Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Detached House / Twin House - บ้านเดี่ยว บ้านแฝด » Ratchadapisek / Rama 9 / Ramkamhaeng Area » บ้านเดี่ยว เพอร์เฟค พาร์ค รามคำแหง-สุวรรณภูมิ (Perfect Park Ramkamhaeng-Suvarnabhumi)

บ้านเดี่ยว เพอร์เฟค พาร์ค รามคำแหง-สุวรรณภูมิ (Perfect Park Ramkamhaeng-Suvarnabhumi) Options
PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:28:23 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsที่ตั้งโครงการ : รามคำแหง (สุขาภิบาล 3)

ประเภทโครงการ : บ้านเดี่ยว สูง 2 ชั้น

ราคาเริ่มต้น : 3.56 ล้านบาท

เจ้าของโครงการ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์ : http://www.pf.co.th/project_perfectpark02.php


- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:28:49 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsแผนที่โครงการ


PRAKARD.COM attached the following image(s):
pfparkramkamhaengs_map.gif

- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:30:09 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsแบบบ้าน : Iris (C)

พื้นที่ใช้สอย : 132 ตร.ม.

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

จำนวนที่จอดรถ : 1 คัน


PRAKARD.COM attached the following image(s):
pfparkramkamhaengs.jpg

- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:30:43 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsแบบบ้าน : Pearl

พื้นที่ใช้สอย : 133 ตร.ม.

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

จำนวนที่จอดรถ : 1 คัน


PRAKARD.COM attached the following image(s):
pfparkramkamhaengs02.jpg

- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:31:23 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsแบบบ้าน : Iris (D)

พื้นที่ใช้สอย : 143 ตร.ม.

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

จำนวนที่จอดรถ : 2 คัน


PRAKARD.COM attached the following image(s):
pfparkramkamhaengs03.jpg

- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:32:17 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsแบบบ้าน : Iris (E)

พื้นที่ใช้สอย : 156 ตร.ม.

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

จำนวนที่จอดรถ : 1 คัน


PRAKARD.COM attached the following image(s):
pfparkramkamhaengs04.jpg

- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:33:12 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsแบบบ้าน : Agave (B), Agave (C)

พื้นที่ใช้สอย : 156-165 ตร.ม.

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2-3 ห้องน้ำ

จำนวนที่จอดรถ : 2 คัน


PRAKARD.COM attached the following image(s):
pfparkramkamhaengs05.jpg

- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

PRAKARD.COM
Posted: Sunday, April 22, 2007 9:33:52 PM

Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 23/02/2006
Posts: 8,946


พื้นที่โฆษณา Banner ขนาด 120x120 pixelsแบบบ้าน : Arnica (B)

พื้นที่ใช้สอย : 167 ตร.ม.

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

จำนวนที่จอดรถ : 2 คัน


PRAKARD.COM attached the following image(s):
pfparkramkamhaengs06.jpg

- !!! โปรดอ่านคำแนะนำในการสมัครเป็นสมาชิก ที่นี่ !!!
- กฎระเบียบของการขอเปิดห้องหรือเป็นเจ้าบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ แต่ละแห่ง
- วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น สำหรับท่านสมาชิกทั้งหลาย
- โปรดโหวต! ท่านจะแนะนำเว็บไซต์ ประกาศ.คอม นี้ให้กับคนรู้จักหรือเพื่อนของท่านหรือไม่?

antipfparksuvarnabhumi
Posted: Wednesday, November 04, 2009 10:29:22 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

สำหรับ Perfect Park สุวรรณภูมิครับ ตอนแรกซื้อโครงการบอกว่ามีโครงการทำ Lake อยู่ด้านหลัง หลอกนู่น หลอกนี่และที่สำคัญผมตัดสินใจซื้อเพราะ Lake นี่แหละครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วบอกว่าเป็นสโมสรธรรมดา แถมเป็นของเฟส 2 อีกต่างหาก เกือบปีถึงแก้ Defect ได้ และที่สำคัญยังมีอะไรหมกเม็ดอีกมากมาย และผมจะเรียกร้องให้ถึงที่สุด ถ้ายังไงผมขอรวมตัวประนาม การกระทำของโครงการครับ และมั่นใจว่าจะจัดทำใบปลิวชุดใหญ่ชุดหนึ่ง ให้กับคนที่อยากมีบ้านของโครงการที่มาดูบ้าน จ้างเด็กไปยืนแจกหน้าโครงการ Post ทุก Web ทำทุกอย่าง เพื่อให้คนที่มาดูโครงการไม่ตัดสินใจผิดพลาดเหมือนที่ผมทำ ไม่ว่าจะเฟสไหนๆ แย่ก็คือแย่ครับ ความจริงก็คือความจริง เฟสไหนก็อย่าไปซื้ออย่าไปดูครับ ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ PF จริงๆ เหมือนผมนะครับ(ผมซื้อบ้านโดยมีใจรักอยากอยู่ PF มากกว่าบริษัทอื่นๆเลยครับ) ก็ไปดู PF โครงการอื่นเถอะครับมีให้เลือกเยอะแยะครับ อย่าหลวมตัวมาที่นี่เลยครับ
จาก ลูกบ้าน Perfect Park สุวรรณภูมิ (โดนหลอกไป 2 หลัง)
PS. ข้อมูลที่ให้นี้เป็นความจริง ถ้าใครอยากดูบ้านผม คุณภาพแย่ๆ อย่างนี้ สภาพแวดล้อมอึมครึมอย่างนี้ ผมยินดีเปิดบ้านทั้ง 2 หลังให้ดูครับ
antipfparksuvarnabhumi@hotmail.com
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.