส่ที่มาจาก "ทำเนียบสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 2010"

หน้า 10

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (4 มีนาคม 2553)
นายประกาศ
Posted: Thursday, April 01, 2010 10:56:55 PM

Rank: Administration
Groups: Prakard Moderator

Joined: 07/03/2006
Posts: 4,924
หาฤกษ์สร้างบ้านอย่างไรให้ถูกโฉลก (จบ)

ที่มา : ทำเนียบสมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้าน 2010

สำหรับฉบับที่ผ่านมา ในหนังสือทำเนียบสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 2010 ได้กล่าวถึงการหาฤกษ์สร้างบ้านในแง่การเลือก วัน เดือน และปีนักษัตร มาฉบับนี้จะเป็นตอนจบของการหาฤกษ์สร้างบ้านอย่างไรให้ถูกโฉลก ในลักษณะการดูฤกษ์และวันมงคลต่าง ๆ

โดยดูฤกษ์ยามในแบบจีนโบราณจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือซินแสที่มีประสบการณ์ เพื่อจะดูว่าบุคคลแต่ละคนมีดิถีธาตุใดบ้าง ซึ่งประกอบด้วย ธาตุไม้ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุทอง และธาตุไฟ ซึ่งแต่ละดิถีธาตุจะส่งผลต่อสิ่งที่จะกระทำไม่เท่ากัน แต่สำหรับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่จะอาศัยดูตามปฏิทินจีน ซึ่งกำหนดฤกษ์ยามไว้โดยสรุปดังนี้

ฤกษ์ดี วันมงคล วันดี

1.วันเทียงเต็ก เป็นวันคุณธรรมของสวรรค์สามารถก่อสร้าง ขุดดินจะให้โชค

2.วันอวยเต็ก เป็นวันดีสามารถก่อสร้าง ขุดดิน เข้าทำงาน รับตำแหน่ง สมัครงานและขอพลัง

3.วันเทียงเต็กและวันอวยเต็ก เป็นฤกษ์สิริมงคล เหมาะสำหรับเปิดร้านค้า เซ็นสัญญาซื้อขาย ย้ายบ้านใหม่ การแต่งงาน และเรื่องมงคลต่าง ๆ

4.วันผู้อุปถัมภ์ เทียน อิกกุ้ยนั้ง วันเทพอุปถัมภ์ ฤกษ์นี้ช่วยให้งานที่ติดขัดราบรื่น แก้เคราะห์ร้ายให้กลายเป็นสิริมงคล วันผู้อุปถัมภ์สามารถประยุกต์ใช้ในการติดต่องานธุรกิจการค้าปิดการขาย พบเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน

5.วันอินเต็ก ถ้าจะล้างมลทินหรือทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้อื่น เลือกวันนี้จะได้ผลดีเกินคาด เทพอิมเต็ก เป็นเทพแห่งความยุติธรรม หากถูกกลั่นแกล้งไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรม

6.วันร่ำรวย โหวงปูยิก เป็นวันร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง ถ้าจะจัดเตรียมงานชุมนุม เช่น แข่งกีฬา งานแสดงสินค้า งานออกรายการตลอดจนสามารถใช้เปิดร้านค้า เซ็นสัญญาซื้อขาย เก็บบัญชี รวมถึง ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค

ฤกษ์ไม่ดี อัปมงคล

1.วันอสูรภัย ใจสัวะยิก ไม่ควรขึ้นศาล หรือไม่ควรขุดดิน ทำสัญญา เดินทางไกล พบญาติ แต่งงาน เข้ารับตำแหน่ง

2.วันห้ามเยี่ยมไข้ ทำแป่เฮียงยิก ถ้า ไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยมักจะทำให้ตนเองไม่ดี ไปด้วย ถ้าจำเป็นสามารถโทร.ไปเยี่ยมหรือส่งดอกไม้ไปแทนก่อนแล้วค่อยไปวันอื่น

โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปที่ไม่สามารถอ่านภาษาจีนได้ มักอาศัยดูเป็นวันธงชัยในปฏิทินเป็นหลัก ซึ่งตามหลักของโหราศาสตร์จีนในการหาฤกษ์ยาม วันธงชัยไม่ใช่ว่าจะดีสำหรับทุกคน บางคนก็รับผลดี บางคนก็รับผลร้าย การดูฤกษ์ยามของซินแสจะพิจารณาจากตัวบุคคลก่อน จากนั้นจึงจะหาฤกษ์ให้เหมาะสมกับบุคคลนั้น ขั้นตอนสุดท้ายจึงจะมองหาวันธงชัยหรือวันมงคลต่าง ๆ เพื่อให้เป็นวันที่ดีสำหรับบุคคลนั้น ๆ แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างดิถีธาตุกับวันธงชัย ผู้ที่หาฤกษ์จะเลือกรักษาดิถีธาตุก่อน ทิ้งวันธงชัยไป เพราะดิถีธาตุคือตัวแทนของบุคคลนั้น มีความสำคัญกว่าวันธงชัย

ส่วนพวกวันเทียงเต็ก วันง่วยเต็ก วันร่ำรวย ก็เช่นกัน ควรเริ่มต้นจากการหาดิถีธาตุก่อน แล้วจึงหาวันมงคลเหล่านั้น เพื่อเป็นมงคลซ้อน แต่แน่นอนว่าฤกษ์ที่ดี ย่อมหายากเป็นธรรมดา ดังนั้นควรดูระดับความสำคัญของเรื่องที่กระทำด้วย หากใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ไม่เน้นอะไรมาก การพิจารณาจากดิถีธาตุก็ถือว่าเพียงพอในเบื้องต้น แต่ถ้าต้องการเน้นเรื่องสำคัญ ควรปรึกษาผู้รู้จะดีกว่า

คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายว่าจะเลือกศาสตร์ใดในการหาฤกษ์ยาม แต่สำหรับหลักของพุทธศาสนา มักจะบอกว่า "ฤกษ์ยามที่ดี คือฤกษ์สะดวกแล้วกัน" เป็นอันว่าทุกวันเป็นฤกษ์ดีหมด ถ้าคนคนนั้นประพฤติดี คิดดี และทำแต่ความดีครับ

หน้า 9

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (1 เมษายน 2553)
LOFT
Posted: Saturday, April 24, 2010 2:06:38 AM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 24/04/2010
Posts: 2
Location: BKK
ลองอ่าน ของเขาดูแล้ว ก็เลยอยากเอามานำเสนอดูคับ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=trisuli
nadhapon
Posted: Sunday, October 03, 2010 4:59:08 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 25/07/2009
Posts: 112
Location: bangkok
ของผมสร้างมาเกือบปีละยังไม่เสร็จเลย ช่างชอบมาๆหยุด คำนวนฤกษ์ไม่ได้เลย

แอร์มือสอง


pod909
Posted: Wednesday, October 13, 2010 5:20:30 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 27/08/2010
Posts: 522
Location: bkk
น้องป็อดค่ะ
เคยหาช่างมาสร้างบ้าน ดูฤกษ์สร้างบ้านอย่างดี......
แต่ช่าง ก้อยังสร้างไม่เสร็จจจจ แถมโกงตังค์ ต้องหาช่างใหม่มาทำอีกตั้งหลายช่างแน๊ะค่ะ
เป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมค่ะ
เรียกว่าเหนื่อยใจเลยที่เดียววววDoubt
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.