Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » New Petchburi / Rama 9 / Ratchadapisek Area » Chateau in Town Collage » การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงวิธีการดูแลรักษาครับ

การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงวิธีการดูแลรักษาครับ Options
Intelligence
Posted: Thursday, December 20, 2007 10:18:13 AM


Rank: Member
Groups: Chateau in Town Collage Moderator

Joined: 26/10/2007
Posts: 389
Location: Chateau In Town Collage
การเลือกซื้อตู้เย็น

ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน

เมื่อเวลาที่เราทำงานหนักจนเหงื่อออกหรือเมื่อถูกสาดน้ำ หากได้นั่งพักสักครู่จะรู้สึกเย็นขึ้น ทั้งนี้เพราะน้ำที่ระเหย
จากเสื้อจะพาความร้อนส่วนหนึ่งออกจากร่างกายไปด้วย หลักการพาความร้อน เช่นนี้ เรานำมาใช้เป็นหลักการทำความเย็น
ของเครื่องทำความเย็นทั้งหลายรวมทั้งตู้เย็นด้วย

ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้านตามมาตรฐาน
ตู้เย็นมีส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนคือ อีแวพอเรเตอร์ (evaporator) เครื่องควบแน่น (condenser) ตัวลด
ความดัน (pressure reducer) และเครื่องอัดสารทำความเย็น (compressor) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็น
ส่วนที่ช่วยชี้ว่าตู้เย็นเครื่องใดมีคุณภาพดีกว่ากัน
ตู้เย็นตามมาตรฐานขณะที่ตู้เย็นทำงาน ต้องไม่เกิดเสียงหรือสั่นสะเทือนมากเกินไป มีความปลอดภัยทางไฟฟ้า มี
ความสามารถทำน้ำแข็งตามเกณฑ์กำหนด เป็นต้น

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ
การเลือกซื้อตู้เย็น ควรสังเกตว่าต้องมีตัวเลขอักษรหรือเครื่องหมายระบุรายละเอียด ที่มองเห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือนหรือหลุดได้ง่าย เช่น
1. ชื่อผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า
2. ประเภทของตู้เย็น
3. ปริมาตรภายในที่กำหนด
4. รหัสรุ่น
5. วงจรไฟฟ้า
นอกจากนี้ ตู้เย็นทุกตู้ต้องมีคู่มือแนะนำวิธีใช้และการบำรุงรักษา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแนะนำ เกี่ยวกับวิธีติดตั้ง วิธีใช้
วิธีใช้อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ และการบำรุงรักษา รวมทั้งการทำความสะอาดตู้เย็น


การเลือกซื้อตู้เย็นนอกจากจะดูรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นแล้วควรสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องของฉลากประหยัดไฟฟ้าด้วย เพราะปัจจุบันนี้ได้มีการติด
ฉลากที่ตู้เย็น เพื่อแสดงว่าตู้เย็นใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าใด ค่าไฟฟ้าต่อปีเท่าใด และประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้
กับผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้อตู้เย็นที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น สำหรับระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น จะแบ่งเป็นตัวเลข 5 ระดับ คือ


ระดับที่ 1 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ต่ำ
ระดับที่ 2 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ พอใช้
ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ปานกลาง
ระดับที่ 4 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ดี
ระดับที่ 5 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ดีมากซึ่งบนฉลากจะแสดงระดับประสิทธิภาพเป็นตัวเลขและบอกความหมาย โดยมีตัวเลขแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นหน่วยต่อปี และค่าไฟฟ้าเป็นบาทต่อปีพร้อมระบุยี่ห้อ และรุ่นของตู้เย็นประกอบด้วยอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อ
เลือกซื้อตู้เย็นควรดูฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วย ยิ่งตัวเลขสูงแสดงว่ายิ่งประหยัดไฟ


ข้อแนะนำการใช้และการบำรุงรักษาที่สำคัญ

เลือกซื้อตู้เย็นที่มีขนาดความจุเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน และควรตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดและจำนวนของอาหาร เพื่อประหยัด
ค่าไฟฟ้า
ควรตั้งตู้เย็นให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีพอสมควร โดยอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และห่างจากเพดานอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
ไม่ควรเปิดปิดประตูบ่อยๆ เพราะความร้อนและความชื้นจากอากาศภายนอก จะทำให้ตู้เย็นทำงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เปลืองไฟ
ไม่ควรนำอาหารเข้าเก็บขณะที่ยังร้อนหรืออุ่นอยู่ ควรจะรอให้ความร้อนในอาหารลดลงจนเท่ากับระดับอุณหภูมิภายในห้องก่อนจึงนำเข้าเก็บได้
ไม่ควรตั้งภาชนะที่เก็บอาหารไว้ชิดกัน หรือติดกับผนังตู้เพราะอากาศจะไม่สามารถผ่านรอบๆ ภาชนะได้
หากเป็นตู้เย็นที่ไม่มีกลไกขจัดน้ำแข็งอัตโนมัติ ควรขจัดน้ำแข็งที่เกาะภายในตู้เย็นบ่อยๆ ถ้าเป็นฤดูร้อน ประมาณ 2 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์
ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบภายในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นให้ถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดตู้เย็น
ภายนอก ภายในตู้เย็น ควรใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่เช็ดและเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำที่สะอาดแล้วตามด้วยผ้าแห้ง ควรทำความสะอาดตู้เย็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ยางขอบประตู ซึ่งมีความชื้น และฝุ่นละอองจับเกาะ ทำให้เกิดจุดด่างดำ ควรทำความสะอาดบ่อยๆ โดยใช้แปรงอ่อนๆ จุ่มน้ำสบู่ถูเบาๆ ล้างด้วยน้ำ
สะอาดและเช็ดให้แห้ง
………………………………………………………………………………………………


การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า


นอกจากการเลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะกับการใช้งานแล้ว คุณสมบัติของเครื่องซักผ้า ก็เป็น
ส่วนประกอบที่สำคัญในการเลือกเหมือนกัน ดังนี้

1.ดูความคงทนเข็งแรงเป็นหลัก โดยลองเคาะตัวถังเพื่อดูวัสดุที่ใช้ว่ามีความ
แข็งแรงทนทานขนาดไหน วัดจากเสียงที่เราได้ยินกับความแข็งแกร่งตอนเคาะ นอกจากนี้น้ำ
หนักของตัวเครื่องและความจุในการซักที่ระบุในสเปกก็บอกถึงความแข็งแรงได้ ยิ่งความจุ
มากก็ยิ่งแข็งแรง และถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงเครื่องที่ใช้เหล็กทำเป็นตัวถังเครื่อง เพราะ
จะเกิดสนิมได้ง่าย ควรเลือกซื้อเครื่องที่ใช้พลาสติกแข็งหนาทำโครงสร้างด้านนอกจะดีกว่า

2.ความจุของตัวถัง เลือกความจุให้เหมาะสมกับการใช้งาน หาก 2-3 วันซักที ก็
เลือกความจุน้อยๆ แต่หากนานๆ ซักทีควรเลือกถังซักที่มีความจุสูงๆ เข้าไว้ นอกจากนี้ควร
เปรียบเทียบกำลังไฟที่ใช้กับความจุของถังซัก เทียบกันหลายๆ รุ่น ก็จะได้เครื่องที่ตรงกับ
ความต้องการและประหยัดไฟ

3.ฟังก์ชั่นการซัก ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเลือกซื้อ หากเลือกซื้อแบบถังคู่ก็ไม่ต้อง
คิดมาก เพราะซักแล้วผลที่ได้ไม่แตกต่างกันจนเห็นได้ชัดเจน จะต่างกันในเรื่องของราคา
เครื่องอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นถังเดี่ยว ต้องคิดมากหน่อย เพราะเดี๋ยวนี้มีการนำเอาเทคโนโลยี
มาใช้ในเครื่องซักผ้า บางคนซื้อไปไม่เคยใช้ก็มี ผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก บางเครื่องมี
ระบบปั่นแห้ง แบบปั่นแล้วหยิบมารีได้เลย ซึ่งไม่แตกต่างกับปั่นแห้งทั่วไปเพียงแต่ปั่นนาน
กว่าเท่านั้น เครื่องธรรมดาเพิ่มเวลาปั่นก็ได้แล้ว แถมอันตรายกับเนื้อมากๆ เพราะฉะนั้นจึง
ควรเลือกเฉพาะที่จำเป็นและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้เท่านั้น

4.ยี่ห้อและการรับประกัน ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ แต่เครื่อง
ซักผ้าถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป

สุดท้ายที่สำคัญ การเลือกซื้อเครื่องซักผ้าใช่เพียงว่าของแพงแล้วจะต้องดีเสมอไป หากเรา
ไม่รู้จักสิ่งที่เราจะซื้อดีพอ สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป
………………………………………………………………………………………………

วิธีในการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ
ขั้นตอนที่ 1
แบบติดหน้าต่าง หรือ WINDOW TYPE
เป็นประเภทที่รวมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ในชุดเดียว และติดแขวนไว้ที่ช่องหน้าต่างหรือผนังห้อง โดยเป่าลมเย็นให้เข้าห้อง พร้อมกับมีส่วนระบายความร้อนออกมาด้านนอก แบบนี้ตัวเครื่องจะมีขนาด ประมาณ 0.7-2.5 ตัน เครื่องปรับอากาศประเภทนี้เหมาะกับห้องที่ติดตั้งวงกบหน้าต่าง มีกระจกช่องแสงปิดตาย บานกระทุ้งหรือบานเกล็ด

ข้อดี : การติดตั้งเคลื่อนย้ายสะดวกและรวดเร็ว
ข้อเสีย :
- หากเครื่องมีขนาดใหญ่เกินไปจะมีปัญหาในการติดตั้ง เพราะบริเวณช่องหน้าต่างไม่สามารถรับน้ำหนักมากได้
- กินไฟสูงและมีเสียงดังกว่าทุกประเภทเพราะการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง


ขั้นตอนที่ 2
แบบแยกส่วน หรือ SPLIT TYPE
เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด ที่เรียกว่าแยกส่วนเพราะได้แยกเอาส่วนที่เป่าลมเย็นออกจากตัวเครื่องระบายความร้อน โดยมีขนาดตั้งแต่ 1- 50 ตัน ติดตั้งได้ทั้งที่ใต้เพดานหรือบนพื้นราบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามและความเหมาะสมกับห้อง

ข้อดี : ไม่ค่อยมีเสียงดังรบกวน เหมาะกับห้องนอนที่ต้องการความเงียบ
ข้อเสีย : มีความยุ่งยากในการติดตั้ง เพราะต้องคำนึงถึงการเดินท่อระหว่างเครื่องที่แยกส่วน


ขั้นตอนที่ 3
แบบเครื่องชนิดทำน้ำเย็น หรือ WATER CHILLER
ระบบนี้ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการสร้างความเย็น เหมาะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีน้ำหนักตั้งแต่100 ตันขึ้นไป

ข้อดี : กินไฟน้อยกว่าประเภทอื่น
ข้อเสีย : มีความยุ่งยากในการติดตั้งมาก และต้องเตรียมโครงสร้างให้แข็งแรง


ขั้นตอนที่ 4
แบบเคลื่อนที่ได้ หรือ PORTABLE TYPE
เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการนำไปใช้งาน ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย เนื่องจากติดตั้งตัวล้อไว้ที่ฐาน
ข้อดี : เคลื่อนย้ายไปทุกที่ได้สะดวก น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายและกินไฟน้อย
ข้อเสีย : ใช้ได้กับห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ประมาณ 10-13 ตารางเมตร

รายการคำนวนหาขนาด BTU ขนาดห้อง [ ตารางเมตร ]่

ขนาดเครื่อง (BTU)
1.ห้องนอน
2.ห้องนอนโดนแดด
3.ห้องรับแขก
4.ห้องรับแขกโดนแดด
5.ห้องทำงาน
6.ห้องทำงานโดนแดด

ขนาด 9000 BTU
1. 2. 3. 4. 5. 6. ตารางเมตรครับ
09 - 16 09 - 14 09 - 16 09 - 14 09 - 14 09 - 14

ขนาด 12000 BTU
16 - 22 14 - 20 16 - 20 14 - 18 14 - 18 14 -16

ขนาด 15300 BTU
20 - 28 18 - 26 20 - 26 18 - 23 18 - 23 15 - 20

ขนาด 18000 BTU
24 - 33 21 - 30 24 - 30 21 - 27 21 - 27 18 - 24

ขนาด 20800 BTU
28 - 38 24 - 35 28 - 35 24 - 31 24 - 31 21 - 28

ขนาด 22800 BTU
30 - 42 27 - 38 30 - 38 27 - 34 27 - 34 23 - 30

ขนาด 27200 BTU
36 - 50 32 - 45 36 - 45 32 - 41 32 - 41 27 - 36

ขนาด 32800 BTU
44 - 60 38 - 55 44 - 55 38 - 49 38 - 49 33 - 44

ขนาด 38000 BTU
51 - 70 44 - 63 51 - 63 44 - 57 44 - 57 38 - 51

ขนาด 53000 BTU
71 - 97 62 - 88 71 - 88 62 - 80 62 - 80 53 - 71

ขนาด 64000 BTU
86 - 118 75 - 107 86 - 107 75 - 97 75 - 97 64 - 86


เวบบอร์ด Chateau in Town Collage Ratchada 13 --> กดที่นี้เลยครับ
สมาชิกเวบบอร์ด Chateau in Town Collage Ratchada 13 สมาชิกใหม่...เชิญแนะนำตัวที่นี่ครับ --> กดที่นี้เลยครับ
สมัครสมาชิก ประกาศ.คอม --> กดที่นี้เลยครับ
วิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้น --> กดที่นี้เลยครับ

tesok035
Posted: Thursday, December 20, 2007 10:45:46 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 12/02/2007
Posts: 231
Location: CP Tower2, Bkk
ขอบคุณครับ

Smile

จะมีสักกี่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วติดในความทรงจำ
จะมีสักกี่ความทรงจำทุกครั้งที่คิดถึงยังให้รอยยิ้มแก่เรา
จะมีสักกี่รอยยิ้มที่จะพาน้ำตา มาด้วยทุกครั้ง
songpol
Posted: Friday, December 21, 2007 11:23:13 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 28/06/2007
Posts: 47
มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณมากครับ
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.